Strategisk ledelse og eksekvering

Løft dine strategiske kompetencer og værdi som leder gennem effektfulde og praktiske metoder til strategiarbejdet  

kr. 69.500 / kr. 82.000

Datoer:

 • 2. maj 2023   -   16. april 2024

  VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 2. maj kl. 10:00 - 4. maj 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
  Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
  Modul 2 | 19. juni kl. 10:00 - 20. juni kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
  Modul 3 | 29. - 30. august 2023 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Modul 4 |  4. okt. kl. 10.00 - 5. okt. 2023 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
  Netværksmøde 1 | 23. januar 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Netværksmøde 2 | 16. april 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
  Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

  Max 16 deltagere pr. afholdelse

  Tjek om din virksomhed er medlem

 • 27. september 2023   -   19. august 2024

  VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 27. sept. kl. 10:00 - 29. sept. 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
  Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
  Modul 2 | 14. nov. kl. 10:00 - 15. nov. kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
  Modul 3 | 17.-18. januar 2024 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Modul 4 |  27. feb. kl. 10.00 - 28. feb. 2024 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
  Netværksmøde 1 | 23. maj 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Netværksmøde 2 | 19. aug. 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
  Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

  Max 16 deltagere pr. afholdelse

  Tjek om din virksomhed er medlem

2. maj 2023   -   16. april 2024

VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 2. maj kl. 10:00 - 4. maj 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
Modul 2 | 19. juni kl. 10:00 - 20. juni kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
Modul 3 | 29. - 30. august 2023 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
Modul 4 |  4. okt. kl. 10.00 - 5. okt. 2023 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
Netværksmøde 1 | 23. januar 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
Netværksmøde 2 | 16. april 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

Max 16 deltagere pr. afholdelse

Tjek om din virksomhed er medlem

Oplev effektfulde og praktiske metoder til strategisk ledelse og organisationsudvikling. Og få samtidig styrket dine evner som leder af strategiske forandringer.

 • 11 måneder med læring og nye indsigter, som du kan bruge fra dag ét
 • Ni intensive undervisningsdage og to netværksmøder med erfarne eksperter
 • En gang personlig coaching, der vil øge værdien af din deltagelse
 • Efterfølgende deltagelse i netværksmøder med sparring på strategiske udfordringer

Som deltager i programmet får du:

 • En ny forståelse for lederskabet i strategiprocesser
 • Et klart billede af de forskellige valg i strategiprocessen
 • Forståelse for psykologien bag den organisatoriske adfærd undervejs
 • Effektfulde metoder til at få strategien til at leve i hverdagens beslutninger
 • Værktøjer til at analysere, udvikle, klargøre, drive og tilpasse strategier
 • Fokus på din virkelighed gennem sparring og arbejde med egne strategiprojekter
 • Et unikt netværk med strategiske ansvarlige ledere. Du får to ekstra netværksmøder med holdet efter afslutning, faciliteret af underviserne

 

Forløbets indhold

Strategisk lederskab handler om, hvordan I sammen skaber værdi i fremtiden inden for dit ansvarsområde. Undervejs på programmet får du den seneste viden inden for strategisk udvikling og eksekvering samtidigt med, at du bliver klogere på din egen rolle som leder i spidsen for strategiprocessen. Din strategiske ageren som leder bliver sat i fokus.

Der er fokus på de udfordringer, du møder i praksis som leder af strategiprocesser. Ét er at vedtage en strategi. Noget andet og sværere er, at få den til at leve i hverdagens beslutninger hos alle.

Du får et klart billede af de forskellige valg i strategiprocessen, som kan hjælpe succesen på vej. Desuden får du konkret mulighed for at arbejde med dine aktuelle valg og udfordringer i egen organisation.

Målgruppe

Programmet er for dig, der arbejder med strategi eller skal i gang med det. Strategiarbejdet kan omfatte hele din organisation, men det kan også dreje sig om dit eget forretningsområde eller din egen afdeling, hvor du har ansvaret for at udvikle, drive, eksekvere eller justere på strategien.

