Vælg den rigtige ledelsesstil med situationsbestemt ledelse

Er du den coachende eller instruerende leder? Begge dele kan ramme plet – eller helt ved siden af. Din ledelsesstil skal tilpasses den individuelle medarbejder og den specifikke opgave, medarbejderen står over for.

Af Lars Hemmingsen, CfL, Opdateret september 2022

Situationsbestemt ledelse er en af verdens mest udbredte ledelsesteorier, og grundprincippet i teorien er, at der ikke er én ledelsesstil, der er den rigtige. Ledelse skal derimod altid ske med udgangspunkt i den enkelte medarbejder og den opgave, medarbejderen står overfor.

Ifølge en undersøgelse af Ken Blanchard, en af ophavsmændene bag situationsbestemt ledelse, benytter 54 pct. af ledere kun én ledelsesstil, og 50 pct. benytter dermed den forkerte ledelsesstil.

Bruger du den rigtige ledelsesstil?

Hvad er situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesteori, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus. Filosofien blev udviklet af Ken Blanchard og Paul Hersey i 1969 og er siden blevet videreudviklet.

Anvender man situationsbestemt ledelse som sit ledelsesværktøj, er udgangspunktet, at man tilpasser måden at lede på, alt efter hvilken udfordring og medarbejder man står over for.

Situationsbestemt ledelse bygger bro mellem medarbejderens kompetence og engagement og til den ledelsesstil, lederen vælger at anvende.

Situationsbestemt ledelse betegnes som et ledelsesværktøj, men faktisk er ideen, at medarbejderen inddrages. På den måde skaber man et fælles grundlag - eller sprog - for at opnå det bedste samarbejde mellem leder og medarbejder. I situationsbestemt ledelse ser man ledelse som et partnerskab, hvor det er naturligt, at medarbejderne tager medansvar for at blive ledet.

Teorien bag situationsbestemt ledelse

Ledelsesteorien situationsbestemt ledelse går i alt sin enkelthed ud på, at man får mere motiverede og bedre performende medarbejdere, hvis man tilpasser ledelsesstilen efter den individuelle medarbejder og den specifikke opgave, medarbejderen står over for.

Alt efter medarbejderens udviklingsniveau, det vil sige kompetencer og engagement, vælger lederen, om ledelsesstilen skal være instruerende, coachende eller noget helt andet. Til dette formål er der defineret fire udviklingsniveauer og fire ledelsesstile.

De fire ledelsesstile i situationsbestemt ledelse

Toppen af ​​modellen illustrerer de fire ledelsesstile – Stil 1 (Instruerende), Sil 2 (Coachende), Stil 3 (Støttende) og Stil 4 (Delegerende). Disse ledelsesstile svarer til de fire udviklingsniveauer - U1, U2, U3 og U4 - vist i bunden af ​​modellen.

De fire udviklingsniveauer

Der er selvsagt mange faktorer, der kan spille ind på en persons evne til at løse en given opgave. I situationsbestemt ledelse fokuserer man først og fremmest på én faktor, nemlig personens udviklingsniveau. Udviklingsniveauet defineres ved at kombinere personens kompetence og engagement i forbindelse med opgaven.

 • Kompetence: Defineres som personens viden og færdigheder i forbindelse med opgaven. Kompetence vil derfor i høj grad være afhængig af erfaring inden for området.
 • Engagement: Er en kombination af personens selvtillid og motivation for at løse opgaven.

En person kan have varierende kompetence og engagement, afhængig af hvilken opgave han/hun står over for.

De fire udviklingsniveauer ser således ud:

 • U1: Lav kompetence – højt engagement
 • U2: Lav til nogen kompetence – lavt engagement
 • U3: Moderat til høj kompetence – svingende engagement
 • U4: Høj kompetence – højt engagement

Hvis en person bliver sat overfor en opgave, uden tidligere erfaring, vil han/hun typisk være entusiastisk og klar til at lære (U1).

Efter påbegyndelse af opgaven oplever personen måske, at opgaven er sværere eller anderledes end først antaget. Engagementet daler derfor (U2).

Personen indsamler nødvendig viden og færdigheder, der skal til for at løse opgaven. Det betyder at han/hun nu har moderat til høj kompetence, men er stadig usikker på sin egen kunnen (U3).

Med den rette support får personen troen på egne evner og ender dermed med høj kompetence og højt engagement (U4).

De fire ledelsesstile

Ud fra medarbejderen udviklingsniveau kan lederen nu vurdere, hvilken ledelsesstil der er den rigtige. En medarbejder med lav kompetence i forhold til at løse en konkret opgave vil typisk have behov for høj grad af instruktion for at udvikle sine kompetencer, mens en medarbejder med høj kompetence har behov for meget lidt instruktion.

På samme måde har en medarbejder med højt engagement ikke behov for meget støtte fra lederen, mens en person med lavt engagement netop har behov for meget støtte.

Se de fire ledelsesstile i tabellen neden for, samt i hvilken relation de benyttes. De fire ledelsesstile kaldes S1-4, på samme måde som udviklingsniveauerne kaldes U1-4.

S1 Lav kompetence – højt engagement

Instruerende

Medarbejderen har ikke kompetence til at løse opgaven, men har højt engagement. Lederen skal derfor fokusere på at instruere medarbejderen, mens der ikke er behov for meget støtte.

S2 Lav til nogen kompetence – lavt engagement

Coachende

Medarbejderen finder opgaven sværere end antaget og engagementet daler. Lederen yder høj grad af instruktion og støtte.

S3 Moderat til høj kompetence – svingende engagement

 

Støttende

Medarbejdere har kompetencer til at løse opgaven, men er usikker på egne evner. Lederen yder kun lidt instruktion og fokuserer i stedet på at støtte medarbejderen.

S4 Høj kompetence – højt engagement

Delegerende

Medarbejderen har både kompetence og tro på egne evner. Lederen er kun meget lidt instruerende og støttende. Giver medarbejderen rum til at løse opgaven på egen hånd.

Overvejer du om situationsbestemt ledelse er noget for dig?

Sådan bruger du situationsbestemt ledelse i praksis

Når du har styr på de fire udviklingsniveauer og de fire ledelsesstile, har du de grundlæggende værktøjer i situationsbestemt ledelse. For at benytte situationsbestemt ledelse i praksis er der således tre overordnede faktorer du skal være opmærksom på:

 1. Opgaven: Opgavens kompleksitet spiller en vigtig rolle, fordi den har en stor påvirkning på medarbejderens udviklingsniveau.

 2. Medarbejderen: For at finde den rette ledelsesstil, skal du kende medarbejderens udviklingsniveau. Det er her, det kan blive kompliceret, for hvordan gør du det? Som udgangspunkt er situationsbestemt ledelse et partnerskab mellem leder og medarbejder og medarbejderen bør derfor inddrages i diagnosticeringsfasen. I nogle tilfælde er det dog op til lederens fortolkning.

Her kan du læse et eksempel på, hvordan man kan identificere en medarbejders udviklingsniveau.

 1. Ledelsesstilen: Når du har identificeret medarbejderens udviklingsniveau, skal du vælge den ledelsesstil, der er passende. Om det er den instruerende, coachende, støttende eller delegerende, kan du bestemme ud fra modellen længere oppe.

10 fordele ved situationsbestemt ledelse

Der er mange fordele ved at implementere situationsbestemt ledelse. Både for dig som leder, for medarbejderne og i sidste ende for virksomhedens bundlinje. Her får du ti gode grunde:

 1. Bedre opnåelse af strategiske mål
 2. Øget arbejdsglæde
 3. Formindsket fejlprocent
 4. Reduceret personaleomsætning
 5. Understøtter virksomhedens forretning
 6. Er en fleksibel ledelsesform
 7. Ledelse bliver et partnerskab
 8. Du udvikler dig som leder
 9. Forhøjet arbejdsmoral blandt medarbejderne
 10. Bedre samarbejde på tværs af grupper

Situationsbestemt ledelse og forskellige personlighedstyper

En af de vigtigste faktorer i situationsbestemt ledelse er lederens evne til at identificere medarbejderen udviklingsniveau. Vi er alle forskellige, og den enkelte medarbejdes udviklingsniveau kan opfattes og påvirkes forskelligt afhængig af personlighedstype. Det er derfor en stor fordel for lederen, at have en grundlæggende forståelse for medarbejdernes præferencer og forskelligheder.

Et effektivt værktøj til at afdække og forstå persontyper og præferencer er JTI, Jungiansk Typeindeks.

JTI er en persontypetest, der hjælper med at gruppere mennesker i 16 forskellige personlighedstyper. Grupperingen sker ved at undersøge otte diametralt modsatrettede præferencer. Som mennesker har vi hver især præference for enten det ene eller det andet, og når vi kender disse præferencer, giver JTI testen os en typekode som er beskrivende for vores personlighedstype.

En personlighedsprofil kan ikke være rigtig eller forkert. JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker med afsæt i otte præferencer beskrevet som mentale modpoler:

 • Ekstrovert (E) – Introvert (I)
 • Sansning (S) - Intuition (N)
 • Tænkning (T) – Følen (F)
 • Vurdering (J) – Opfattelse (P)

De lidt underligt store bogstaver skyldes, at teorien er udviklet på engelsk, hvor Vurdering er oversat fra Judgement, Opfattelse fra Perception, mens N er valgt fra iNtuition for at undgå forveksling med I’et i Introversion.

