CfL-Klubhusmøde

Ledelse af vilde problemer

2022 HR Jurakonf

Der findes tamme problemer og vilde problemer. De tamme er dem, hvor løsningen er kendt, og hvor det ofte er et spørgsmål om at tilføre ressourcer for at løse problemet. Så er der de vilde problemer. De er så komplekse, at enkle løsninger og store reformer ikke fikser dem, og hvor vi risikerer at gøre ondt værre i forsøget på at løse problemerne. 

Det er de store samfundsmæssige problemer som f.eks. klimaforandringer eller unges mistrivsel. De er så vilde, at Danmark har etableret en ny tænketank - Institut for vilde problemer, INVI – der alene arbejder med at finde nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer.       

På dette klubhusmøde får du indblik i metoder og redskaber, der kan håndtere problemerne. Hør også om en konkret case, hvor man har brugt såkaldt systemisk lederskab til at tæmme et vildt problem.

Dagens vært er Peter Friis, chefrådgiver i CfL, der vil facilitere oplæg og videndeling: Hvordan kan vi omsætte metoderne til at arbejde med vilde problemer i vores egne organisationer? 

Klubhusmødet holdes i samarbejde med INVI. Se udbygget program nedenfor. 

Kan man sætte vildhed på formel?

Ved Jacob Gerner Hariri, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet

Vilde problemer er kendetegnet ved, at de er så komplekse, at selv store reformer og flere ressourcer sjældent løser dem, så giver det overhovedet mening at sætte vildhed på formel?

Ja, lyder det fra professor Jacob Gerner Hariri, der i samarbejde med INVI er i gang med at udvikle en model til at måle vilde problemer. For lige så kompliceret processen er, lige så enkelt er formålet: At udvikle og understøtte redskaber, der kan håndtere problemerne. Velkommen til forskningens verden, hvor du får indblik i, hvordan modellen ved hjælp at fire dimensioner skal skabe struktur i arbejdet med vilde problemer. 

Fra forskningsmodeller til praksis

Ved Esben Dahl Sørensen, sekretariatschef i INVI

Ét er en model, noget andet er, hvad den kan bruges til i den virkelige verden. Det giver Esben Dahl Sørensen en række bud på ved at relatere modellen til de vilde problemer, som INVI arbejder med. Til det formål har INVI samlet flere end 700 deltagere i et såkaldt Policy Insights Panel, der fungerer som sparringspartner og kilde til viden og erfaringer med virkelighedens komplekse problemer.

Case: Sådan kan systemisk lederskab tæmme vildskaben

Ved Britt Wendelboe, projektchef i Trygfonden

Danmark har i årtier lidt under en langt højere indbrudsrate end i vores nabolande. Det besluttede Bo trygt-samarbejdet, der blev etableret i 2017, at sætte en stopper for. Indbrud er nemlig et vildt problem, der er sammenfiltret med mange andre problemer som f.eks. stofmisbrug, salg af hælervarer og enorme forsikringssummer.

I dette oplæg kan du høre, hvilke aktører og metoder, der var involveret i Bo trygt-samarbejdet. Bliv klogere på begrebet systemisk lederskab, der har været et centralt omdrejningspunkt.

Kommende arrangementer

CfL-Klubhusmøde

Styrk ledernes mentale sundhed 

Vi har i flere år haft fokus på medarbejdernes mentale sundhed, men hvordan står det til med ledernes trivsel? Få en række bud på dette klubhusmøder, hvor vi også fremlægger resultaterne af CfL's nye undersøgelse om ledertrivsel.

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

23. august 2024

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Bliv bedre til strategisk HR

Det er HRs rolle at understøtte forretningen, og når debatter om arbejdstid, køn og klima rykker ind på de danske direktionskontorer, skal også HR gribe de nye strategiske udfordringer. Hvordan?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

4. oktober 2024

1 dage

CfL

HR

HR-juraKonference

Kom til HR-juraKonference i CfL, hvor vi i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding tager pulsen på HR-juraen

DKK 3.500,- / 5.000,-

27. november 2024

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Godt lederskab anno 2025

På årets sidste klubhusmøde kigger vi ind krav og forventninger til dig som leder på både det strategiske og operationelle plan. Hvilke store – og måske kaotiske – dagsordner kigger vi ind ind?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

4. december 2024

1 dage

CfL

Har du spørgsmål?

 

Lene Buddike
Koordinator

T: +45 5154 4139
M: lbu@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik