Sådan vælger du de rigtige testværktøjer

Af Marie-Louise Hertz, marketingspecialist i CfL, februar 2023

Der er stor forskel på, hvilke testværktøjer der egner sig til rekruttering, og hvilke der er de rette til udvikling af ledere og medarbejder. Læs med og bliv klædt på til at vælge rigtigt. 

 

Personlighedstests fylder mere og mere i dansk erhvervsliv. Enten i forbindelse med rekruttering eller til udvikling af den eksisterende stab. Udfordringen er, at virksomhederne ikke altid er bevidste om, hvilke værktøjer de hiver op af tasken.

Desværre ser vi mange organisationer, der benytter de samme testværktøjer til henholdsvis rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

Hvis du ikke er yderst bevidst om, i hvilken sammenhæng en test bør benyttes, risikerer du både fejlrekrutteringer, og at ledere eller medarbejdere skubbes i en forkert retning. Det koster din organisation dyrt, og det har konsekvenser for kulturen på arbejdspladsen.

Omvendt kan det give dig mange fordele at benytte testværktøjer til rekruttering såvel som udvikling. Med de rette rekrutteringstests kommer du et skridt nærmere den ideelle kandidat, ligesom du med det rette valg af udviklingsværktøj øger din bevidsthed om medarbejderstabens motivation, præferencer, karriereønsker og motiver.

Læs også: Guide til personlighedstest

Succesfulde resultater

Det er helt essentielt og nødvendigt at vide, hvordan testværktøjerne differentierer sig fra hinanden, og i hvilke sammenhænge de bør benyttes.

Hos CfL bruger vi for eksempel ikke den jungianske model til rekruttering, men kun til personaleudvikling og gruppedynamikker.

Til en rekruttering vil vi derimod vælge at bruge CfL-Personality Focus Profile - 12 Factor eller CfL-Leadership Focus Profile, fordi de begge kan forudsige fremtidig succes i jobbet gennem måling af personlighedstræk.

I denne artikel giver vi dig et indblik i, hvordan du opnår succesfulde resultater med rekruttering såvel som udvikling baseret på det rette valg af testværktøj. Kort sagt får du overblik over, hvad du skal være bevidst om, når du står overfor at skulle vælge et testværktøj.

Test til rekruttering

Rekruttering handler grundlæggende om skabe et match mellem en kandidat, en stilling og en virksomhed. Skal du til at påbegynde en rekrutteringsproces, skal du bruge et testværktøj, der giver dig mulighed for både at måle, sammenligne og forudsige fremtidig adfærd hos kandidaten i forhold til en specifik stilling.

Rekruttering kræver som regel to typer værktøjer.

 1. Evne- og færdighedsprøver, der giver et fingerpeg om en persons kognitive evner. De bruges samtidigt til at få en snak om, hvordan testpersonen selv oplever den type af test.

 2. Personlighedstest, der overordnet skaber en struktureret spørgeramme på basis af en række værktøjer. Personlighedstest afdækker fokuspunkter, som det er vigtigt at undersøge i dialogen med testpersonen.

Det er vigtigt at huske på, at resultatet af hverken evne- og færdighedsprøver eller personlighedstests aldrig skal ses som et facit. Resultaterne er oplæg til dialog og giver dig mulighed for at få noget tilbage fra kandidaten. Det være sig konkrete oplevelser, historier eller erfaringer. I den sammenhæng vil det være oplagt at tale om:

 1. Hvordan ser kandidaten selv på resultaterne?
 2. Kan kandidaten genkende sig selv i testens resultater?
 3. Hvordan vil testens resultater komme til udtryk i en jobsituation?

Formålet med test foretaget i rekrutteringssammenhænge er at få skabt et så nuanceret informationsgrundlag som muligt af den person, som er i spil til en given stilling.

Valg af test skal afspejle behov

Husk også på, at valg af test skal afspejle behovet i det specifikke job, organisationen og arbejdskulturen. Der findes mange slags testværktøjer.

Skal du finde en kandidat til en chef- eller lederstilling, så ser testtypen anderledes ud, end hvis du skal finde en kandidat til en produktionsstilling. Der skal testes på nogle andre parametre, hvorfor typen af test vil variere. Vurder derfor altid, om en given test er den mest hensigtsmæssige at benytte til rekrutteringsprocessen.

Søger du en vikar, er det måske ikke nødvendigt med både en evne- og færdighedsprøve og en personlighedstest. Måske kan du nøjes med en af delene? Og måske er det ikke nødvendigt at vælge en test med et helt batteri af spørgsmål – du risikerer blot en masse viden, som du alligevel ikke gør brug af eller som forvirrer dig.

Brug resultaterne i onboardingen

Når du har ansat en medarbejder, kan du med fordel benytte testresultaterne til at planlægge onboardingprocessen. På den måde højner du chancen for, at den nye medarbejder oplever sin første tid i virksomheden som en succes.

Har rekrutteringstesten for eksempel vist dig, at medarbejderen er resultatorienteret og målrettet, kan det være godt at sørge for, at der fra ansættelsens begyndelse er planlagt nogle opgaver, hvor det er muligt for den nyansatte at nå i mål hurtigt. Det kan være medvirkende til, at den nyansatte oplever succes fra begyndelsen.

