Bliv en bedre leder med situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse benyttes af både ledere og HR

Har du nogensinde tænkt over at du, ved at vælge den rigtige ledelsesstil, både kan nå virksomhedens mål, skabe øget arbejdsglæde hos dine medarbejdere og samlet set opnå et bedre resultat?

Hvordan sikrer du dig, at du udvikler dine medarbejdere optimalt, så de hurtigere bliver selvkørende ift. de mål og opgaver, de bliver stillet? Hvorfor giver det mening at være skarp til at vurdere dine medarbejderes behov for instruktion og støtte? Hvordan kan du vha. bedre kommunikation nå resultater, du ikke troede, var muligt? Lær at lede situationsbestemt, og skab et fælles sprog om ledelse.

Hvad er situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesfilosofi, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus. Anvender man situationsbestemt ledelse som sit ledelsesværktøj, er udgangspunktet, at man tilpasser måden at lede på, alt efter hvilken udfordring og medarbejder man står overfor.

Situationsbestemt ledelse bygger bro mellem medarbejderens kompetence og engagement, og til den ledelsesstil lederen vælger at anvende.

Situationsbestemt ledelse betegnes som et ledelsesværktøj, men faktisk er ideen også at medarbejderen inddrages. På den måde skaber man et fælles grundlag, eller sprog, for at opnå det bedste samarbejde mellem leder og medarbejder. I situationsbestemt ledelse ser man ledelse som et partnerskab, hvor det er naturligt, at medarbejderne tager medansvar for at blive ledet.

 

De fire ledelsesstile

Værktøjet situationsbestemt ledelse, verdens mest brugte ledelsesværktøj, er oprindeligt udviklet af Paul Hersey and Ken Blanchard i slutningen af 1960'erne. Som ledelsesværktøj er situationsbestemt ledelse også kendt som ”De fire ledelsesstile”. Tanken er, at hver af de fire ledelsesstile passer på en medarbejders udviklingsniveau i forhold til en given opgave. Medarbejderens udviklingsniveau er defineret ud fra den enkeltes medarbejdes niveau i forhold til kompetence og engagement.

I situationsbestemt ledelse skifter medarbejderens udviklingsniveau, alt efter hvilken opgave medarbejderen sidder med. Uviklingsniveauet er derfor uafhængig af medarbejderens anciennitet

Situationsbestemt ledelse giver lederen mulighed for at matche hver af disse udviklingstrin med en af de fire forskellige ledelsesstile. Ledelsesstilene i situationsbestemt ledelse veksler mellem: instruerende, coachende, støttende og delegerende. Jo bedre lederen er til at matche udviklingsniveauet, jo højere jobtilfredshed vil medarbejderen opleve. Leder man efter situationen, ”kræver” hver arbejdsopgave medarbejder har en bestemt ledelsesstil for at have de optimale arbejdsbetingelser.

Overvejer du om situationsbestemt ledelse er noget for dig?

10 fordele ved at anvende situationsbestemt ledelse som leder

Der er flere fordele ved at implementere situationsbestemt ledelse. Både for dig som leder, for medarbejderne og i sidste ende for virksomhedens bundlinje. Her får du ti gode grunde:

1. Bedre opnåelse af strategiske mål
2. Øget arbejdsglæde
3. Formindsket fejlprocent
4. Reduceret personaleomsætning
5. Understøtter virksomhedens forretning
6. Er en fleksibel ledelsesform
7. Ledelse bliver et partnerskab
8. Du udvikler dig som leder
9. Forhøjet arbejdsmoral blandt medarbejderne
10. Bedre samarbejde på tværs af grupper

 

Situationsbestemt ledelse hos CfL

Hos CfL tager vores kurser i situationsbestemt ledelse udgangspunkt i Ken Blanchards videreudvikling af værktøjet. Denne videreudvikling kaldes SLII Experience™.

Der er flere grunde til, at det netop er denne version af situationsbestemt ledelse, vi har valgt at udbyde kurser i. For det første er værktøjet et af de mest udbredte og gennemprøvede ledelsesværktøjer. Vi oplever, at det er et værktøj, der er nemt at forstå og implementere. Derudover giver SLII® en positiv effekt på de arbejdspladser, hvor det bliver implementeret. Både for lederen og for medarbejderne.

En grundfilosofi hos Blanchard er: Mennesker kan og vil udvikles. Det tror vi også på i CfL.

Kursus i SLII Experience™

Hos CfL har vi en række kurser, der kan lære dig at bruge situationsbestemt ledelse målrettet. Kurserne er tilpasset forskellige grupper, men fælles for dem er udgangspunktet i værktøjet SLII®. Der er både kurser for nye ledere og ledere med nogen erfaring, der ønsker at bruge situationsbestemt ledelse i sit arbejde.

Vi udbyder følgende kurser i SLII®:

SLII Experience™

Kurset er et grundforløb, der tager dig igennem de mest grundlæggende udfordringer som leder og vi ser på, hvordan du kan løse dem ved at bruge situationsbestemt ledelse.

På SLII Experience™ lærer du at tilpasse dine ledelsesstile til situationen og medarbejderens behov. Du får praktiske værktøjer til at fokusere SMARTe mål, så du bliver god til at nedbryde din virksomheds strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder.

Kurset er målrettet nye ledere, samt ledere med nogen erfaring. Derudover henvender kurset sig også til HR- og organisationskonsulenter, der ønsker at blive certificeret i SLII Experience™. Ønskes en certificering skal kurset følges op af SLII Experience™(certificering) - læs mere info nedenfor.

SLII Experience™ (certificering)

Kurset klæder dig på til at kunne undervise og udvikle hele din organisation i SLII®. Din virksomhed vil dermed få mest muligt udbytte af værktøjet, da det kan blive implementeret i hele virksomheden, og giver alle et fælles sprog at tale ud fra. Kurset er målrettet HR- og organisationskonsulenter.

Derfor skal du tage et kursus i SLII Experience™

Du udvikler dig som leder

Dels giver kurset dig en håndgribeligt metode til at udvikle dine kompetencer som leder. Hvad enten du er helt ny leder, eller du allerede har ledelseserfaring. Du får indsigt i, hvilken ledelsesstil der på nuværende tidspunkt er din fortrukne. Og dermed hvilket potentiale du har for at udvikle dig.

Vi tager udgangspunkt i konkrete hændelser fra din dagligdag, hvor du ikke har givet dine medarbejdere den rette ledelse. Med udgangspunkt i SLII® ser vi på, hvordan du kunne have taklet episoden anderledes. Altså du lærer at lede efter situationen.

Du får et fælles sprog med dine medarbejdere

Du lærer at veksle mellem forskellige ledelsesstile, så du kan matche den rigtige stil med den enkelte medarbejders niveau i kompetence og engagement. Dermed får du det bedste grundlag for at udvikle dine medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation.

 

Du udnytter dine ledelsesmæssige ressourcer optimalt

Vi træner, hvordan dine ledelsesmæssige ressourcer kan udnyttes optimalt, så du i samarbejde med dine medarbejdere kan nå afdelingen og virksomhedens mål. Kurset i situationsbestemt ledelse har selvfølgelig også fokus på at din virksomhed skal udvikle sin forretning og skabe resultater.

Vores kurser i SLII Experience™

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ – Certificering

Bliv certificeret i SLII® og få kompetence til at træne og udvikle hele din virksomhed.

DKK 19.200,- / 22.400,-

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ - Aarhus

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

2 dage

Aarhus