Fire essentielle kompetencer hos fremtidens topleder

Topledergerningen handler i høj grad om at navigere efter de muligheder og udfordringer, der opstår, og her er der særligt fire essentielle kompetencer, der hjælper toplederne til at lykkes med det. Få et overblik over dem her.

 

Når det gælder om at gribe de muligheder og udfordringer, der opstår indenfor og udenfor organisationen, skal toplederne kunne vise retningen. Det kræver kompetencer hos toplederne, men hvilke? Ejner Jacobsen, chefrådgiver hos CfL, peger på den engelske professor Marc Ventrescas sammensætning af fire essentielle toplederkompetencer; ’visioning’, ’sensemaking’, ’relating’ og ’inventing’.

Her fortæller Ejner Jacobsen, hvordan du kan arbejde med de fire kompetenceområder.

Vær tydelig med din vision

Vær bevidst om din vision, og tegn den klart op. Visionen skal give mening for hele organisationen. Billedet af, hvor organisationen befinder sig i fremtiden, er det, der binder medarbejderne sammen og driver organisationen. Hvis visionen skulle vise sig ikke at holde stik, kan den justeres undervejs.

Giv mening til organisationen

Tænk over, hvordan din virksomhed, dine medarbejdere og jeres ressourcer indgår og giver mening i det store billede. De fleste virksomheder indgår i strukturer, der rækker langt ud over deres egen organisation. Tilhører I et økosystem? Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere har forståelse for den kontekst, I arbejder i. Italesæt, og værdsæt derfor den mening, hver medarbejder og afdeling bidrager med til organisationen.  

Skab relationer, der gir’ synergi

Ingen er fuldkomne. Heller ikke topledere. Topledere kan ofte være tilbøjelige til at tænke, at de kunne klare alting selv. Den holder ikke længere. Vi er afhængige af gode relationer internt og eksternt i organisationen, der kan dække vores individuelle mangler. Overvej derfor, hvordan du kan indgå i synergier indenfor og udenfor organisationen.

Udforsk nye veje til at nå dine mål

Dette punkt bliver ofte nedprioriteret, selvom det er ret vigtigt. Bliv ved med at søge efter nye veje til at nå din vision. Kan du finde nye måder at arbejde med visionen, eller sætte nye elementer sammen, der tilfører mening til organisationen? Det kan også være, at dine relationer kan give jer en ny og frisk energi.

Find balancen mellem de fire kompetencer

De fire kompetenceområder interagerer og påvirker hinanden. Toplederen kan med fordel op- og nedjustere på de forskellige kompetencer alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt at fokusere på i øjeblikket. Toplederens fokus skal dog altid balancere mellem de fire, så organisationen kan fungere i sin bedste form.

Hvis toplederne er i tvivl om, hvordan de skal balancere mellem de fire kompetenceområder, er der ingen grund til bekymring. Topledere skal kunne tvivle, da tvivlen tillader at de revurderer deres praksis ifølge Ejner Jacobsen. Det er sundt for toplederen løbende at overveje hvilke fokuspunkter, de skal skrue op for, og hvor de kan skrue ned. Hvis der er områder, hvor de føler, de kommer til kort, må de delegere området til dem, der har kompetencerne.

Har toplederne et ønske om at dykke ned i Marc Ventrescas fire kompetenceområder, kan de gøre det på toplederprogrammet Critical Leadership and Performance Management på University of Oxford. Her vil de indgå i undervisning og sparring med Marc Ventresca selv.

 

Efter samtale med Ejner Jacobsen, chefrådgiver hos CfL, december 2017

Har du spørgsmål?

 

Ejner Jacobsen
Chefrådgiver

T: +45 5154 4156
M: eja@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.