Lær at sikre de bedste arbejdsbetingelser for dine højt specialiserede medarbejdere - de skal brænde uden at brænde ud. På kurset får du en række konkrete metoder, der udvikler dit personlige lederskab, og du bliver bedre til at lede, motivere og kommunikere med forskellige medarbejdertyper. Deltag, hvis du finder det særlig udfordrende at lede selvstændige og fagligt stærke medarbejdere.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Hvis du som leder oplever, at det kan være vanskeligt at lede, motivere og kommunikere med bestemte medarbejdertyper og i særlig grad selvstændige og højt specialiserede medarbejdere, er dette kursus noget for dig.

Udbytte
På kurset arbejder du med dit personlige lederskab og får konkrete metoder og værktøjer til at lede, kommunikere med og motivere forskellige medarbejdertyper – ikke mindst dem, du finder særlig vanskelige at lede. Du bliver mere bevidst om:

 • Hvad du selv mener, god ledelse er
 • Hvordan du konkret agerer som leder
 • Hvordan det bliver nemmere for dig at hvile i din lederrolle
 • Hvordan du håndterer dine blinde pletter i forhold til ledelse
 • Hvordan du bruger dit forhold til medarbejderne
 • Hvordan du leder og motiverer forskellige medarbejdertyper.

Indhold
Kurset vil variere mellem teori, praksis og cases. Du vil få rig mulighed for at inddrage relevante problemstillinger fra din egen hverdag.

Dag 1:
På første dag er omdrejningspunktet dig og din ledelsesstil. Du kommer igennem temaerne:

 • Hvad er god ledelse
 • Management og leadership - modsætninger eller to side af samme leder?
 • Hvordan træder du i karakter som leder?
 • Er du personale- og/eller fagleder?
 • Hvordan er din lederstil og du som leder?
 • Hvornår er du særligt god som leder?
 • Hvor er dine egne blinde pletter?
 • Selvledelse og medledelse – medicin eller vira?

Dag 2:
På dag to skifter fokus til dine medarbejdere, og du kommer igennem temaerne:

 • Hvad kendetegner primadonnaen, præstationstripperen, pragmatikeren og lønmodtageren?
 • Hvordan leder og motiverer du forskellige medarbejdertyper?
 • Hvordan leder og motiverer du højt specialiserede medarbejdere?
 • Hvilken type er du selv, og hvad betyder det for din kommunikation og ledelsesstil?
 • Hvad er en vanskelig medarbejder?

Underviser
Lise Elkjær, direktør og cand.theol., har 15 års professionel erfaring som bl.a. konsulent, leder, rådgiver og underviser.

Deltagere
Deltag, hvis du er leder for stærke, selvstændige og måske højt specialiserede medarbejdere. Du er leder eller måske projektleder i den offentlige eller private sektor.