Bliv klædt på til at drive digital transformation med nye perspektiver og konkrete værktøjer til digitalisering, dataficering, product discovery, agile processer og service adoption.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Du får indblik i, hvorfor digital transformation er en nødvendighed for at sikre din organisations fortsatte relevans og overlevelse. Du får metoderne til at drive en forandring i praksis – fra de rå data til implementerede løsninger.

Du får indsigt i, hvordan digitaliseringen og dataficeringen forandrer mulighederne i din organisation. Undervejs får du inspiration og viden om, hvordan du kan arbejde videre med data, digitalisering, brugerdreven produktudvikling og forankring af løsninger i din egen organisation.

Du lærer, hvor og hvordan du kan sætte ind for at bevæge organisationen fremad og øge dens digitale muligheder. Du får konkrete metoder til at drive transformation af værdiskabende aktiviteter og skabe resultater i din organisation.

Du lærer blandt andet:

  • Kernebegreber og betegnelser inden for digitalisering og data
  • Metoder og værktøjer til at drive den digitale transformation i din organisation
  • Metoder til at udvikle nye digitale løsninger og produkter
  • Metoder til at identificere brugerbehov og lave prototyper på løsninger
  • Agile strategier og metoder til at prioritere digitale indsatser
  • Konkrete og praktiske agile udviklings- og projektmetoder
  • Forankring i teknologi og service adoption i din organisation.

Deltagere

Du ønsker at drive en forandring mod en mere innovativ digital og datadreven organisation eller udvikle en digital forretning.

Måske er du projektleder eller forretnings- og produktudvikler og skal lede konkrete digitaliseringsindsatser.

Måske indgår du i udviklingsforløb, hvor I skal bruge agile metoder til at effektivisere og løfte kvaliteten af processer og leverancer.

Kursets form og indhold

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, interaktive øvelser og praksistræning af metoder og konkrete værktøjer. Imellem de enkelte moduler får du øvelser og opgaver, som giver dig mulighed for at afprøve metoder og værktøjer i din egen praksis og organisation.

Du skal derfor være forberedt på at lave konkrete refleksioner over din egen praksis og dele dine erfaringer i forskellige grupper. Kurset er øvelsesorienteret, og du får rig mulighed for at prøve metoder og værktøjer af, inden du tager dem med hjem. 

Magnus Christensson fra Reload er den gennemgående underviser alle fire dage. På dag 1 vil du også møde Claus Kenberg fra GoGift A/S, og på dag 4 møder du Kristian Krohn Djurhuus fra WorkWays. 

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.