Gode relationer skaber de bedste resultater

Fagforeningspolitikere og topembedsmænd i HKs afdelinger har gennemgået en uddannelse i udvikling af makkerskab og netværk på tværs af afdelingerne.

En række nyvalgte fagforeningspolitikere i HKs afdelinger fik sidste år fagforeningen til at fokusere på optimering af samarbejdet mellem de nye folk og de eksisterende politikere og embedsmænd. Et større uddannelsesprogram blev tilrettelagt, og CfL blev engageret til at levere et udviklingsforløb til forbedring af relationerne mellem deltagerne og skabe fundamentet til et godt makkerskab. Her brugte CfLs rådgivere med succes udviklingsværktøjet Element B™.

Brug mangfoldigheden konstruktivt

HR-konsulent Bettina Find i HK fortæller, at rådgiverne fra CfL rettede opmærksomheden mod relationerne i afdelingernes team af politikere og embedsmænd, fordi de bedste resultater opnås gennem gode relationer.

Udgangspunktet var blandt andet, at der altid vil være forskel på præstationsniveauet i de forskellige team, og derfor handler det om at få afdækket deltagernes kompetencer både individuelt og i forhold til hinanden. Forskellene kan skyldes flere ting som f.eks. manglende forventningsafstemning, rolleafklaring og afklaring af opgaverne. Gode relationer og relationspleje i teamet er derfor vigtigt, så personerne ikke tøver med at sparre med hinanden, hvis de er i tvivl om en opgave, om løsningen af en opgave eller er i tvivl med hensyn til opgavefordeling. Forløbet sigtede også på, at deltagerne skulle få en forståelse for hinandens stærke og svage sider og dermed udnytte teamets mangfoldighed konstruktivt.

Udvikling af et fælles sprog

Der blev fokuseret på adfærd i grupperne og på relationerne folk imellem ved specifikt at måle på den enkeltes foretrukne måder at indgå i relationer på. På denne baggrund blev den enkeltes præferencer og dynamikker  mellem gruppens medlemmer udforsket.

Der blev samtidig skabt et fælles sprog, som giver mulighed for en dyb og åben dialog samt mulighed for at se på, hvordan hver enkelt person befinder sig i teamet og påvirker det. Det giver mulighed for at få afdækket, hvad det er for en atmosfære, der kendetegner organisationen, og hvordan det hænger sammen med teamets samarbejdsdynamik.

Gennem udviklingsforløbet blev der skabt et klart billede af forskellen mellem, hvad den enkelte ser, og hvad den enkelte ønsker. Det har stor indflydelse på graden af tilfredshed i samspillet med andre. Forløbet har desuden givet mulighed for at forstå, hvad der sker i samspillet med andre mennesker og den enkeltes adfærd i forhold til andre. Og endelig giver det den enkelte en forståelse af, hvad personen ønsker og måske forventer af de mennesker, der omgiver vedkommende.

Nye politikere blev anledningen

Det var sidste sommer, at HK besluttede at udvide antallet af politikere. Dermed kom der en række nye politikere til ude i afdelingerne, hvilket igen betød, at samarbejdet med dem både skulle etableres og styrkes.

”Politikerne bliver valgt for en årrække på to år, og det vil sige, at embedsmændene i afdelingerne kan nå at gennemleve flere makkerskaber gennem årene efterhånden, som der kommer nye politikere til,” fortæller HR-konsulent Bettina Find.

Effektivt forløb

CfLs udviklingsforløb bestod af to sammenhængende dage plus en opfølgningsdag. Der blev arbejdet med at belyse de overordnede rammer, der påvirker afdelingens daglige arbejde, og der blev arbejdet aktivt med Element B™ værktøjet.

Selv om to dage kan være meget at afsætte for travle ledere, så kan det næppe gøres kortere, siger HR-konsulenten i HK.

”Det kan det nok ikke, hvis man skal lære Element B™ at kende, selv om mange ledere kan have svært ved at finde plads i kalenderen. Der ligger jo også det i det, at der med to sammenhængende dage bliver mulighed for at danne netværk og styrke relationerne på tværs af organisationen, når deltagerne mødes om aftenen. Det var nemlig et af ønskerne til indholdet i uddannelsen, at der blev skabt nogle rammer for netværksdannelsen på tværs af afdelinger og sektorer, så deltagerne lærte hinanden at kende både fagligt og socialt.”

Fine tilbagemeldinger

Der er afholdt tre forløb i CfL regi med sammenlagt 30 deltagere, og tilbagemeldingerne fra deltagerne er meget fine, fortæller Bettina Find.

”Rigtig mange har svaret, at udviklingsforløbet i høj grad har indfriet deres forventninger. Flere siger, det er et rigtig godt værktøj, og at det har været godt at finde ud af, hvad deres styrker og ligheder er i forhold til samarbejdet, at det har været godt for gruppeudviklingen og desuden meget relevant at se på, hvordan man indgår aftaler i grupperne.”

”Succesen kræver naturligvis, at man er vedholdende og husker hinanden på dét, man har lært og bruger de værkøjer, man har fået. Og så skal man huske sig selv og teamet på, at de skal arbejde ud fra dét, de er nået frem til gennem forløbet. Ellers kan vi blive overhalet i hverdagen,” slutter Bettina Find.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om HR