At være amerikaner i en dansk ledet koncern

Glem Østens anderledes kulturer for en stund. Vesten har sine egne grundlæggende forskelligheder i virksomhedskulturer mellem lande, der tilsyneladende har meget til fælles.

På overfladen er mange vestlige lande meget ens. De hylder demokratiet, samarbejder militært, køber hinandens varer, lytter til den samme musik, ser de samme tv-serier og spiser den samme burgermenu. Under overfladen ser det bare så meget anderledes ud, fordi folks rødder får deres næring fra meget forskellige kulturelle og historiske lag. Det gælder i særdeleshed for USA, hvor båndene til Danmark er stærke på mange måder. Alligevel er der forskelligheder - og potentiale.

Afdækker potentialet

Potentialet er en af grundene til, at erhvervspsykolog Rikke Lindekilde skriver ph.d. hos CfL og Grundfos, hvor hun forsøger at afdække mulighederne for effektiv distanceledelse på tværs af fysiske, tidsmæssige og kulturelle barrierer.

”Betydningen af god ledelse på distancen har medført, at der de seneste år har været en stigende interesse blandt ledere for CfLs kurser og rådgivningskompetence inden for virtuel ledelse. To tredjedele af lederne mener nemlig, at distanceledelse er en særlig udfordring,” siger Rikke Lindekilde.

”At forstå, kunne agere og gøre forretning i forskellige nationale kulturer på distancen bliver et af de vigtigste konkurrenceparametre i fremtiden. Men kulturel viden og forståelse er svær at formidle, uden at den bliver kategoriserende og abstrakt. Den skal erfares,” siger hun.

Pumpeproducenten Grundfos i Bjerringbro er blandt de danske koncerner, der i disse år netop gør sig mange erfaringer med distanceledelse og samarbejde mellem forskellige kulturer. Men - set udefra - hvordan opleves den danske kultur? Og hvordan er det f.eks. at være amerikaner i en dansk koncern?

Dansk selskab i USA

I nærheden af Kansas City i USA - over 7000 km fra Bjerringbro - har Grundfos en af sine nordamerikanske afdelinger, hvor forskning og udvikling ledes af R&D direktør Dorsey Small. Han er med til at skabe resultater for den amerikanske afdeling gennem eksekveringen af en strategi, der er til gavn for både de lokale interessenter og den globale ejer, Grundfos.

Dorsey Small fortæller, hvordan det overordnet – og på trods af geografisk og kulturel distance - har kunnet lade sig gøre at overføre Grundfos’ virksomhedskultur og ånd til den amerikanske udviklingsafdeling. Dorsey Small siger:

”Grundfoskulturen lever i USA – tilsat lidt amerikansk, canadisk og mexikansk krydderi. Grundfos har grundlæggende været fantastisk dygtig til den interne markedsføring over for deres medarbejdere. Grundfos ved, hvordan man skal få medarbejderne med på vognen.”

Forskelle mellem USA og DK

Dorsey Small bor selv i landbrugsstaten Kansas i Midtvesten og har ved siden af sin lederstilling et stykke jord, hvor han og familien opdrætter kvæg. Dorsey har besøgt Danmark mange gange de seneste ti år. Han har haft udstationerede danskere ansat og kender derfor Danmark ganske godt. Hans beskrivelse af de kulturelle forskelle mellem USA og Danmark understreger, at der selv mellem vestlige lande er kulturelle udfordringer at arbejde med for globale koncerner.

På spørgsmålet, om hvad der er de grundlæggende forskelligheder mellem amerikanerne og danskerne, svarer Dorsey Small:

”USA er et af verdens mest etnisk sammensatte og multikulturelle lande som resultatet af en meget stor indvandring fra mange lande. Sammensætningen er så meget større, end den er i Danmark. Så selv om amerikanerne på mange måder er ens, er vi på andre måder meget forskellige. Derfor synes der at være en højere tolerance over for forskellighederne i USA. Jeg er ikke helt overbevist om, at kulturen i Danmark har den samme tolerance,” siger Dorsey Small.

Frigjorte, men konservative

”Selvom Danmark måske er et af de mest liberale europæiske samfund, der sætter stor pris på deres ytringsfrihed, er Danmark en nation med stærke traditioner og konservatisme på andre områder. Ytringsfriheden kombineret med konservative traditioner kan tolkes som lav tolerance over for anderledes synspunkter,” siger han.

”På nogle områder kan amerikanerne opfattes som konservative eller tilbagestående efter danske normer. Vi bliver ofte opfattet som overdrevne eller alt for ambitiøse. Danskerne opfattes på den anden side som progressive og hurtige til at tage ny teknologi i brug, mens amerikanerne er langsommere med hensyn til at forandre sig, men når de gør det, går de til gengæld hele vejen. Det ser også ud til, at danskerne arbejder for at leve i fællesskabet, mens amerikanerne lever for at arbejde for deres individuelle succes,” slutter Dorsey Small og gør opmærksom på, at dette er hans helt personlige opfattelse.

Kulturel balancegang

Rikke Lindekilde fra CfL påpeger, at det netop er en grundlæggende kompetence hos den globale leder og medarbejder at skabe forståelse for forskelligheden mellem de nationale kulturer og sites. Distanceledelse er hele tiden en balancegang mellem at handle ud fra en fælles strategi, et fælles sprog og processer overfor på den anden side at give lokal og kulturel autonomi.

”Denne balancegang er en vedvarende udfordring. I sidste ende ser vi dog, at god distanceledelse i høj grad kræver gode relationer, som kan bære og håndtere de kulturelle uoverenstemmelser og misforståelser, der kan og vil opstå. Gode relationer indebærer bl.a., at vi inkluderer på distancen. Hermed er evnen til at skabe relationer lige så vigtig som det mantra, vi hører igen og igen om, at vi skal forstå og tilpasse vores adfærd til andre kulturer,” slutter Rikke Lindekilde.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om strategi