Har du nogensinde tænkt over at du, ved at vælge den rigtige ledelsesstil, både kan nå virksomhedens mål, skabe øget arbejdsglæde hos dine medarbejdere og samlet set opnå et bedre resultat?

For afholdelser i Aarhus - se her

CFL_certifikat -logo _neg Situationsbestemt Ledelse® II – indgår i CfL Leadership Certificate

Hvordan sikrer du dig, at du udvikler dine medarbejdere optimalt, så de hurtigere bliver selvkørende ift. de mål og opgaver, de bliver stillet? Hvorfor giver det mening at være skarp til at vurdere dine medarbejderes behov for instruktion og støtte? Hvordan kan du vha. bedre kommunikation nå resultater, du ikke troede, var muligt? Lær at lede situationsbestemt, og skab et fælles sprog om ledelse.

På denne side:
Hvad er situationsbestemt ledelse?
Hvilke fordele kan det give dig i dit arbejde som leder?
Kursus i Situationsbestemt ledelse

Hvad er det Situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesfilosofi, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus. Anvender man situationsbestemt ledelse som sit ledelsesværktøj, er udgangspunktet, at man tilpasser måden at lede på, alt efter hvilken udfordring og medarbejder man står overfor.

Situationsbestemt ledelse bygger bro mellem medarbejderens kompetence og engagement, og til den ledelsesstil lederen vælger at anvende.

Situationsbestemt ledelse betegnes som et ledelsesværktøj, men faktisk er ideen også at medarbejderen inddrages. På den måde skaber man et fælles grundlag, eller sprog, for at opnå det bedste samarbejde mellem leder og medarbejder. I situationsbestemt ledelse ser man ledelse som et partnerskab, hvor det er naturligt, at medarbejderne tager medansvar for at blive ledet.

 

De fire ledelsesstile

Værktøjet Situationsbestemt ledelse (SL), verdens mest brugte ledelsesværktøj, er oprindeligt udviklet af Paul Hersey and Ken Blanchard i slutningen af 1960'erne. Som ledelsesværktøj er situationsbestemt ledelse også kendt som ”De fire ledelsesstile”. Tanken er, at hver af de fire ledelsesstile passer på en medarbejders udviklingsniveau i forhold til en given opgave. Medarbejderens udviklingsniveau er defineret ud fra den enkeltes medarbejdes niveau i forhold til kompetence og engagement.

Situationsbestemt Ledelse model

I situationsbestemt ledelse skifter medarbejderens udviklingsniveau, alt efter hvilken opgave medarbejderen sidder med. Uviklingsniveauet er derfor uafhængig af medarbejderens anciennitet

Situationsbestemt ledelse giver lederen mulighed for at matche hver af disse udviklingstrin med en af de fire forskellige ledelsesstile. Ledelsesstilene i situationsbestemt ledelse veksler mellem: instruerende, coachende, støttende og delegerende. Jo bedre lederen er til at matche udviklingsniveauet, jo højere jobtilfredshed vil medarbejderen opleve. Leder man efter situationen, ”kræver” hver arbejdsopgave medarbejder har en bestemt ledelsesstil for at have de optimale arbejdsbetingelser.

Overvejer du at situationsbestemt ledelse er noget for dig? Så læs mere om CfL’s kurser i situationsbestemt ledelse her.

 

10 fordele ved at anvende situationsbestemt ledelse som leder

Der er flere fordele ved at implementere situationsbestemt ledelse. Både for dig som leder, for medarbejderne og i sidste ende for virksomhedens bundlinje. Her får du ti gode grunde:

1. Bedre opnåelse af strategiske mål
2. Øget arbejdsglæde
3. Formindsket fejlprocent
4. Reduceret personaleomsætning
5. Understøtter virksomhedens forretning
6. Er en fleksibel ledelsesform
7. Ledelse bliver et partnerskab
8. Du udvikler dig som leder
9. Forhøjet arbejdsmoral blandt medarbejderne
10. Bedre samarbejde på tværs af grupper


Vil du vide, hvordan du kan bruge situationsbestemt ledelse i dit arbejde så tilmeld dig et kursus i Situationsbestemt ledelse her.

