Med en certificering i SLII Experience™ er du klædt på til at undervise og håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, du som leder eller konsulent møder blandt medarbejdere, lederkolleger og i organisationen.

SLII Experience™ har fokus på både forretningsudvikling og lederudvikling. Der er en tæt kobling mellem virksomhedens overordnede strategi og de personlige mål for både ledere og medarbejdere. Du støtter lederen i at sætte ledelsesopgaven i perspektiv, og du træner lederen til at udvikle sine situationsbestemte virkemidler. Derfor kan det være særdeles nyttigt at have kompetencen til at træne ledere internt i organisationen.

Blanchard har netop lanceret et nyt læringsdesign - The SLII Experience - med helt nye design og indlæringsteknikker, der medfører, at deltagerne hurtigt anvender SLII både i bredden og dybden. Certificeringsforløbet forbereder fremtidige trænere til at implmentere SLII i deres egen organisation.

Hvad er SLII Experience™ ?

SLII Experience™  er en ledelsesfilosofi og et koncept, som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og at menneskers udgangspunkt for at kunne løse deres opgaver er forskellige. Det må man som leder tage højde for i sin ledelsesstil, så disse tilpasses situationen og personens behov.

SLII Experience™  giver ledere, konsulenter og medarbejdere et fælles sprog og hjælper lederen med at diagnosticere, hvilken lederstil der er mest effektiv i situationen. Derudover indeholder SLII Experience™ værktøjer til at nedbryde strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder.

Fokusområder for certificeringen:

  • Forstærke læring, så træneren føler sig kompetent, motiveret og støttet
  • Lære at bruge trænermanualen og andre materialer, som øger læringsoplevelsen for fremtidige deltagere
  • Iagttage træning og praktisere brugen af SLII-konceptet
  • Lære at bruge konkrete undersøgelser, interaktive spil, instrumenter og videoklip for at lave træningen mere virkeig og levende for deltagerne
  • Diagnosticere udviklingsniveauer og match med den rigtige lederstil
  • Skabe en kommunikationsmodel for alle niveauer i organisationen til at støtte kulturel forandring, der bevæger sig mod en højtydende organisation
  • Blive kompetent til at sætte mål, coache, evaluere præstation lytte aktivt, give feedback, problemløsning og forbinde mål til handlingsplaner.

Deltagere på SLII Experience

Du er HR- eller organisationskonsulent, og du er interesseret i at implementere SLII Experience™  i din virksomhed. Som konsulent får du en vigtig funktion omkring det at understøtte processerne mellem ledelse og medarbejdere og skal træne ledere i SLII. Herudover kan du også støtte implementering af konceptet i de enkelte afdelinger.

Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har deltaget i grundforløbet i SLII Experience™.

Yderligere information SLII Experience

Ved certificering indgår en virksomhedsaftale, som giver din virksomhed mulighed for at anvende de af The Ken Blanchard Companies Inc. tilhørende uddannelseskoncepter, uddannelsesmaterialer og tests internt i din virksomhed. Aftalen er gældende så længe, der er en SLII-autoriseret i virksomheden.

Materialer til efterfølgende facilitering

Når du skal til at facilitere dit eget kursus internt i din virksomhed, er der et par ting du skal huske.
Klik her for huskelisten.

Du skal købe materialer til dine deltagere hos CfL via kompetence@cfl.dk
Vi har altid danske og engelske materialer på lager. Har du brug for andre sprog, så tillad venligst minimum 3 ugers leveringstid - da det skal printes og sendes fra udlandet.
Materialepris inkl. online adgang til Blanchard Exchange i 1 år, er: 2.450 kr. ex moms pr. deltager
- dertil kommer et ekspeditionsgebyr på minimum 75,- kr for fragt.