Lær de værktøjer og metoder, der skal til for at lykkedes med digital ledelse og udvikling i din organisation.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

På kurset Digital ledelse vil du få kendskab til værktøjer, du aktivt kan bruge i din egen virksomhed. Du vil blive introduceret til de nyeste teknologier og forretningsmodeller af internationale forskere og danske erhvervsfolk. Gennem kurset vil du opnå de nødvendige kompetencer og et digitalt mindset samt viden om, hvordan du får succes med digital ledelse i din virksomhed.

Du vil blive præsenteret for den nyeste viden, tendenser og teorier inden for digitalisering, og den udvikling der følger heraf. Teorierne vil blive brugt i praksis til at arbejde med konkrete cases, og du vil blive introduceret til eksempler på danske virksomheder, der er lykkedes med den digitale udvikling.

Hvem henvender kurset Digital ledelse sig til?

Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker en større forståelse for den digitale udvikling, og hvad der skal til for at lykkedes med digitaliseringen i egen organisation. Det kan være, du allerede har en central udviklingsrolle i virksomheden eller at du ønsker at få det.

Hvordan forløber kurset Digital ledelse?

Der er tale om et intensivt forløb på masterniveau, hvor du vil blive undervist af fremtrædende forskere og erhvervsfolk. Der vil i løbet af kurset blive gennemgået en stor mængde teori, og der vil være mulighed for selvevaluering ved hjælp af forskellige værktøjer. Du vil få udleveret bogen ”Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre” af Pernille Kræmmergaard.

Kurset er sammensat af en blanding af faglige indlæg, case-arbejde, gruppeøvelser og individuel refleksion. Du kommer til at selvevaluere på din egne og organisationens kompetencer i forhold til den digitale udvikling samt formulere din egen digitale ledelsesudviklingsplan.

På modul 1 vil der være praktiske gruppeøvelser, hvor hver gruppe bliver tildelt en dansk case, der skal arbejdes med ud fra den teori og de metoder, der bliver præsenteret i dagens indlæg.

På modul 2 skal du finde frem til de udviklingstiltag, du vil gøre brug af, når du kommer tilbage i din virksomhed, og som vil forbedre din digitale ledelse. Der vil afslutningsvis være mulighed for at præsentere din digitale ledelsesudviklingsplan for holdet og kursuslederen og få sparring på de problemer og overvejelser, du har gjort dig.

Modul 1 og 2 udgør et samlet forløb.

Modul 1

 • Kendetegnene ved en digital transformation og påvirkning af eksisterende forretningsmodeller
 • Forståelse af konsekvenserne af digitalisering
 • Følgerne af digitalisering i form af forandring i markedet, produkter og hos medarbejderne
 • Nye teknologier, trends, disruptions, forretningsmodeller og jobs
 • Digital modenhed og forskellige generationer af IT
 • Dem der går foran i den digitale udvikling – cases fra danske virksomheder
 • Nødvendige digitale ledelseskompetencer og evner til at få en organisation igennem den digitale udvikling

Modul 2

 • Digitale lederkompetencer og det digitale mindset
 • IT og digitalisering som middel til effektivisering og innovation
 • IT og digitale teknologier som værdiskabende
 • IT-forståelse og samarbejde omkring IT-funktionen
 • Hvordan opnår man velvilje i organisationen og blandt medarbejderne til at gå ind i en digital udvikling?

Undervisere

Pernille Kræmmergaard (kursusleder), direktør og ejer af Digitaliseringsinstituttet, professor ved Aalborg Universitet.

Carsten Sørensen, Reader in Digital Innovation, Department of Management, The London School of Economics and Political Science.

Joe Peppard, professor ved European School of Management and Technology, Berlin, hvor han leder programmet IT Leadership.

Ejvind Jørgensen, strategisk direktør i cBrain.

Thomas Jakobsen, direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og uddannet cand.jur. og MBA.

Claus Bunkenborg, SVP i Danske Bank, hvor han står i spidsen for Customer Solutions, Business Development og Personal Banking.

Bente Holm Skov, mere end 20 års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer og mennesker.