 

SLII® – Situationsbestemt ledelse hos CfL

Hos CfL tager vores kurser i situationsbestemt ledelse udgangspunkt i Ken Blanchards videreudvikling af værktøjet. Denne videreudvikling af SL kaldes SLII® (Situationsbestemt ledelse® II).

Der er flere grunde til, at det netop er denne version af situationsbestemt ledelse, vi har valgt at udbyde kurser i. For det første er værktøjet et af de mest udbredte og gennemprøvede ledelsesværktøjer. Vi oplever, at det er et værktøj, der er nemt at forstå og implementere. Derudover giver Situationsbestemt Ledelse® II en positiv effekt på de arbejdspladser, hvor det bliver implementeret. Både for lederen og for medarbejderne.

En grundfilosofi hos Blanchard er: Mennesker kan og vil udvikles. Det tror vi også på i CfL.

 

Kursus i Situationsbestemt ledelse® II

Hos CfL har vi en række kurser, der kan lære dig at bruge situationsbestemt ledelse målrettet. Kurserne er tilpasset forskellige grupper, men fælles for dem er udgangspunktet i værktøjet SLII®. Der er både kurser for nye ledere og ledere med nogen erfaring, der ønsker at bruge situationsbestemt ledelse i sit arbejde.

Vi udbyder følgende kurser i Situationsbestemt ledelse:

Situationsbestemt Ledelse® II

Kurset er et grundforløb, der tager dig igennem de mest grundlæggende udfordringer som leder og vi ser på, hvordan du kan løse dem ved at bruge situationsbestemt ledelse. Kurset er målrettet nye ledere, samt ledere med nogen erfaring. Derudover henvender kurset sig også til HR- og organisationskonsulenter, der ønsker at blive certificeret i Situationsbestemt Ledelse® II. Ønskes en certificering skal kurset følges op af Situationsbestemt Ledelse® II - (certificering) - læs mere info nedenfor.

 

Situationsbestemt Ledelse® II - (certificering)

Kurset klæder dig på til at kunne undervise og udvikle hele din organisation i SLII®. Din virksomhed vil dermed få mest muligt udbytte af værktøjet, da det kan blive implementeret i hele virksomheden, og giver alle et fælles sprog at tale ud fra. Kurset er målrettet HR- og organisationskonsulenter. Læs mere om kurset her.

 

Situationsbestemt Ledelse® II - for specialister

Kurset er en grundlæggende introduktion til Situationsbestemt ledelse og giver praktisk forståelse for, hvordan du kan arbejde med værktøjet på tværs af de organisatoriske grænser. Modsat Situationsbestemt Ledelse® II, henvender dette kursus sig specialister, team- eller projektleder uden direkte ledelsesansvar. Læs mere om kurset her.

 

Situationsbestemt Teamledelse® (Grundforløb)

Med udgangspunkt i værktøjet situationsbestemt ledelse bliver du klædt på til at optimere din teamledelse, så virksomheden får mere ud af at arbejde i teams. Kurset er for dig, der er leder og arbejder med grupper og teams. Du kan læse mere og tilmelde dig kurset her.

Er du i tvivl om, hvilket kursus der vil være det rettet for dig? Så kontakt vores seniorrådgiver Henriette Klein-Ipsen: tlf.: +45 3348 8879 mail: hki@cfl.dk

 

Grundforløbet Situationsbestemt Ledelse® II

Kurset Situationsbestemt Ledelse® II er vores grundkursus i situationsbestemt ledelse. Det er det kursus, der danner grundlag for at tage en certificering i Situationsbestemt Ledelse® II.

På Situationsbestemt Ledelse® II lærer du at tilpasse dine ledelsesstile til situationen og medarbejderens behov. Du får praktiske værktøjer til at fokusere SMARTe mål, så du bliver god til at nedbryde din virksomheds strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder.

 

Derfor skal du et kursus i Situationsbestemt Ledelse® II?

