Mentoring kan (også) være svaret på tidens udfordringer

Af Henrik Due Jensen, chefrådgiver, CfL

Det er nok et fåtal, der oplever, at de selv har tilstrækkelig erfaring med håndtering af større kriser. Mange vil derfor føle sig usikre og inkompetente i forhold til selv at kunne løse den krise, de står i. De fleste vil af samme grund søge hjælp og inspiration fra andre, der kan tilføre dem viden, kompetence og sikkerhed. På den baggrund har jeg i stigende grad oplevet, at kunder er kommet med forespørgsler om mentoring, som er en udviklingsproces med en fabelagtig baggrund.

Et frirum til udvikling

Da Odysseus´ rejste til Troja, betroede han sit hus og sin søn Telemakos til sin gode ven Mentor med ordene: ”Fortæl ham alt, hvad du ved”. Mentoring er i moderne forstand en udviklingsproces, hvor en mentor gennem dialog med en mentee - på godt dansk en elev - støtter dennes personlige og faglige udvikling. Mentoring skaber et slags frirum med plads til ro og refleksion for både mentor og mentee til at forholde sig til situationen, de befinder sig i. Mentoren bidrager med sin fulde viden, erfaring og indsigt. Han støtter mentees udvikling bl.a. med nye vinkler på opgaver og situationer. Han bringer mentee ”op i helikopteren”, han er lyttende og forstående, men også fortællende, spørgende, rådgivende og kritiserende. Mentoring lægger således op til en længerevarende relation og proces.

Mentoring vs. coaching

Coaching har til opgave at hjælpe med at forløse den viden og kompetence, som modtageren allerede er i besiddelse af, men som han eller hun ikke nødvendigvis er bevidst om. Dette sker primært via spørgsmål fra coach til modtager. Det er den coachede, der er i fokus. I modsætning hertil bringer en mentor hele sin person og viden ind i relationen. Mentor bliver dermed en rollemodel for mentee. Mentoring er således noget andet end coaching om end metoder fra coaching inddrages og benyttes ved mentoring. De nyeste strømninger internationalt inden for coaching peger da også i retning af mere vejledning og rådgivning i coaching arbejdet og understreger dermed, at coaching kan opleves som utilstrækkelig sammenlignet med mentorernes arbejde.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Områdechef, vest
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.

Få 12 gode grunde til at ledere skal elske HR-jura

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.