CfL-Konference

Ledelse af det hybride arbejde

Gå ikke glip af denne konference, hvor du bliver klogere på, hvordan det hybride arbejde skaber størst værdi for organisationen.

Medlemmer: 3000 kr. / Ikke-medlemmer: 5000 kr.

Hvilke krav stiller hybridarbejdet til os som ledere og HR? Få et bud på denne konference, hvor vi præsenterer ny undersøgelse, ny forskning og best practice. 

 

To år med tvunget hjemmearbejde har ændret vores måde at arbejde på. I dag flekser mange af os mellem fysisk fremmøde og remotearbejde, og vi har opdaget, at mange opgaver snildt kan løses på distancen.

Hybridarbejde kalder vi det, men hvad er fordele og ulemper ved det? Hvilke krav stiller det til os som ledere og HR for at understøtte forretningen og skabe værdi for organisationen? Hvornår og hvordan fungerer hybridarbejde bedst?

Det er temaet for denne konference, hvor du får: 

  • Ny undersøgelse af ledelse og trivsel på den hybride arbejdsplads
  • Ny forskning i hybridarbejde i forskellige empiriske og teoretiske projekter
  • Ny lovgivning for hjemmearbejde: Hvornår skal du være på vagt?
  • Benchmark: Hør om erfaringerne i hhv. en NGO, en privat og en offentlig virksomhed
  • Dilemmaer: Rigide regler eller Det vilde vesten
  • Indsigt: Forstå udviklingen på arbejdsmarkedet under coronakrisen
  • Udsyn: De nye tendenser inden for indretning af arbejdspladsen
  • CfLs vigtigste anbefalinger

Læs udbygget programbeskrivelse nedenfor

På konferencen møder du:

Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark, Henrik Zobbe, fakultetsdirektør på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet, Maja Maar Outzen, HR- & Organisationsudviklingschef i Kræftens Bekæmpelse, Peter Holdt Christensen, lektor på CBS, Institut for Management, Politik og Filosofi, Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv,  Lars Hemmingsen, seniorrådgiver i CfL, Caroline Stadsbjerg, erhvervspsykolog i Human Engage, Dorte Solholt, chef for HR-jura i CfL, Anja Neiiendam, direktør i CfL, og Anders Rønne-Skall, designdirektør i Jeudan.

PROGRAM, fredag den 25. marts kl. 9-16.00

09.00:
Velkomst og dagens program
Ved Anja Neiiendam, direktør i CfL
For to år siden blev vi kastet ud i et kæmpe eksperiment, der har accelereret digitaliseringen og fleksibiliteten på de danske arbejdspladser. Hvad har det betydet? Vi indleder konferencen med et nedslag på fakta om hybridarbejdet.   

09.10:
Det store billede og de vigtigste nøgletal
Ved Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv
Dansk Erhverv har tidligere beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af hybridarbejde. Her får du indblik i de nyeste tal og den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked. Hvad er fundamentet for hybridarbejdet?

09.30:
Ny undersøgelse: Trivsel og ledelse af hybridarbejde
Ved Lars Hemmingsen, seniorrådgiver i CfL, og Caroline Stadsbjerg, erhvervspsykolog i Human Engage
Velkommen til highlights fra CfL og Human Engage’s kortlægning af det hybride arbejde.  Undersøgelsen, der er foretaget blandt CfLs medlemmer og kunder, giver en klar pejling af fordele og ulemper ved forskellige modeller. Hvornår skaber hybridarbejdet størst værdi?
Oplægget efterfølges af breakouts: Hvordan ser det ud i din organisation? 

10.20:
Pause

10.40:
Ny forskning: Samspillet mellem individet, opgaven og fællesskabet
Ved Peter Holdt Christensen, lektor på CBS, Institut for Management, Politik og Filosofi
Motivation, videndeling, samarbejdsstrukturer og det fysiske rum skaber retningen for menneskers adfærd på arbejdspladser. Det har været genstand for Peter Holdt Christensen forskning gennem flere år, men hybridarbejdet har tilføjet endnu en dimension. Hvad er konsekvenserne for individet, opgaven og fællesskabet, når vi skal koordinere og motivere på afstand? Få indblik i CBS-forskerens seneste analyser af hybridarbejde i forskellige empiriske og teoretiske projekter.      

