Er du klar til din MUS

(Medarbejderudviklings-samtale)

Du er ikke den eneste, der i disse dage sidder og tænker over, hvad du gerne vil med din karriere og hvad du skal lægge vægt på til din MUS samtale.

I løbet af foråret og henover sommeren bliver de fleste MUS samtaler afholdt og både medarbejdere og ledere gør status over året, der er gået og ser frem mod det næste år. Den årlige MUS samtale afspejler både jobtilfredshed og jobtrivsel. Vi har derfor spurgt Relations Manager Hafdis Thorsteinsdottir fra CfL om hvordan du forbereder dig bedst.

Sidder du og gør dig tanker omkring din kommende MUS samtale, anbefaler Hafdis Thorsteinsdottir, at du forbereder dig godt og gør dit eget ståsted klart. Hun kommer med følgende gode råd til din forberedelse.

Gør status

Det er vigtigt, at du ser på, hvad du har nået igennem året. Ser tilbage på din sidste MUS samtale og på om du har nået de målsætninger, du og din leder satte op. Og vær ærlig. Hvis der er mål, du ikke har nået, er det vigtigt at klarlægge hvorfor. Det kan være, de har været for ambitiøse, tiden har været knap eller dine kompetencer ikke var helt tilstrækkelige. Det kan også være, at du har nået mere end dine mål, og føler at du nu har brug for yderligere værktøjer for at komme videre. 

Se fremad

Du skal ikke kun gøre status men også se fremad. Hvad skal dit job føre til? Hvordan skal din karriere se ud, for at du får stor jobtilfredshed og trives i dit arbejde. Ønsker du for eksempel, at du i dit job får større indflydelse, eller at du får nye og anderledes opgaver?

Så stil dig selv følgende spørgsmål:

  1. Hvad skal der så til, for at jeg når mine mål? 
  2. Hvilke kompetencer har jeg brug for til at nå mine mål?
  3. Hvordan udvider jeg bedst, de kompetencer jeg har? Eller tilegner mig nye?

Gør dit ståsted klart – hvordan bidrager du bedst

Når du har gjort status og set fremad, er det også vigtigt, at du ser på, hvor og hvordan du bedst kan bidrage samt hvordan dine fremtidsplaner og ønsker kan gavne virksomheden. Jo mere konkret du kan blive i dine mål for din karriere og hvordan de bidrager til virksomhedens forretning jo større chance er der for, at din karriere bliver løftet i den rigtige retning.

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtig?

I vores verden i dag flytter tingene sig hurtigt og ny viden er hele tiden en mangelvare. Derfor skal vi som mennesker være gode til at følge med udviklingen. Det er både vigtigt for vores egen tilfredsstillelse men også for virksomhedens overlevelse og mulighed for vækst. Som mennesker har vi brug for at udvikle os, bidrage og sætte os mål. Men også for at nå vores mål, at sætte os nye mål og derved at opnå en kontinuerlig udvikling, fortæller Hafdis Thorsteinsdottir.

For at du kan indfri dine mål, har det derfor stor betydning, hvordan du tilrettelægger din udvikling og at du finder det rette kursus, der kan være med til at udvikle dig. Afhængig af om du ønsker at udvide specifikke dele af dit nuværende job, ønsker større indflydelse eller drømmer om at få nye og anderledes opgaver, vil det være forskellige kurser du skal tilmelde dig.

Nu tænker du, jamen hvordan sikrer jeg så at få det rigtige kursus, som understøtter den udvikling, jeg gerne vil gennemgå. Et godt råd fra Hafdis Thorsteinsdottir er, ”Tag en snak med kursusudbyderen og få hjælp til at blive afklaret og finde det rigtige kursus. For det kan være, at det kursus du først tænkte på, måske ikke er det rigtige. Sørg for at få afstemt kursets indhold med dine forventninger, mål og nuværende kompetencer”.