Få redskaberne til at styrke din mentale robusthed og opnå øget trivsel og arbejdsglæde. Styrk din mentale robusthed, når du lærer at holde fokus og forebygge stress. Kurset giver dig metoder til at forstå og bringe dine psykologiske styrker og ressourcer i spil, så du kan performe bedre og i højere grad håndtere arbejdspres. Deltag, hvis du vil styrke dine mentale muskler og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf  og Center for Mental Robusthed

Kursusprisen er ekskl. overnatning men inkl. 1 times VIA-coaching forud for kurset.

Vi lever i en tid, hvor du i stigende grad bliver mødt med krav om høj fleksibilitet og effektivitet. Det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten, at udvikle sig og undgå stress. Heldigvis er mental robusthed en psykologisk færdighed, du kan træne.

Forskning har vist, at denne form for træning kan øge din trivsel og arbejdsglæde. Mental robusthedstræning kan styrke din performanceevne, din målorientering og dit fokus. Derudover virker træningen stressforebyggende, og forbedrer din innovationsevne og giver dig større kreativitet i opgaveløsningen.

Udbytte
Kurset giver dig konkrete redskaber til at øge din mentale robusthed.

Efter kurset har du:

 • konkrete metoder til at analysere problemer og sætte dem ind i et større perspektiv
 • hold i dine følelser og kan holde fokus på det, du rent faktisk kan kontrollere
 • et klart billede af dine psykologiske styrker og hvordan du bringer dem i spil
 • lært om positiv kommunikation og hvordan du styrker dit netværk
 • redskaber til at passe på dig selv med stresshåndtering og meditation

Du har også fået:

 • En VIA PRO rapport med indgående beskrivelser af dine styrker
 • En personlig styrkebaseret-coaching
 • MRT Survey der måler din mentale robusthed før og efter træning
 • En personlig trænings-app til vedligeholdelse af træningen

Indhold
Før du starter på kurset:

 • Du bliver tilbudt at lave en MRT-survey. Den indeholder ca. 30 spørgsmål og giver et øjebliksbillede af din mentale robusthed.
 • Du udfylder en VIA Inventory of Strengths – et spørgeskema, der afdækker dine styrker.
 • Du får en times individuel VIA-coaching, som tager afsæt i din personlige 25-siders VIA-rapport og gennemgår din personlige styrkeprofil.

På de tre kursusdage:

Vi sætter fokus på udviklingen af dine personlige kompetencer i dit arbejdsliv. Du skal derfor være villig til at bruge dig selv på kurset. Udgangspunktet er de fem ’robusthedsfaktorer’ og tilhørende værktøjer, der tilsammen øger din mentale robusthed.

De fem robusthedsfaktorer er:

 1. Tænkning og problemløsning – evnen til at perspektivere og træffe de rigtige beslutninger
 2. Positive følelser – at fastholde positive følelser, så du undgår at stirre dig blind på én løsning
 3. Relationer – at udøve positiv kommunikation og bruge dit netværk, når du kommer under pres
 4. Selvregulering – at bevare ro og overblik i pressede situationer
 5. Styrker – forståelse i forskellige sammenhænge.

Robusthedsfaktorerne er indbyrdes forbundne, og din mentale robusthed øges, når du er i stand til at bringe færdighederne i spil, når det ’brænder på’. Vi ved fra forskningen, at det øger din trivsel, glæde og dit engagement, hvis du har mulighed for at bruge fire eller flere af dine topstyrker i arbejdssammenhænge.

Efter kurset:
Du får en personlig app, der gør dig i stand til at fastholde og vedligeholde din træning på en let og tilgængelig måde. (Det forudsætter en smartphone eller tablet for at kunne få glæde af appen). Ca. 16 uger efter kurset gentager vi MRT-surveyen, og du ser, hvad du har opnået med træningen.

Undervisere
Eva Hertz er psykolog, ph.d. og direktør i Center for Mental Robusthed.
Ida Hertz er cand. mag. i psykologi og kommunikation og specialkonsulent i Center for Mental Robusthed.

Deltagere
Kurset er for dig, der vil øge din trivsel, din arbejdsglæde, dit fokus og forebygge stress - for dig der vil arbejde med din egen udvikling.

Øvrigt
Kurset er adgangsgivende til træneruddannelsen ’Mental Robusthedstræner’.