Strategi handler om at skabe fælles retning og handlekraft, uanset hvor du kommer fra. Programmet samler derfor ledere med et strategisk ansvar fra forskellige sektorer fra den private og offentlige sektor.

Max 16 deltagere pr. afholdelse

Dit udbytte

 • Større indsigt i egen rolle og adfærd som leder af strategiske processer
 • Mulighed for at arbejde med egne strategiske udfordringer
 • En ny opdateret værktøjskasse med metoder til effektive strategiprocesser
 • Viden og metoder der virker fra dag ét i din organisation
 • Et værdifuldt netværk med ligesindede

Din virksomheds udbytte

 • En leder med strategisk handlekraft, der er klædt på til at bringe organisationen sikkert videre og skabe fælles retning
 • Udvikling og opdatering af organisationens eller afdelingens tilgang til strategiarbejdet
 • Konkret sparring på aktuelle strategiske udfordringer, der bidrager til bedre strategiske beslutninger, motivation og større værdiskabelse i din organisation

Modul 1 – 3 dages internat:
Strategi og din rolle som leder af strategiprocessen

 • Introduktion strategiprocessen og de vigtige valg undervejs
 • Indblik i egen rolle som strateg og din strategiske adfærd
 • Fokus på dine egne strategiske udfordringer og handlingsovervejelser

Sandheden om vores organisationen og mit ansvarsområde

 • Indblik i tingenes tilstand gennem strategiske analyser
 • Vildspor og psykologiske mekanismer der driller i kortlægningen af virksomhedens situation
 • Metoder til at få alle ombord og få et fælles billede af situationen i vores del af organisationen

Personlig coaching
90 min. coachingsamtale med en af underviserne på programmet. Målet for samtalen er at komme tæt på de personlige refleksioner, du har i rollen som strategiansvarlig. Her vil coachen lytte til og hjælpe med at skabe et klart billede af, hvad lige præcis du ønsker at arbejde med undervejs i forløbet

Modul 2 – 2 dages internat
Strategiudvikling og beslutning om hvor skal vi hen

 • Introduktion til valg af strategisk retning og ledelse af processen undervejs
 • Viden om hvad de klassiske metoder i strategiværktøjskassen bidrager med. Hvad skal der vælges til og fra i din verden?
 • Intro til og arbejde med valg af involveringsniveau i strategiprocessen, kommunikationsstil og procesdesign
 • Indblik i de skjulte mekanismer, der er på spil undervejs. Herunder forskellige beslutningsprocesser og taktiske spil i organisationen

Modul 3 – 2 dage hos eksternat hos CfL
Strategiplanlægning, eksekveringstilgang og lederskabet i processen

 • Intro til valg af strategiske planlægningsværktøjer og tilgang til eksekvering
 • Vurdering af behov for organisatorisk strukturtilpasning, incitamentsstruktur, ledelseskultur og øvrige bremsende eller accelererende faktorer
 • Ledergruppens og egne præferencer for arbejdet med forandringer, herunder bevidste og ubevidste valg bag lederadfærden

Modul 4 – 2 dages internat
Eksekvering og strategisk forandringsagilitet

 • Intro til metoder til kommunikation af retning og niveau af autonomi i eksekvering
 • Design af strategisk agilitet, herunder budgetfleksibilitet, måljustering og tilpassede handlinger
 • Indblik i lederskabet undervejs i forandringsprocessen. Hvordan håndterer vi uoverensstemmelser i ledergruppen, tab af forandringshastighed og potentielle konflikter undervejs?

Netværksmøde 1 – en dag hos CfL
Der afholdes en faciliteret udviklingsdag, hvor deltagerne mødes og arbejder videre med egne strategiske og personlige udviklingspunkter. Fokus er på gensidig sparring, læring og nye perspektiver på egne udfordringer og gennem indsigt i andre strategiske overvejelser.  

