Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Du får indblik i, hvorfor digital transformation og innovation er en nødvendighed for at sikre din organisations fortsatte relevans og overlevelse.

Du får indsigt i digitaliseringens nye vilkår for alt fra produkter og forretningsmodeller til arbejdsprocesser.

Du lærer, hvor og hvordan du kan sætte ind for at bevæge organisationen fremad og øge dens digitale modenhed, og du får de nødvendige færdigheder til at udvikle en konkret handlingsplan for dig og din organisations digitale transformation.

Du lærer blandt andet:

  • Metoder og værktøjer til at drive den digitale transformation i din organisation
  • Sammenhængen mellem de centrale dimensioner i digital transformation
  • Drift af digital innovation
  • Afdækning af nye digitale produkter og forretningsmodeller
  • Agile udviklings- og projektmetoder, som du træner at bruge i praksis
  • Brug af agil organisering til at drive teams i agile processer.

Deltagere

Du skal starte eller drive en forandring mod en mere innovativ digital organisation eller udvikle en digital forretning.

Måske er du projektleder eller forretnings- og produktudvikler og skal lede konkrete digitaliseringsindsatser. Måske indgår du i udviklingsforløb, hvor I skal bruge agile metoder til at effektivisere og løfte kvaliteten af processer og leverancer.

Kursets form og indhold

De enkelte moduler indeholder en vekselvirkning mellem oplæg, interaktive øvelser og praksistræning af metoder. Imellem de enkelte moduler tester du hypoteser og prototyper af i egen organisation for at identificere dine next steps.

Du skal være forberedt på at lave konkrete refleksioner over din egen praksis og dele dine læringer i grupper. Kurset er øvelsesorienteret, hvor du prøver metoder og værktøjer af, inden du tager dem med hjem.

Modulernes indhold er som følger:

Modul 1: Hvad skal du kunne for at drive den digitale transformation?
Modul 2: Produktudvikling: design thinking & entreprenant innovation
Modul 3: Teamudvikling - responsiv, real-time og agil
Modul 4: Forretningsudvikling - nye værdikæder - platformsøkonomi