Venligst kontakt Brian Knappmann for nye datoer

Formål

Udvikling af strategien skal sikre klarhed over, hvorledes virksomheden skal fokusere sin indsats og målsætninger indenfor det tidsperspektiv, der vurderes relevant. Hvordan kan man udfordre sin eksisterende forretningsmodel, både i forhold til mere radikale/disruptive ændringer og innovative tiltag? Hvordan skal virksomhedens værdiskabelse overfor sine kunder se ud i fremtiden? Hvordan kan man differentiere sig fra andre og hvilke strategiske indsatsområder og prioriteringer vil dette forventeligt kræve?

Udbytte

 Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor den strategiske udvikling i et virksomhedsmæssigt helhedsperspektiv, forretningsmodeller og værdi-/konkurrenceparametre. 

De emner og områder I kommer til at arbejde med er:

  • Udfordring af den eksisterende forretningsmodel
  • Inspiration til nye måder at drive forretning på
  • Virksomhedens aktuelle og fremtidige værdiparametre

Indhold og form

Formen vil være et mix mellem oplæg, erfaringsudveksling og nærværende øvelser.

Målgruppe

Erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

Næste skridt

Vil du tage dit strategiarbejde videre? Se også kurserne nedenfor og kontakt os for en samlet pakke for hele forløbet.