Netværksmøde 2 - en dag hos CfL
Der afholdes en faciliteret udviklingsdag, hvor deltagerne mødes og arbejder videre med egne strategiske og personlige udviklingspunkter. Fokus er på gensidig sparring, læring og nye perspektiver på egne udfordringer og gennem indsigt i andre strategiske overvejelser. 

Efter netværksmødet er programmet formelt afsluttet. Hvis deltagerne ønsker det, kan der oprettes et ledernetværk, som forsat mødes fremover efter nærmere aftale.

 

Download program

Seniorrådgiver - Erhvervspsykologi Pernille Grove

Chefrådgiver - Erhvervspsykologi  Annette Elgaard Bøttger

Chefrådgiver Michael Tolstrup

Chefrådgiver Johnny Husen

Chefrådgiver Peter Friis

Direktør Henrik Graungaard

Hent vores brochure om udviklingsprogrammet Strategisk ledelse og eksekvering Brochuren giver et fuldt overblik over forløbet til dig som er leder med strategisk ansvar og et indblik i forløbets opbygning og indhold. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Download brochure
kr. 69.500 / kr. 82.000

Datoer:

 • 2. maj 2023   -   16. april 2024

  VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 2. maj kl. 10:00 - 4. maj 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
  Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
  Modul 2 | 19. juni kl. 10:00 - 20. juni kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
  Modul 3 | 29. - 30. august 2023 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Modul 4 |  4. okt. kl. 10.00 - 5. okt. 2023 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
  Netværksmøde 1 | 23. januar 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Netværksmøde 2 | 16. april 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
  Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

  Max 16 deltagere pr. afholdelse

  Tjek om din virksomhed er medlem

 • 27. september 2023   -   19. august 2024

  VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 27. sept. kl. 10:00 - 29. sept. 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
  Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
  Modul 2 | 14. nov. kl. 10:00 - 15. nov. kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
  Modul 3 | 17.-18. januar 2024 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Modul 4 |  27. feb. kl. 10.00 - 28. feb. 2024 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
  Netværksmøde 1 | 23. maj 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
  Netværksmøde 2 | 19. aug. 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
  Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

  Max 16 deltagere pr. afholdelse

  Tjek om din virksomhed er medlem

2. maj 2023   -   16. april 2024

VARIGHED: 11 dage - 4 moduler af 3+2+2+2 dage samt 2 netværksmøder af 1 dags varighed

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 2. maj kl. 10:00 - 4. maj 2023 kl. 17:00 | Tøystrup Gods
Individuel 90 min. coachingsamtale, virtuelt
Modul 2 | 19. juni kl. 10:00 - 20. juni kl. 17:00 2023 | Bernstorff Slot
Modul 3 | 29. - 30. august 2023 begge dage kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
Modul 4 |  4. okt. kl. 10.00 - 5. okt. 2023 kl. 17.00 | Tøystrup Gods
Netværksmøde 1 | 23. januar 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø
Netværksmøde 2 | 16. april 2024 kl. 9:00-16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 69.500 kr. / Andre: 82.000 kr. (ex. moms)
Prisen inkluderer forplejning samt ophold ved internat

Max 16 deltagere pr. afholdelse

Tjek om din virksomhed er medlem

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Topledere

Resilient leadership - Toplederudvikling

Resilient Leadership er et toplederudviklingsprogram med det nyeste fra Oxford University. Læs mere og tilmeld dig programmet her.

DKK 29.800 / 34.900

11. juni 2023

3 dage

Saïd Business School

Erfarne ledere

Udvikling af ledergruppen

Sådan udvikler du din ledergruppe

DKK 22.000 kr. / 25.900 kr.

8. december 2022

4 dage

København

Erfarne ledere

Strategiprocessen i praksis

Bliv inspireret og lær at anvende de vigtigste strategiværktøjer

DKK Medlem: 10.900,- kr. / Andre: 12.900,- kr.

27. februar 2023

2 dage

CfL