Vigtigst af alt, husk at den information vi får i testresultaterne kun er et lod i vægtskålen sammen med cv’et, erfaringer, kvalifikationer og meget ofte også referencer. Det er det samlede billede, der er vigtigt.

Læs også: Vis altid respekt for personen, der tager testen

Test til udvikling af ledere og medarbejdere

Er dit mål at udvikle ledere eller medarbejdere, skal du anvende et profilværktøj til udvikling. Et sådant værktøj kan du bruge til:

 • Coaching
 • Leder- og medarbejderudvikling
 • I samarbejdsrelationer
 • Teambuilding
 • Talentprogrammer
 • Som element i MUS-udviklingssamtalen

Udviklingstests øger bevidstheden om forskellige personlighedstyper, præferencer, motiver og karriereønsker, og denne bevidsthed kan i sig selv medføre øget engagement og forståelse for hinanden. Det gør det nemmere at rumme hinandens forskelligheder, når vi er bevidste om dem.   

Med et udviklingsværktøj får du således et mere nuanceret billede af medarbejdere, ledere og gruppedynamikkerne i organisationen. Du kan også få et bedre indblik i organisationskulturen - og hvilke elementer du skal være bevidst om. Det kan eksempelvis være gavnligt at kende medarbejdernes karriereønsker, hvad der motiverer dem og hvilke præferencer de har, når det kommer til at udføre opgaver.

Testpersonen konkluderer selv

Vær bevidst om, at vi i udviklingssammenhænge altid står overfor, at konklusionsretten er på testpersonens banehalvdel. Det er personen selv, der vælger, hvad han eller hun vil tage med sig, modsat når vi arbejder med rekrutteringstest, hvor vi spørger for at få information.

I udviklingstest bevidstgør vi testpersonen om egne præferencer, motiver, motivationsfaktorer mm., men de vælger selv, om de efterfølgende vil tage den viden med sig og anvende den til udvikling.

Læs også: "Motivation kan både fremelskes og dræbes"

De mest brugte udviklingsværktøjer

Et af de mest anvendte udviklingsværktøjer i CfL er Jungiansk Typeindeks, JTI, der tager udgangspunkt i otte præferencer, herunder om man er ekstrovert eller introvert.

Et andet værktøj er Karrieremodellen, der opererer med fire spor og kortlægger de mere eller mindre ubevidste karrierepræferencer:

 • Ekspert, der siger noget om vores fokus på fordybelse
 • Linær, hvor vi har forkærlighed for progression og for at komme højere op i hierarkiet
 • Her har du fokus på at udfolde ny viden
 • Her har du brug for variation og formentligt jobskifte

JTI’en bliver brugt til coaching og lederudvikling, i samarbejdsrelationer, teambuilding og talentprogrammer. Det samme gælder Karrieremodellen, der også kan indgå som et element i en MUS-udviklingssamtale.

Fordelen ved JTI’en og Karrieremodellen er udviklingsperspektivet og den dynamik, der ligger i det.

Læs også: "Husk at holde personlighedstest i live"

5 anbefalinger

Lad os slutte med en kort opsummering:

 • Brug det rette værktøj til den specifikke situation. Vurder altid, hvad formålet med testen er set i relation til dit behov.

 • Stil dig selv spørgsmålet: Skal testen bruges til rekruttering eller udvikling? Og gå dybere ned: Skal rekrutteringstesten bruges til rekruttering af en tung profil eller en midlertidig ansættelse? Ved udvikling; Skal jeg udvikle ledere, forbedre samarbejde, talentudvikle? Gør dig bevidst om dit formål.

 • Du er ikke dommer, og en test må aldrig udlægges som en facitliste. Det er det enkelte menneske, der er ekspert på sig selv. Testresultater må aldrig stå alene. De skal danne ramme om en struktureret samtale og skabe rum for refleksion.

 • Pas på med informationsoverload – dvs. en test, som giver dig flere svar, end du har brug for. Vælg en test, som passer til dig informationsbehov.

 • Brug gerne resultaterne fra en rekrutteringstest til den videre onboarding af kandidaten.

Læs også: Test og profil. Hvad er forskellen?

 

Overblik over CfLs testværktøjer og hvad de benyttes til

Vil du have succes med test?

CfL har siden 1989 været en kendt udbyder af erhvervstests i Danmark. Vi har udviklet en række egne værktøjer til både udvikling og rekruttering, og vores testværktøjer er blandt de mest anerkendte på testmarkedet.

Du kan få adgang til at anvende CfLs testværktøjer ved at gennemføre et certificeringskursus. På kurserne lærer du om de forskellige typer af tests, og du får både en praktisk og teoretisk gennemgang, så du er godt klædt på til at kunne bruge testene i praksis. Vi hjælper også gerne med enkeltstående opgaver, som ikke kræver, at du eller dit team certificeres.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Læs flere artikler om rekruttering og udvikling af medarbejdere

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Vi er fire generationer på arbejdsmarkedet, og måske skal vi ældre prøve at lytte lidt mere til de unge, i stedet for at kløjs i at de ofte tager udgangspunkt i egne nære behov. Læs kommentar af CfL's direktør Thomas Hanssen.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.