Bliv klædt på til personlighedstests

Et solidt, velunderbygget værktøj er et godt afsæt og fundament i en rekrutterings- eller udviklingssamtale, men der skal meget mere til. Læs her, hvad der er på spil.

Af Hafdis B. Thorsteinsdottir, Relations Manager i CfL

Debatten om personlighedstest i erhvervslivet popper op med jævne mellemrum. Emnet er evigt aktuelt, og det er vigtigt at holde fast i dialogen om den type værktøjer og anvendelsen af dem.

CfL-Testværktøjer tilbyder en række tests inden for såvel rekruttering som udvikling, og vi har derfor en klar interesse i og holdning til emnet.

Som udgangspunkt er det væsentligt, at man vælger et værktøj, som er lødigt, kvalitetssikret og tjener det formål, som det skal anvendes til.

Det betyder blandt andet, at værktøjet skal være evidensbaseret. Det vil sige, at de begreber, værktøjet forsøger at belyse, skal have rod i gedigne psykologiske teorier og solide faktoranalyser.

Der skal ligge en statistisk analyse til grund for selve instrumentets konstruktion, så brugeren kan have tillid til, at værktøjet rent faktisk forholder sig til de begreber, det forsøger at måle. Det er det, vi plejer at kalde validitet - og at værktøjet er konsistent eller reliabel.

Et solidt velunderbygget værktøj er således et godt afsæt og fundament i en rekruttering eller udviklingssamtale, men det er ikke det eneste element, der sikrer et godt resultat eller en god dialog.

Praksis er et andet væsentlig element, og her er der mangfoldige ting på spil.

Få styr på formål og proces

Det er ikke alene vigtigt at kvalificere værktøjet. Det skal også kvalificeres i forhold til det formål, det skal anvendes til. Forskellige tests kan være mere eller mindre relevante i forskellige sammenhænge.

  • Har du valgt et værktøj, der er egnet til formålet?
  • Hvis det handler om rekruttering, siger værktøjet så noget om de egenskaber, du ønsker at afdække?
  • Er det for komplekst i forhold til den pågældende stilling, eller kommer det til kort, fordi det ikke er nuanceret nok?
  • Hvis det handler om udvikling, giver værktøjet så en relevant information i forhold den situation og de temaer, respondenten er optaget af?

Næste skridt er at forholde sig til processen. Hvordan møder du respondenten? Der findes mennesker, som har dårlige erfaringer med testtilbagemeldinger, men der er heldigvis også mange, som oplever, at test øger kvaliteten af dialogen og processen.

I Torben Sangilds artikel, som CfL medvirkede i for et par år siden, kan du læse eksempler på begge dele.

Tests skaber retning og refleksion

Grundlæggende er et værktøj aldrig bedre end den person, der anvender det. Etik og bevidsthed om anvendelsen er altafgørende her.

Testen er ikke en krystalkugle, røntgenapparat eller facitliste. Anvender vi den således, fejler vi formålet med at bringe den i spil. 

Testen giver os mulighed for at stille skarpt på væsentlige kvaliteter, som vi enten vil undersøge nærmere eller give testpersonen mulighed for at reflektere over.

Rekrutteringssamtalen er grundlæggende en samtale, vi bruger til at undersøge information, og testen giver os mulighed for at målrette denne undersøgelse. Testen giver også en form og retning for samtalen, og i den forbindelse kan anvendelsen af testen give en mere ensartet vurdering af de forskellige ansøgere/kandidater. Kort sagt kan en god praksis i anvendelsen af testen modvirke bias i samtalen.

Læs også: Vis altid respekt for personen, der tager testen

Med til god praksis hører også, at man møder sin testperson med respekt og er opmærksom på de begrænsninger, der er i anvendelsen af en metode som psykologiske test.

Derfor skal du træne

Uddannelse og træning i anvendelsen af værktøjet er en del af at sikre god praksis.

Der findes mange forskellige værktøjer, og det er vigtigt at kende det enkelte værktøjs baggrund og begrebsramme. Selvom værktøjerne bruger begreber, der ligner hinanden, kan de være forskellige skåret og defineret. Konsekvensen er, at betydningen ikke er den sammen fra det ene værktøj til det andet.

Og så er træning en væsentlig del af god praksis. Træning i selve værktøjet og træning i at føre en god samtale rundt om værktøjet.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.