Du udvikler dig som leder

Dels giver kurset dig en håndgribeligt metode til at udvikle dine kompetencer som leder. Hvad enten du er helt ny leder, eller du allerede har ledelseserfaring. Du får indsigt i, hvilken ledelsesstil der på nuværende tidspunkt er din fortrukne. Og dermed hvilket potentiale du har for at udvikle dig.
Vi tager udgangspunkt i konkrete hændelser fra din dagligdag, hvor du ikke har givet dine medarbejdere den rette ledelse. Med udgangspunkt i SLII® ser vi på, hvordan du kunne have taklet episoden anderledes. Altså du lærer at lede efter situationen.

Du får et fælles sprog med dine medarbejdere

Du lærer at veksle mellem forskellige ledelsesstile, så du kan matche den rigtige stil med den enkelte medarbejders niveau i kompetence og engagement. Dermed får du det bedste grundlag for at udvikle dine medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation.

 

Du udnytter dine ledelsesmæssige ressourcer optimalt

Vi træner, hvordan dine ledelsesmæssige ressourcer kan udnyttes optimalt, så du i samarbejde med dine medarbejdere kan nå afdelingen og virksomhedens mål. Kurset i situationsbestemt ledelse har selvfølgelig også fokus på at din virksomhed skal udvikle sin forretning og skabe resultater.

Mette Dyhl, HRD-Chef i virksomheden Pressalit siger følgende om udbyttet af situationsbestemt ledelse:

”Jeg oplever, at det fællessprog, vi har fået om ledelsesstile og medarbejdernes udviklingsniveau, har stof effekt. Vi kan tale om nogle af de ting, som typisk kan være svære at italesætte.”.

 

Hvordan forløber grundforløbet i SLII?

Grundforløbet i Situationsbestemt ledelse II er meget praktisk orienteret kursus. Gennem hele forløbet underbygger vi teorien med praktiske øvelser. Fordelen ved dette er, at når du nemt kan implementere dine nye færdigheder, når du er tilbage i virksomhedens hverdag.

Vi gennemgår de grundlæggende elementer i teorien bag Situationsbestemt Ledelse. Undervejs har vi fokus, på netop de problemer du oplever i forbindelse med din rolle som leder.

I Situationsbestemt ledelse er der taget højde for de barrierer, der kan være, når modellen skal implementeres i virksomheden. I forløbet kigger vi derfor også på, hvilke udfordringer man kan møde, når man implementerer SLII som ledelsesværktøj i virksomheden.

Materialet der bliver brug på kurset, vil være tilgængeligt online. Du får adgang til det før kurset, hvor det er en fordel at bruge et par timer på at forberede sig. Når kurset er slut har du også adgang til materialet om Situationsbestemt ledelse online. På den måde kan du nemt dele det med dine medarbejdere og nærmeste samarbejdspartnere.

 

Hvem henvender grundforløbet i Situationsbestemt Ledelse II sig til?

Kurset i situationsbestemt ledelser er både for helt nye ledere eller ledere med nogen erfaring. Det kan også være, at du har ledet i mange år, men søger inspiration til at løse nye ledelsesmæssige udfordringer. Du kan også være en del af en professionel ledergruppe, der nu har behov for et fælles, effektivt ledelsessprog.

Kurset henvender sig også til HR- eller organisationskonsulenter, som ønsker at blive certificeret i Situationsbestemt Ledelse® II for at have kompetence til at afholde kurset i SLII® i egen virksomhed.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder:
• AMBU
• Chr. Hansen A/S
• Danske Spil A/S
• Lån og Spar Bank A/S
• Rambøll Danmark A/S
• Rockwool A/S
• Vestas Wind Systems A/S

Er du i tvivl om, et kursus i SLII er noget for dig? Så kontakt vores seniorrådgiver Henriette Klein-Ipsen, der har stor erfaring i at undervise i Situationsbestemt Ledelse. tlf.: +45 3348 8879 mail: hki@cfl.dk

Praktiske oplysninger om kurset i Situationsbestemt Ledelse ® II

Kurset er både for medlemmer af CfL og ikke-medlemmer. Som medlem får du rabat på kurset.

Adresse: Kurset afholdes enten i København hos CfL, eller i Aarhus og afholdes som eksternat. Vi afholder løbende kurser. Se datoerne her.

Hør Seniorrådgiver Henriette Klein-Ipsen fortælle om Situationsbestemt Ledelse II