Kursus

Niveau 3: Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse

Når du vil styrke dine samtaletekniske kompetencer, så du vil kunne arbejde som professionel coach.

Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem
Download folder om kurset

Medlemspris kr. 23.000,- / Andre kr. 28.000,-

Tjek om din virksomhed er medlem
Vælg start dato

4. september 2024 - 10. marts 2025

Lokation: København

11. juni 2025 - 14. januar 2026

Lokation: København

Varighed 6 dage + eksamen

Lokation København

 • Modul 5

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 04. september 2024, KL. 09:00 - 17:00
  • 05. september 2024, KL. 09:00 - 17:00
 • Modul 7

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 13. november 2024, KL. 09:00 - 17:00
  • 14. november 2024, KL. 09:00 - 17:00
 • Modul 8

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 21. januar 2025, KL. 09:00 - 17:00
  • 22. januar 2025, KL. 09:00 - 17:00
 • Eksamen

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 10. marts 2025, KL. 08:00 - 17:00

Modul 6 er et e-læringsmodul.

Der afsættes 1 time til eksamen den pågældende dag.

Der gives 10 % rabat ved samlet booking og køb af alle 3 coaching niveauer:

Varighed 6 dage + eksamen

Lokation København

 • Modul 5

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 11. juni 2025, KL. 09:00 - 17:00
  • 12. juni 2025, KL. 09:00 - 17:00
 • Modul 7

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 02. september 2025, KL. 09:00 - 17:00
  • 03. september 2025, KL. 09:00 - 17:00
 • Modul 8

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 04. november 2025, KL. 09:00 - 17:00
  • 05. november 2025, KL. 09:00 - 17:00
 • Eksamen

  Fanøgade 15, 2100 København Ø

  • 14. januar 2026, KL. 08:00 - 17:00

Modul 6 er et e-læringsmodul.

Der afsættes 1 time til eksamen den pågældende dag.

Der gives 10 % rabat ved samlet booking og køb af alle 3 coaching niveauer:

Senior Practitioner-niveauet er en overbygning på de to andre niveauer Foundation og Practitioner. Dette niveau tager dig yderligere et spadestik ned i at styrke de 8 kernekompetencer.

Vi går mere i dybden dels med det teoretiske indhold, dels med den praktiske træning.

Der vil være yderligere aktiviteter mellem uddannelsesdagene i form af møder og samtaler med læringsmakkere, der vil blive stillet krav om 50 timers træning af coachingsamtaler i egen praksis, og der vil blive tale om både en hjemmeopgave og en eksamensopgave. Undervejs vil deltageren få supervision af underviseren.

Forløb

En vekselvirkning mellem:

 • Teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • Praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • Refleksioner (individuelle og i par), hvor der skabes nærhed til din dagligdag
 • Personlighedsanalyser
 • Gennemførelse af coaching i egen praksis
 • Læringsmakkermøder
 • Skriftlige opgaver
 • Supervision

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler, og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din mundtlige eksamen.

Målgruppe

Dette niveau henvender sig til deltagere, der tidligere har afsluttet Transition Coach Practitioner.

Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.

Uddannelsen er EMCC-akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.

Senior Practitioner-niveauet giver dig indsigt i coaching, som du vil kunne anvende i en rolle som professionel coach.

Før start

Du modtager 319 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse, de første 187 sider forventes læst inden din førte uddannelsesdag.

Herudover skal du medbringe samtalesituationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes. Disse situationer skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.

Dit udbytte

 • Indsigt, der gør, at du kan basere din praksis på et teoretisk eklektisk grundlag
 • Indsigt, der gør, at du kan personliggøre din praksis
 • Indsigt i, hvordan transitionsprocessen kan forstås psykologisk
 • Viden om motivation til at skabe handlekraft
 • Viden om mentale strukturer og forandringer
 • Viden om modstand i forandringsprocesser

Virksomhedens udbytte

 • Dokumenteret høj faglighed til professionelle samtaler – baseret på et nuanceret teoretisk grundlag og vist gennem praksis
 • Kompetencer, der gør det muligt for virksomheden at markedsføre deres opmærksomhed på disse færdigheder
 • Resultater af de samtaler du gennemfører, der højner fokuspersonernes ejerskab til løsninger gennem motivation, præstation og lyst til et fortsat samarbejde

Modul 5, dag 1: Sammenkobling med de øvrige niveauer

 • Brugen af læring fra Foundation og Practitioner
 • Motivation til at handle
 • Mentale repræsentationer
 • Mentale forandringer
 • Kritik

 

Modul 5, dag 2: Fundamentet for den professionelle samtale

 • Modstand – forståelse
 • Håndtering af modstand i samtaler
 • Træning af coachingsamtaler selvevaluering og feedback

 

Læringsmakkermøder

Gennem hele forløbet af dette niveau skal gennemføres i alt 12 læringsmakkermøder, hvor litteraturen drøftes, og der foretages kollegial supervision.

