Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Arbejder du med projektledelse, og vil du gerne udvide din værktøjskasse med værktøjer og metoder, der kan bruge til at planlægge og designe agile projekter? Så er agil projektledelse noget for dig. Du vil gennem forløbet blive introduceret til et agilt metodefundament, du kan anvende i din egen organisation. Kurset tager udgangspunkt i SCRUM, og det er muligt at tage en certificering som SCRUM Master i forlængelse af kurset.

Hvem henvender kurset i Agil projektledelse sig til? 

Kurset er til dig, der har erfaring med projektledelse, som gerne vil have flere værktøjer og metoder, der kan bruges til at tilrettelægge og forstå agile udviklingsprojekter. Der kan være flere udgangspunkter for at deltage i kurset. Det kan være du allerede arbejder med udviklingsprojekter, men du ønsker en mere effektiv tilgang. Det kan også være, du er leder i en organisation, der gerne vil arbejde mere agilt.

Hvad kan du forvente af kurset Agil projektledelse? 

Kurset er opbygget af en blanding af teori og praktisk anvendelse af teorien. Undervisningen vil derfor være en blanding af teoretiske oplæg, konkrete øvelser, erfaringsudveksling og dine egne refleksioner over, hvordan du kan anvende agil projektledelse i din egen organisation.

Du vil bl.a. opnå erfaring med:

 • Brugen af en agil tankegang til at tilrettelægge og eksekvere projekter
 • Opsætning af projektorganisationen ud fra styringsbehov
 • Anvendelse af agil udviklingsmetodik, som er kendt fra SCRUM
 • Arbejdet med projekter fra idé til udførsel
 • Udførsel af projekter, både i forhold til den overordnede plan og den løbende udvikling, samt hvordan man løbende prioriterer
 • Hvordan du tilpasser den agile metode til din organisation og anvender den praksis

Hvordan forløber kurset Agil projektledelse? 

Kurset forløber over tre dage. De to første kursusdage vil være i forlængelse af hinanden. Herefter vil du få mulighed for at afprøve de metoder, du har lært hjemme i din egen organisation inden den tredje kursusdag.

Forberedelse:

Der vil være forarbejde til kurset i form af 150 siders læsning. Herudover skal du forberede dig på, at kurset tager udgangspunkt i konkrete cases, og at du vil komme til at arbejde med dine egne cases.

Dag 1

 • Introduktion til agile principper, værktøjer og filosofi, samt hvordan de bruges i agilt arbejde
 • Processerne omkring de agile metoder
 • SCRUM-metoden
 • Metoder til at nedbryde user stories og epics, så det hænger sammen med den vision, der er for projektet
 • Udvikling af gevinstdiagram med fokus på projektets formål, gevinster, kompetencer, leverancer og nødvendige adfærdsændringer
 • De agile basiskoncepter, der er udgangspunkt for de fleste agile metoder.

Dag 2

 • De agile metoder og praktiske erfaring med disse
 • Praktisk erfaring med hvordan du kan nedbryde krav til epics og user stories, ved at samarbejde med slutbrugerne.
 • Praktisk erfaring med SCRUM. Denne erfaring giver dig mulighed for efterfølgende at tage en Master-certificering i SCRUM.
 • Dialog omkring hvordan man kan bruge værktøjerne på egne projekter hjemme i virksomheden

Dag 3

 • Erfaringsudveksling i grupper om oplevelserne af brugen af agile værktøjer
 • Konkret handleplan der tager udgangspunkt i de oplevelser og udfordringer du har haft
 • Hjælp til at komme videre med implementering af agile projektledelse og SCRUM i din organisation, i form af en backlog med konkrete opgaver.

SCRUM Master-certificering

Du har mulighed for at tage en Master-certificering i SCRUM enten efter de første to kursusdage eller efter hele forløbet er afsluttet.

Certificeringen udbydes af ScrumStudy. ScrumStudy er global udbyder af SCRUM og agile certificeringer gennem et netværk af akkrediterede træningsorganisationer over hele verden. De står også bag SBOKTM, der er en guide til at levere projekter via SCRUM.

Eksamen tages online og er på frivillig basis. Du booker selv tidspunktet for eksamen, så du har mulighed for at tilrettelægge det i forhold til arbejde og privatliv. Eksamensformen er multiple-choice uden hjælpemidler. Eksamen giver dig en godkendt certificering som SCRUM Master.

Prisen for SCRUM Master-certificeringen betales separat og koster kr. 2.500.