Læs mere om teorien bag JTI her.

Med denne viden har lederen et bedre udgangspunkt for at forstå, hvordan den enkelte medarbejder motiveres, hvilke opgaver han/hun trives med og ikke mindst hvordan han/hun foretrækker at gå til opgaven. Alt sammen noget der påvirker medarbejderens udviklingsniveau.

Situationsbestemt ledelse hos CfL

Hos CfL tager kurserne i situationsbestemt ledelse udgangspunkt i Ken Blanchards videreudvikling af værktøjet. Denne videreudvikling kaldes SLII Experience™.

Der er flere grunde til, at det netop er denne version af situationsbestemt ledelse, CfL har valgt at udbyde kurser i. For det første er værktøjet et af de mest udbredte og gennemprøvede ledelsesværktøjer i verden. Desuden er det et værktøj, der er nemt at forstå og implementere, og endelig giver SLII® en positiv effekt på de arbejdspladser, hvor det bliver implementeret. Både for lederen og for medarbejderne.

En grundfilosofi hos Blanchard er: Mennesker kan og vil udvikles. Det tror vi også på hos CfL.

Kurser i SLII Experience™

CfL udbyder to kurser med 100 pct. fokus på at lede situationsbestemt. Det ene er et grundlæggende kursus for ledere, hvor du lærer at benytte situationsbestemt ledelse i din egen lederrolle. Det andet er et certificeringskursus for dig, der ønsker at undervise andre og udbrede situationsbestemt ledelse i din organisation.

Udover disse to fokuserede kurser er det, at lede situationsbestemt, en af grundpillerne i vores kurser for nye ledere, blandt andet Den nye leder.

CfL udbyder følgende kurser i SLII®:

SLII Experience™

Kurset er et grundforløb, der tager dig igennem de mest grundlæggende udfordringer som leder og vi ser på, hvordan du kan løse dem ved at bruge lede situationsbestemt.

På SLII Experience™ lærer du at tilpasse dine ledelsesstile til situationen og medarbejderens behov. Du får praktiske værktøjer til at fokusere SMARTe mål, så du bliver god til at nedbryde din virksomheds strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder.

Kurset er målrettet nye ledere, samt ledere med nogen erfaring. Derudover henvender kurset sig også til HR- og organisationskonsulenter, der ønsker at blive certificeret i SLII Experience™. Ønskes en certificering skal kurset følges op af SLII Experience™(certificering) - læs mere info nedenfor.

 

Læs mere om SLII Experience™ Grundforløb

SLII Experience™ (certificering)

Kurset klæder dig på til at kunne undervise og udvikle hele din organisation i SLII®. Din virksomhed vil dermed få mest muligt udbytte af værktøjet, da det kan blive implementeret i hele virksomheden, og giver alle et fælles sprog at tale ud fra. Kurset er målrettet HR- og organisationskonsulenter.

Læs mere om SLII Experience™ (certificering)

Derfor skal du tage et kursus i SLII Experience™

Du udvikler dig som leder

Kurset giver dig en håndgribeligt metode til at udvikle dine kompetencer som leder. Hvad enten du er helt ny leder, eller du allerede har ledelseserfaring. Du får indsigt i, hvilken ledelsesstil der på nuværende tidspunkt er din fortrukne. Og dermed hvilket potentiale du har for at udvikle dig.

Vi tager udgangspunkt i konkrete hændelser fra din dagligdag, hvor du ikke har givet dine medarbejdere den rette ledelse. Med udgangspunkt i SLII® ser vi på, hvordan du kunne have taklet episoden anderledes. Altså, du lærer at lede efter situationen.

Du får et fælles sprog med dine medarbejdere

Du lærer at veksle mellem forskellige ledelsesstile, så du kan matche den rigtige stil med den enkelte medarbejders niveau i kompetence og engagement. Dermed får du det bedste grundlag for at udvikle dine medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation.

Du udnytter dine ledelsesmæssige ressourcer optimalt

Vi træner, hvordan dine ledelsesmæssige ressourcer kan udnyttes optimalt, så du i samarbejde med dine medarbejdere kan nå afdelingens og virksomhedens mål. Kurset i situationsbestemt ledelse har selvfølgelig også fokus på, at din virksomhed skal udvikle sin forretning og skabe resultater.

Vores kurser i SLII Experience™

Ledere med nogen erfaring

SLII® Experience

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

22. maj 2024

2 dage

København & Aarhus

Ledere med nogen erfaring

SLII® Experience – Certificering

Bliv certificeret i SLII® og få kompetence til at træne og udvikle hele din virksomhed.

DKK 20.160,- / 23.520,-

24. september 2024

2 dage

København