11.40: 
Case: Kræftens Bekæmpelse
Ved Maja Maar Outzen, HR- & Organisationsudviklingschef i Kræftens Bekæmpelse
Før corona afhang muligheden for hjemmearbejde i Kræftens Bekæmpelse alene af den enkelte leders præferencer. I dag arbejder Danmarks største patientforening efter fælles principper for hjemmearbejde i en mere hybrid hverdag. Hør, hvordan hjemmearbejde og hybridt samarbejde ser ud – i går, i dag og i morgen - når hovedopgaverne er forebyggelse, patientstøtte og forskning, og hvor danskernes opbakning og et stærkt frivilligt engagement er altafgørende for sagen.

12.10
Frokost

12.50:
Case: Codan
Ved Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark
Under stor mediebevågenhed var Codan Danmark blandt de første, der i 2020 skar ned på antallet af fysiske pladser på hovedkontoret. Hvad er erfaringerne, og hvordan ser strategien ud fremadrettet? Få Christian Baltzers bud på fremtidens arbejdsplads, herunder de digitale muligheder.  

13.30:
Case: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Ved Henrik Zobbe, fakultetsdirektør på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Udfordringerne har været gigantiske, og fakultet under Københavns Universitet er stadig i analysefasen for at finde den bedste model for hybridarbejde. Vigtigst for Henrik Zobbe er, at opgaven altid står i centrum. Hør om hans erfaringer og refleksioner i forhold til hybridarbejde og de tiltag, der allerede er blevet implementeret, og som vil blive implementeret fremadrettet.

14.10:
Pause

14.25:
Ny lovgivning
Ved Dorte Solholt, chef for HR-jura i CfL
Folketinget har for nyligt indgået en ny aftale om reglerne for udstyr til hjemmearbejdspladsen. Hør, hvad reglerne præcist går ud på. Hvad er du forpligtet til som leder? Hvad skal du være særligt opmærksom på?

14.50:
Rigide regler eller Det vilde vesten?
Med afsæt i konkrete eksempler diskuterer vi dilemmaer i hybridarbejdet. 

15.10:  
Indretning af arbejdspladsen i det hybride univers
Ved Anders Rønne-Skall, designdirektør i Jeudan A/S
Det ser ud til, at hybridarbejdet er kommet for at blive, og vi bør derfor kaste et kritisk blik på vores arbejdspladsindretning. Lever den op til de nye behov? Hvordan kan man med relativt enkle greb tilpasse det eksisterende design? Hvilke trends oplever Jeudan blandt kunder og samarbejdspartnere? Hør Anders Rønne-Skalls tips og trick til at løfte de fysiske rammer, så de bliver tidssvarende arbejdsmarkedet.

15.40-16.00:
CfL anbefaler
Opsamling ved Anja Neiiendam, direktør i CfL. Vi afslutter dagen med vin, vand og snack. 

Tilmeld dig arrangementet

Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

 

Pia Fuglsang Bach
Communitychef

T: +45 5154 4149
M: pba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Kommende arrangementer

CfL-Klubhusmøde

Bliv bedre til fastholdelse og trivsel

Lønpres, hjemmearbejdsdage, fleksible arbejdstider og flere andre krav er blevet hverdag på mange arbejdspladser. Det sker i takt med, at konkurrencen om arbejdskraft er taget til i styrke. Hvordan kan vi som ledere og HR honorerer de mange krav - og i hvilket omfang?

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

26. august 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Styrk effektiviteten i teamarbejdet

Hemmeligheden bag en organisations succes er ofte stærke teams. Det er i højere grad end nogensinde grupper frem for enkeltpersoner, der er med til at gøre en forskel. Men hvordan skaber man effektive teams? Hvad siger forskningen, og hvordan evaluerer vi teamarbejdet?

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

7. oktober 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Brug kulturen i strategieksekveringen

Der er ingen tvivl om, at eksekveringsfasen ofte er den sværeste at få hold på i strategiarbejdet, og i den sammenhæng må virksomhedens kultur og vores evne til at kommunikere må aldrig undervurderes. De to elementer kan enten være fødselshjælper eller spænde ben for eksekvering.

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

4. november 2022

1 dage

CfL

HR

HR-juraKonference

Kom til HR-juraKonference i CfL, hvor vi i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding tager pulsen på HR-juraen

DKK 3.500 / 4.500

24. november 2022

1 dage

CfL