Politisk enighed om forslag til ny ferielov

I medierne kan du læse, at der er vedtaget en ny ferielov, men er der nu egentlig det?

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 31. oktober 2017 en politisk aftale om en ny ferielov i Danmark.

I mediebilledet fremstår det som om, at Folketinget har vedtaget en ny lov om ferie – men det har de endnu ikke. 

Den formelle lovgivningsproces er først startet nu, hvor forslaget til ny ferielov er sendt i høring. Efter høringen skal forslaget igennem den sædvanlige proces i Folketinget med tre behandlinger, inden den nye lov er vedtaget. Beskæftigelsesministeriet oplyser, at de forventer, at lovforslaget bliver behandlet i Folketinget i starten af december.

Hvad er indholdet af den nye ferielov?
Den væsentligste ændring i den nye lov er, at der indføres samtidighedsferie. Dette betyder, at lønmodtagere fremover optjener og afholder deres ferie over samme periode - i modsætning til den nuværende ferielov, hvor der er forskudte optjenings- og ferieafviklingsperioder. Forslaget vil bl.a. betyde, at nye på arbejdsmarkedet, kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Men det er ikke kun nyansatte, som berøres af den nye ferielov. Alle lønmodtagere skal overgå til samtidighedsferie, hvor ferie optjenes i perioden fra 1. september til 31. august det efterfølgende år, og ferien afholdes fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år.

Inden den nye ferielov træder i kraft, bliver der indført en ”overgangsordning”, som starter den 1. september 2019. Overgangsordningen skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Hvad betyder ændringerne for allerede ansatte medarbejdere?
Der er ikke noget, som ændres, før den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Ved overgangen til den nye ferieordning med samtidighed vil alle lønmodtagere, som er i et eksisterende ansættelsesforhold, have optjent ferie efter de ”gamle” regler, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil lønmodtageren optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at lønmodtageren vil have op til to års betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsferie.

Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, ”indefryses” derfor, og kan ikke afholdes eller udbetales, før den pågældende lønmodtager forlader arbejdsmarkedet.

Overgangen til samtidighedsferie ændrer altså ikke ved, at lønmodtageren kan afholde 5 ugers ferie pr. ferieår.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om den nye ferielov her - http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Ny%20ferielov%20i%20Danmark.aspx