Find din næste udfordring

Kursus i bestyrelsesarbejde

Et højt fagligt niveau og relevant indhold, som vil styrke dig som bestyrelsesmedlem både fagligt og personligt.

Med udgangspunkt i Leadership Pipeline udvikler vi i CfL vores uddannelser så ledere på alle niveauer, bliver klædt på til at kunne håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, som de har på et givet niveau. Dette gælder også, når vi taler om bestyrelsesarbejdet i et selskab. Vi hjælper både kommende, nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til at finde deres plads i bestyrelseslokalet og bidrage optimalt til selskabets succes.

 

Her er vores kurser i bestyrelsesarbejde

Bestyrelse

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

At blive valgt som medarbejderrepræsentant betyder indsigt og indflydelse på beslutninger. Kom på kursus og bliv klædt på til din nye rolle. Læs mere

DKK 21.900,- ekskl. moms / 25.900,- ekskl. moms

21. maj 2024

3 dage

Gentofte & København

Bestyrelse

Det værdiskabende formandskab

Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen, samarbejde, kompetencer og værdiskabelse.

DKK 28.000 / 33.000

København

Hvorfor skal du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Grundlaget for at arbejde i en bestyrelse er, at du er bekendt med hvilke rammer og roller, der er i en bestyrelse samt er bekendt med det ansvar, som du har som bestyrelsesmedlem. Her tager vi udgangspunkt i lovgivningen omkring dette arbejde og klæder dig på, så du kan føle dig helt komfortabel i bestyrelsesarbejdet.

At arbejde i en bestyrelse kræver en helt anden ledelsesstil, end du er vant til fra et normalt lederjob. Her leder du gennem andre uden selv at kunne involvere dig i det daglige arbejde, mens du sammen med dine kolleger i bestyrelsen skal sætte de overordnede rammer for selskabet via strategiprocessen og strategien. Det er jeres ledelsesmæssige styringsredskab. På vores uddannelser kommer vi ind på vigtigheden af, at de rette kompetencer findes i bestyrelseslokalt, at det er nødvendigt at være aktiv i sit bestyrelsesarbejde og ikke mindst hvor vigtigt det er at finde sig tilrette med ledelsesopgaven i bestyrelsesarbejdet. Særligt har formandsskabet en vigtig ledelsesmæssig opgave i at få bestyrelsesholdet til at performe. Denne særlige disciplin stiller vi skarpt på i uddannelsen ’Det Værdiskabende Formandskab’.

Som deltager på CfLs tre bestyrelsesuddannelser, om enten det er som kommende bestyrelsesmedlem, arbejdende bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller formand, får du et bedre kendskab til facetterne i netop din rolle under bestyrelsesarbejdet.

Uddannelserne rummer indhold, uanset om du kommer fra politiske-, foreningers- eller ejerledede selskabers bestyrelser.

Uddannelserne giver dig mulighed for, i øjenhøjde med erfarne bestyrelsesfolk fra erhvervslivet, at forstå kompleksiteten der tillægges din position i bestyrelseslokalet.

Ofte stillede spørgsmål

En bestyrelse er et organ inden for en organisation, typisk en virksomhed eller en forening, som har til opgave at varetage organisationens overordnede strategiske ledelse og tilsyn. Bestyrelsen repræsenterer ejernes interesser og sikrer, at organisationen drives på en måde, der tjener disse interesser bedst muligt.

En bestyrelse fastsætter organisationens overordnede strategiske retning, godkender større beslutninger og investeringer, og sikrer, at organisationen overholder gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Bestyrelsen holder også ledelsen ansvarlig for dens handlinger og resultater.

En bestyrelse består typisk af en gruppe valgte medlemmer, som repræsenterer aktionærerne eller medlemmerne af en forening. Det kan inkludere både interne medlemmer, såsom ledende medarbejdere, og eksterne medlemmer, der bringer uafhængighed og ekstern ekspertise til bestyrelsesarbejdet.

At blive bestyrelsesmedlem kræver ofte en kombination af relevant erhvervserfaring, faglige kvalifikationer og et netværk inden for det specifikke område eller industrien. Medlemmer vælges normalt af aktionærerne på en generalforsamling eller af medlemmerne i en forening.

En bestyrelse har beføjelse til at træffe beslutninger om strategisk planlægning, økonomisk forvaltning, og ansættelse eller afskedigelse af den øverste ledelse (typisk administrerende direktør). Den må også fastsætte retningslinjer for organisationens drift og udvikling, så længe disse er i overensstemmelse med organisationens vedtægter og relevant lovgivning.

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik