Tag AS3’s internationalt akkrediterede coachinguddannelse, hvis du har ambitioner om at arbejde professionelt som coach.

Hvem henvender kurset sig til?

Uddannelsen er erhvervsrettet og særligt relevant for ledere, HR og andre, der har mange professionelle samtaler i deres arbejde.

 

Indhold

Indholdet bygger på 8 kernekompetencer defineret af EMCC (European Mentoring & Coaching Council), og vi arbejder inden for rådets etiske regelsæt.

Uddannelsen er ECTS-berettiget og gør dig fortrolig med mange forskellige coaching-værktøjer.

Uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderet teori og grundforskning. Uddannelsen er udviklet af erhvervspsykologer og Aarhus Universitets Psykologiske Institut.

 

Niveau 1: Foundation (3 dage)

 • Coaching og coachingens grænseflader
 • Rammesætning for coaching-samtalen
 • Kommunikationens forskellige aspekter
 • Transitioner som ramme for coaching

Se afholdelsesdatoer for niveau 1 og tilmeld dig her.

 

Niveau 2: Practitioner (4 dage)

 • Kontrakt om coaching
 • Aktiv lytning i coachingsamtalen
 • Dialogiske forholdemåder
 • Processtyring frem for indhold
 • Professionelt nærvær
 • Dialogisk feedback i coaching-samtalen

Se afholdelsesdatoer for niveau 2 og tilmeld dig her.

 

Niveau 3: Senior Practitioner - (6 dage, kun i København)

 • Facilitering af processer i coachingsamtalen
 • Personlige præferencer – at skræddersy samtalen
 • Coachens forståelse for arbejdet med fokuspersonens mentale forandringer
 • Indre motivation kan øges gennem coaching
 • Forståelse af modstand som en naturlig forsvarsmekanisme – og hvordan den kan opløses
 • Afprøvning af forskellige former for coaching, bl.a. den kognitive og den narrative metode
 • Bliv dit eget bedste redskab, når du coacher

Se afholdelsesdatoer for niveau 3 og tilmeld dig her.

 

Undervisningsform

Undervisningen er en veksling mellem klasseundervisning, e-learning, træning i grupper og supervision. Du vil også modtage feedback på en personlighedstest.
Du kan forvente, at din læring og personlige udvikling i høj grad finder sted mellem modulerne. Her arbejder du nemlig med den nye viden og værktøjerne gennem hjemmeopgaver, træning i coaching-samtaler, videoanalyse og møder med en læringsmakker.

 

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, som ønsker at:

 • Arbejde professionelt som coach
 • Kunne trække på mange forskelige tilgange til coaching
 • Arbejde med flere forskelige typer af mennesker og organisationer
 • Udvikle din evne til at håndtere kompleksitet og arbejde med forandringer
 • Udvikle dig personligt og få dyb selvindsigt

Eksamen og diplom

Du får et eksamensbevis efter uddannelsen.

Uddannelsen er ECTS-berettiget. 

Du kan sideløbende gennemføre en eksamen i akademifaget ‘Coaching i organisationer’ i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Når du består eksamen, modtager du 10 ECTS-point og dermed en godkendelse af din uddannelse fra Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Aarhus.