Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Kurset giver dig konkrete værktøjer til at tilrettelægge og designe agile projekter. Du bliver trænet i SCRUM, og du har mulighed for at blive SCRUM Master i forlængelse af kurset. Gennem kurset får du et agilt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan du kan bruge de agile metoder i din organisation. 

Deltagere

Du har nogen erfaring med projektledelse, og du ønsker at udbygge din værktøjskasse med metoder til at forstå og designe agile udviklingsprojekter.

Måske vil du som deltager i eller projektleder for udviklingsprojekter arbejde med et mere agilt mindset. 
Måske ønsker du som leder at forstå, hvordan organisationen kan arbejde mere agilt. 

Udbytte

På kurset lærer du at:

 • Designe og styre projekter ud fra en agil tankegang
 • Opsætte en projektorganisation, så den afspejler behovet for styring
 • Anvende en agil udviklingsmetodik kendt fra SCRUM
 • Arbejde med et projekt fra initiering til planlægning
 • Eksekvere et projekt ud fra både en overordnet og løbende prioritering
 • Bruge processerne i praksis og tilpasse den agile model til din organisation.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, anvendelse i egen organisation og erfaringsudveksling. 

Du kommer igennem først to sammenhængende kursusdage og herefter en kursusdag. Før den tredje kursusdag skal du sætte tid af til at prøve de nye metoder i praksis i din organisation.

Indhold

Før start:

Du skal læse ca. 150 sider som forberedelse til kurset. Kurset tager udgangspunkt i relevante cases, og du kommer så vidt muligt til at arbejde med dine egne cases.

Dag 1: Filosofi, principper og rammeværktøj for agile projekter

Du får en introduktion til den agile filosofi og en gennemgang af det agile manifest og de agile principper, og hvordan du kan tænke dem ind i det agile arbejde.

Dagen giver dig:

 • Indblik i processerne omkring agile metoder
 • En gennemgang af SCRUM-metoden
 • Metoder til at nedbryde epics og user stories, som hænger sammen med projektets vision og gevinster 
 • Træning i at udvikle et gevinstdiagram, som skaber overblik over et projekts formål, gevinster, nødvendige adfærdsændringer, kompetencer og leverancer
 • Indblik i de agile basiskoncepter, som er gennemgående for størsteparten af de agile metoder.

Dag 2: De agile metoder

På dag 2 udbygger du rammeværktøjet for dit agile arbejde med projekter, og du får relevante øvelser ud fra dine egne projekter.

Dagen giver dig:

 • Træning i, hvordan udviklingsteamet kan nedbryde de overordnede krav til epics og user stories i samarbejde med slutbrugerne
 • Træning i at bruge SCRUM, så du har mulighed for at tage en SCRUM Master-certificering i forlængelse af kurset. 

Dagen slutter med en diskussion af, hvordan du kan bruge udvalgte værktøjer på egne projekter eller et standardcaseprojekt, og hvad dit næste skridt vil være. Du opfordres til at præsentere dine oplevelser for holdet på dag 3, så alle kan tage del i læringen. 

Dag 3: Praktisk feedback og handleplan

Du og resten af holdet præsenterer jeres oplevelser med at bruge de agile metoder for hinanden. I diskuterer ahaoplevelser og udfordringer i grupper. I plenum konkluderer vi sammen, hvad det næste skridt i dit projekt skal være.

Dagen giver dig:

 • En handle- og milepælsplan med udgangspunkt i dine oplevelser og udfordringer 
 • En konkret backlog med opgaver, så du kan komme videre med at implementere agil projektledelse og SCRUM i din organisation.

Hvis du vil tage en SCRUM Master-certificering

Du kan vælge at tage en SCRUM Master-certificering efter de første to dage eller i forlængelse af det samlede kursus.

Du kan tage certificeringen gennem ScrumStudy. ScrumStudy er en global udbyder af SCRUM og agile certificeringer og organisationen bag SBOK™, der er en guide til at levere projekter gennem SCRUM. ScrumStudy udbyder certificeringer gennem et netværk af akkrediterede træningsorganisationer over hele verden.

Eksamen er frivillig, og du tager den online. Tidspunktet booker du selv, så det passer med arbejde og familie. Du kommer igennem en multiple choice-certificering uden hjælpemidler, som giver en godkendt certificering som SCRUM Master. Prisen for SCRUM Master-certificering er kr. 2.500.