Få grebene til at arbejde aktivt med digital ledelse og digital organisationsudvikling i din virksomhed. På kurset får du viden om fremtidens teknologier og forretningsmodeller fra internationale forskere og danske erhvervsfolk med fingeren på den digitale puls. Samtidig får du indblik i, hvordan du kan lykkes med digital udvikling. Deltag, hvis du vil have et digitalt mindset til fremtiden som leder.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Kurset i digital ledelse giver dig indsigt i de nødvendige kompetencer og den viden, som du og din organisation skal bringe i spil for at lykkes med digital transformation.

Du bliver taget med på en digital rejse, når internationale og danske forskere og fremtrædende danske ledere præsenterer tendenser, den nyeste viden og teorier om den teknologiske udvikling og digital transformation. Du bruger teorierne på konkrete cases, og du får eksempler på danske virksomheder og organisationer, som klarer sig godt i den digitale udvikling. 

Deltagere

Du vil have et digitalt mindset til fremtiden og en større forståelse for, hvordan du og din organisation eller virksomhed fortsat kan lykkes i en digital virkelighed.

Du kan deltage som leder uanset din placering, hvis du har eller søger en central rolle i forhold til organisationens udvikling. 

Indhold

Modul 1:

Det første modul giver dig forståelse for digitaliseringens konsekvenser, og du får indblik i, hvad der kendetegner digital transformation, hvilken betydning den har for virksomheders forretningsmodeller, og  hvilke evner det er væsentligt for dig og organisationen at udvikle.
Dagen giver dig viden om:

 • Forandringer i markedet, produkter og services og hos medarbejderne som følge af digitalisering
 • Nye teknologiske muligheder, trends og disruptions 
 • Nye forretningsmodeller og nye jobs/nyt arbejdsmarked 
 • Forskellige generationer af it og digital modenhed
 • Danske cases og virksomheder, som er foran i den digitale omstilling
 • Nødvendige organisatoriske evner til digital ledelse og digital transformation. 

Om aftenen arbejder du i en gruppe med en dansk case, hvor du bruger ny viden, teori og metoder fra dagens indlæg. Grupperne laver en casepræsentation næste formiddag for hele holdet med underviserne som sparringspanel.

Modul 2:

På andet modul får du indsigt i udvalgte lederkompetencer, der kan give dig det nødvendige fundament for, at din digitale ledelse vil lykkes og skabe forandring. Du får indblik i, hvordan du kan gribe en transformation an, og hvilke krav det stiller til lederen/ledelserne i danske virksomheder. 

Dagen giver dig viden om:

 • Digitale lederkompetencer 
 • It og digitalisering til effektivisering og radikal innovation
 • It-forståelse og værdiskabelse med it og digitale teknologier
 • Samarbejde med og om it-funktionen
 • Kompetenceudvikling og digitale mindset 
 • Hvordan du får organisationen og medarbejderne med dig.

Undervejs formulerer du de ledelsesmæssige udviklingstiltag, du vil styrke din digitale ledelse med, når du kommer hjem. Som afslutning på modulet får du mulighed for at præsentere dine udviklingstiltag og få kort sparring på dine problemstillinger og overvejelser fra holdet og kursuslederen. 

Kursets form

Kurset er intensivt og tempofuldt og sammensat af:  

 • Faglige indlæg baseret på forskningsresultater og konkrete cases
 • Gruppeøvelser og individuel refleksion
 • Selvevaluering af organisationens og egne evner og kompetencer til digital transformation
 • Casearbejde, hvor de faglige indlæg bringes i spil i forhold til udfordringer i en konkret case
 • Formulering af din egne udviklingstiltag.

Du bliver undervist på masterniveau af fremtrædende forskere og erhvervsfolk. I løbet af kurset vil du blive præsenteret for teori i betydeligt omfang, og du har adgang til en række selvevalueringsværktøjer. 

Du får bogen ’Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre’ af Pernille Kræmmergaard

Undervisere

Pernille Kræmmergaard (kursusleder) er direktør og ejer af Digitaliseringsinstituttet, professor ved Aalborg Universitet.

Carsten Sørensen er Reader in Digital Innovation, Department of Management, The London School of Economics and Political Science.

Joe Peppard er professor ved European School of Management and Technology, Berlin, hvor han leder programmet IT Leadership.

Ejvind Jørgensen er strategisk direktør i cBrain.

Thomas Jakobsen er direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og er uddannet cand.jur. og MBA.

Claus Bunkenborg er SVP i Danske Bank, hvor han står i spidsen for Customer Solutions, Business Development og Personal Banking.

Bente Holm Skov har mere end 20 års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer og mennesker.