Tag AS3’s internationalt akkrediterede coachinguddannelse, hvis du har ambitioner om at arbejde professionelt som coach.

Hvem henvender kurset sig til?

Dette uddannelsesniveau henvender sig til deltagere, der tidligere har afsluttet Transition Coach Practitioner.

Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.

Uddannelsen er EMCC akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.

Senior Practitioner niveauet giver dig indsigt i coaching som du vil kunne anvende i en rolle som professionel coach.

 

Dit og din organisations udbytte af Niveau 3: Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse

Du får:

 • Indsigt, der gør at du kan basere din praksis på et teoretisk eklektisk grundlag
 • Indsigt, der gør at du kan personliggøre din praksis
 • Indsigt i hvordan transitionsprocessen kan forstås psykologisk
 • Viden om motivation til at skabe handlekraft
 • Viden om mentale strukturer og forandringer
 • Viden om modstand i forandringsprocesser

 

Din virksomhed får glæde af:

 • Dokumenteret høj faglighed til professionelle samtaler – baseret på et nuanceret teoretisk grundlag og vist gennem praksis
 • Kompetencer, der gør det muligt for virksomheden at markedsføre deres opmærksomhed på disse færdigheder
 • Resultater af de samtaler du gennemfører, der højner fokuspersonernes ejerskab til løsninger gennem motivation, præstation og lyst til et fortsat samarbejde


Kursets indhold

Senior Practitioner niveauet er en overbygning på de to andre niveauer Foundation og Practitioner Dette niveau tager dig yderligere et spadestik ned i at styrke de 8 kernekompetencer.

Vi går mere i dybden dels med det teoretiske indhold, dels med den praktiske træning.

Der vil være yderligere aktiviteter mellem uddannelsesdagene i form af møder og samtaler med læringsmakkere, der vil blive stillet krav om 50 timers træning af coachingsamtaler i egen praksis og der vil blive tale om både en hjemmeopgave og en eksamensopgave. Undervejs vil deltageren få supervision af underviseren.

 

Før start

Du modtager 319 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse, de første 187 sider forventes læst inden din førte uddannelsesdag på modul 5.

Herudover skal du medbringe samtale situationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes.
Disse situationer, skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.

 

Modul 5, dag 1 - Sammenkobling med de øvrige niveauer

 • Brugen af læring fra Foundation og Practitioner
 • Motivation til at handle
 • Mentale repræsentationer
 • Mentale forandringer
 • Kritik

 

Modul 5, dag 2: Fundamentet for den professionelle samtale

 • Modstand – forståelse
 • Håndtering af modstand i samtaler
 • Træning af coachingsamtaler selvevaluering og feedback

 

Læringsmakkermøder

 • Gennem hele forløbet af dette niveau skal gennemføres i alt 12 læringsmakkermøder, hvor litteraturen drøftes og der foretages kollegial supervision
 • De 6 første læringsmakkermøder gennemføres inden modul 6

 

Litteratur

 • Før modul 6 læser du 99 sider

 

Personlighedsanalyser

 •  For at opnå indsigt i dig selv i rollen som coach gennemfører du to personlighedsanalyser.
 • OPQ, Occupational Personal Questionaire
 • MQ, Motivational Questionaire
 • Begge analyser er erhvervsrettede præferenceanalyser-

 

Supervision

 • Du modtager tilbagemelding på begge analyser til brug for dine refleksioner i din supervision

 

Modul 6 – E-learningmodul

 • Psykologiske typer
 • Personlighed og coahrollen
 • Teorier om personlighed
 • Gennemgang af frem faktor modellen
 • Opsummering og nuancering
 • Test din viden

 

Coachingsamtaler i egen praksis

 • Du gennemfører 25-30 timers coaching i din egen praksis
 • Du optager en af coachingsessionerne
 • Du analyserer den med din læringsmakker og med din supervisor

 

Modul 7, dag 1: Teorierne bag

 • Overføring og medoverføring
 • Den kognitive model
 • Indre strukturer
 • Forvrængninger
 • Skalering
 • Sikkerhedsadfærd

 

Modul 7, dag 2: Træning i integration af modeller og teorier i egen praksis

 • Træning af coachingsamtaler med fokus på teorier og modeller
 • Selvrefleksion over egen praksis
 • Feedback fra medkursister
 • Mit udviklingsmål som coaching


Optage video fra egen praksis

 • Du optager video af en coachingsamtale som grundlag for din hjemmeopgave


Skriftlig hjemmeopgave

 • Formålet er at du forankrer diverse teorier og modeller i din tænkning, så det er naturligt for dig at trække på dem, når det er relevant
 • 4 sider

 

Læringsmakkermøder

 • Du drøfter din hjemmeopgave med din læringsmakker

Supervision

 • Du modtager supervision med udgangspunkt i din hjemmeopgave

Coachingsamtaler i egen praksis:

 •  15 timers coaching

Litteratur

 • Før modul 8 skal du læse 217 siders litteratur

 

Modul 8, dag 1: Yderligere teoretisk grundlag

 • Forskellige coaching positioner
 • Den narrative model
 • Eksternalisering
 • Handlingens og meningens domæne

 

Modul 8, dag 2: Selvrefleksion, etik og integration

 • Selvrefleksion og selvafgrænsning
 • Etik
 • Læringsteori
 • Integration af teori i egen praksis
 • Klargøring til eksamen

 

3 samtaler med læringsmakker

 • Sparring på modeller og egen praksis

 

Supervision

 • Frit emne i relation til din udvikling som coach

 

Eksamensopgave

 • Deltageren skriver eksamensopgave, der sendes til bedømmelse hos censor

 

Supervision

 • Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin eksamensopgave

 

Eksamen

Den EMCC-akkrediterede uddannelse på dette niveau afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af to dele.

Del I: Skriftlig opgave, der vil danne grundlag for den efterfølgende..
Del II: Mundtlige eksamen

 • Med et mundtligt oplæg
 • Gennemgang af et udvalgt videoklip
 • Eksamens supervision
 • Votering


Kursets form

En vekselvirkning mellem

 • teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • refleksioner (individuelle og i par) hvor der skabes nærhed til din dagligdag
 • personligheds analyser
 • gennemførelse af coaching i egen praksis
 • læringsmakker møder
 • skriftlige opgaver
 • supervision

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din mundtlige eksamen.

 

Undervisere

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund.

 

Kommende dato for Niveau 3 - Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse: 

København hold 3:
24.-25. november 2020 (2 undervisningsdage)
18.-19. januar 2021 (e-learning)
13.-14. april 2021 (2 undervisningsdage)
23.-24. juni 2021 (2 undervisningsdage)
7. september 2021 (eksamen)