Den dygtige chefsekretær eller personlige assistent skal kunne mange ting. For hele tiden at være en kompetent og uformel sparringspartner for chefen, er det vigtigt, at du også sørger for at udvikle dig selv og dine kompetencer.

På et kursus i Chefsekretæren får du praktiske redskaber, der styrker din rolle som sparringspartner. Samtidig får du overblik over, hvordan du tackler dine egne udfordringer og styrker din kommunikation og planlægning i en travl hverdag.

Dit udbytte af et kursus i Chefsekretæren

Du arbejder med udviklingen af dine egne ressourcer og med planlægning og delegering, så du får et endnu bedre overblik. Du får håndgribelige metoder til selv at arbejde videre med din kommunikationsstil og en større forståelse for, hvad din nøglerolle egentligt indebærer, så du kan give kvalificeret og selvstændigt med- og modspil i rollen som sparringspartner. Og sidst, men ikke mindst lærer du at øge din gennemslagskraft, så du får indflydelse på din egen hverdag.

Indhold

Kurset munder ud i en individuel handlingsplan og indeholder følgende temaer:  

 • Hvilke krav har din chef til dig som professionel sekretær og assistent? – Hvilke krav stiller du selv?
 • Lederroller og lederstil – hvordan matcher og aflaster du din chef?
 • Loyalitet og uformelle kontakter – hvordan hjælper du din chef uden selv at miste kontakten i organisationen?
 • Kommunikation – hvordan kommunikerer du tydeligt i din rolle?
 • Personlig gennemslagskraft – hvilke styrker har du? Og hvor har du behov for at udvikle dig?
 • Hvordan finder du balancen mellem selvrespekt og fleksibilitet?
 • Delegering – hvordan delegerer du? Og hvordan modtager du selv delegering?
 • Konflikter – hvordan håndterer du uundgåelige konfrontationer og konfliktfyldte situationer?
 • Planlægning og overblik – hvordan styrer og koordinerer du din hverdag til glæde for dig selv og din chef?
 • Øget indflydelse – hvordan forbereder du dig, gennemfører og følger op, hvis du gerne vil have forandringer i din hverdag?
 • Aftaler – hvordan holder du dig selv fast, så du når dine mål?

Hvordan forløber kurset Chefsekretæren?

På kurset veksles der mellem indlæg, diskussioner og gruppearbejde. Forud for kurset udfyldes en miniundersøgelse, der belyser, hvilke opgaver din chef/dine kolleger oplever som dine vigtigste – og hvordan de oplever, at du udfører opgaverne. Denne analyse af ’kundetilfredsheden’ skal bidrage til, at vi kan udveksle erfaringer om sekretærfunktionen samt sætte mål for din personlige og faglige udvikling. Du arbejder således med udfordringer fra din egen hverdag, og det er en forudsætning, at du ønsker at involvere din chef/dine kolleger i en forberedelsesopgave. På kurset vil der desuden være mulighed for netværksopbygning.

Deltagerne udtaler

At arbejde som chefsekretær er et udfordrende job og der er forskellige opgaver og kasketter. Der er også stor forskel på ledere og hvor deres styrker og svagheder ligger, og jeg fik rigtig mange værktøjer, som jeg kan bruge i dagligdagen. I forbindelse med kurset fik vi hver især udarbejdet en handlingsplan, så vi med det samme kunne gå hjem og føre teorien ud i praksis. Listen over værktøjer er lang og jeg har valgt at starte med at fokusere på nogle få værktøjer og få dem godt ind under huden, inden jeg har taget et nyt værktøj i brug. Så værktøjslisten bliver fundet frem gang på gang. Underviseren er yderst kompetent og formåede at koble teorien sammen med hverdagseksempler, hvilket gør det meget enklere at anvende værktøjerne i dagligdagen. Efter kurset er de, der var interesseret, fortsat i en netværksgruppe og vi forsøger at mødes 2-3 gange om året og på de møder har vi et overordnet tema (værktøj) som vi fokuserer på, men vi tager også hverdagsudfordringerne op.

PA & HR koordinator Inge Bjerrum Hansen, Rambøll Oil & Gas

 Deltagere på CfLs kursus Chefsekretæren

Du er chefsekretær, direktionssekretær, koordinator, sekretariatsleder eller personlig assistent. Du arbejder i en nøglefunktion og fungerer som ’højre hånd’ for chefen. Kurset henvender sig både til den meget erfarne sekretær, der savner redskaber til dagligdagens udfordringer eller ønsker ny inspiration og energi til hverdagen og til den sekretær, som netop er startet i jobbet.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Forsvarets Efterretningstjeneste, DONG Energy Wind Power A/S, Novo Nordisk A/S, Ferring Pharmaceuticals A/S, COWI A/S og Aarhus Kommune.

Kursusmaterialer