De 6 første læringsmakkermøder gennemføres inden næste modul.

 

Litteratur

Før næste modul læser du 99 sider

 

Personlighedsanalyser

For at opnå indsigt i dig selv i rollen som coach gennemfører du to personlighedsanalyser:
 

 • OPQ, Occupational Personal Questionnaire
 • MQ, Motivational Questionnaire

 
Begge analyser er erhvervsrettede præferenceanalyser.

 

Supervision

Du modtager tilbagemelding på begge analyser til brug for dine refleksioner i din supervision

 

Modul 6 – E-læringsmodul

 • Psykologiske typer
 • Personlighed og coachrollen
 • Teorier om personlighed
 • Gennemgang af femfaktormodellen
 • Opsummering og nuancering
 • Test din viden

 

Coachingsamtaler i egen praksis

 • Du gennemfører 25-30 timers coaching i din egen praksis
 • Du optager en af coachingsessionerne
 • Du analyserer den med din læringsmakker og med din supervisor

 

Modul 7, dag 1: Teorierne bag

 • Overføring og medoverføring
 • Den kognitive model
 • Indre strukturer
 • Forvrængninger
 • Skalering
 • Sikkerhedsadfærd

 

Modul 7, dag 2: Træning i integration af modeller og teorier i egen praksis

 • Træning af coachingsamtaler med fokus på teorier og modeller
 • Selvrefleksion over egen praksis
 • Feedback fra medkursister
 • Mit udviklingsmål som coaching


Optage video fra egen praksis

Du optager video af en coachingsamtale som grundlag for din hjemmeopgave


Skriftlig hjemmeopgave

 • Formålet er, at du forankrer diverse teorier og modeller i din tænkning, så det er naturligt for dig at trække på dem, når det er relevant
 • 4 sider

 

Læringsmakkermøder

Du drøfter din hjemmeopgave med din læringsmakker.

Supervision

Du modtager supervision med udgangspunkt i din hjemmeopgave.

Coachingsamtaler i egen praksis:

15 timers coaching

Litteratur

Før næste modul skal du læse 217 siders litteratur.

 

Modul 8, dag 1: Yderligere teoretisk grundlag

 • Forskellige coachingpositioner
 • Den narrative model
 • Eksternalisering
 • Handlingens og meningens domæne

 

Modul 8, dag 2: Selvrefleksion, etik og integration

 • Selvrefleksion og selvafgrænsning
 • Etik
 • Læringsteori
 • Integration af teori i egen praksis
 • Klargøring til eksamen

 

Læringsmakkermøder

3 møder med læringsmakker med henblik på sparring på modeller og egen praksis.

 

Supervision

Frit emne i relation til din udvikling som coach.

 

Eksamensopgave

Deltageren skriver eksamensopgave, der sendes til bedømmelse hos censor.

 

Supervision

Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin eksamensopgave.

 

Eksamen

Den EMCC-akkrediterede uddannelse på dette niveau afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af to dele.

Del I: Skriftlig opgave, der vil danne grundlag for den efterfølgende.

Del II: Mundtlige eksamen

 • Med et mundtligt oplæg
 • Gennemgang af et udvalgt videoklip
 • Eksamens supervision
 • Votering

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund.

Kurset udbydes i samarbejde med AS3

Hent folder om Niveau 3: Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Har du behov for sparring, eller har du spørgsmål?

Gitte Kapel
Senior kompetencerådgiver

T: +45 5154 4112
M: gka@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

4,7
Erfarne ledere

Lederen som coach

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

DKK 16.900,- ekskl. moms / 19.900,- ekskl. moms

16. september 2024

3 dage

København

Tilmeld dig kurset

Udfyld formularen for at tilmelde dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik