Motivation af Personlighedstyper: Dine medarbejdere skal motiveres forskelligt

Hvad stiller du op med en ENFP’er eller en ISTJ’er? Den lille bogstavleg giver kun mening, hvis du kender Jungiansk Typeindeks. Den bliver du introduceret til her.

Af Thomas Bering, CfL, oktober 2020

 

En af de vigtigste discipliner i personaleledelse er motivation af medarbejdere. Hvis du har umotiverede medarbejdere, kan det have store konsekvenser for dit team. I bedste fald vil teamet ikke yde 100 pct. I værste fald vil du opleve konflikter, stress, dalende engagement og høj medarbejderomsætning.

Motivation er en svær disciplin, fordi vi som mennesker er forskellige, og fordi vi bliver motiveret af forskellige ting.

Du har sikkert oplevet at få uventede reaktioner på dine beslutninger. Eller at du og dine medarbejder taler forbi hinanden og dermed ikke har sammen opfattelse af forventningsafstemningen.

Det skyldes sandsynligvis, at I er forskellige persontyper. I er styret af forskellige præferencer, der bestemmer, hvordan I opfatter og træffer beslutninger, og i det hele taget er styrende for, hvordan I hver især foretrækker at være på i verden.

I denne artikel kan du læse om nogle af de forskelligheder, du som leder skal være opmærksom på. Du får eksempler på, hvordan forskellige persontyper motiveres, og ikke mindst hvad der demotiverer dem, og forhåbentligt kommer du også til at reflektere over din egen lederstil.

Ekstrovert eller introvert?

En af de præferencer, vi ofte tyer til, når vi skal kategorisere menneskers personlighed er ekstroversion og Introversion. Altså om man er udadvendt eller indadvendt. Om man henter energi fra omgivelserne eller om man henter energi indefra.

Det er den mest velkendte og veldefinerede menneskelige præference og noget, som de fleste mennesker kan identificere sig selv i.

Det kan være nyttigt at vide, om din medarbejder er overvejende introvert eller ekstrovert, da det kan forklare, hvorfor medarbejderen agerer på en bestemt måde i en given situation. Ekstroverte foretrækker typisk at handle først og reflektere bagefter, mens en introvert foretrækker at reflektere først og handle bagefter.

Derfor kan det være en fordel at give en introvert medarbejder tid til at analysere og forstå opgaven, inden den pågældende handler, mens en medarbejder med præference for det ekstroverte har behov for at angribe opgaven med det samme for så at reflektere og rettet til senere.

Drømme eller fakta?

Nogle personer har behov for at drømme. De motiveres af at se muligheder, helheder og forestille sig hvordan slutresultatet ser ud, før de løser en opgave. Andre er mere fakta-orienteret. De forholder sig først og fremmest til, hvordan det ser ud her og nu, og hvad der skal til for at løse opgaven.

Du har den logisk tænkende medarbejder, som forholder sig objektivt til situationer og opgaver. Modparten til denne type er mere følelsesorienteret. Den type forholder sig først og fremmest til, hvad der er rigtigt og forkert og har generelt behov for en mere personlig indlevelse.

Artiklen fortsætter under boksen..

10 fordele ved at kende din og andres type og præferencer

  1. Et fælles sprog og referenceramme.
  2. Understøtter samarbejdet
  3. Et redskab der understøtter dialogen mellem ledere og medarbejdere
  4. Indsigt i personlige styrker og udviklingsområder for den enkelte medarbejder og leder.
  5. Bedre trivsel for medarbejderne
  6. Øget produktivitet
  7. Mere anerkendelse af den enkelte medarbejder
  8. Mindsker konflikter der fører til lavere produktivitet
  9. Synliggør styrker og svagheder i en gruppe
  10. Forståelse for hvad der motiverer den enkelte medarbejder

Fast struktur eller fleksibilitet?

Du genkender sikkert, at nogle medarbejdere trives bedst med, at der er en fast og klar struktur i arbejdsdag og opgaver. At der er en tydelig målsætning for opgaven, og når den er nået, kan opgaven lukkes og ny opgave kan påbegynde.

Samtidigt har du den mere flyvske medarbejder, som har brug for mere fleksibilitet og frie rammer. Denne medarbejder handler impulsivt, og opgaverne kan løbende skifte retning i takt med at nye ideer og muligheder opstår.

Der er simpelthen nogle grundlæggende præferencer som har stor indflydelse på vores tilgang til vores arbejde og opgaveløsning. Hver af disse præferencer er i og for sig en styrke. Lederens udfordring er at imødekomme disse forskelligheder og sikre, at den enkelte medarbejder motiveres.

Vær opmærksom på forskelligheder

Det første, du skal gøre, er at være opmærksom på dine medarbejderes individuelle typer og præferencer. Dernæst skal du stille dig selv spørgsmålet: Bliver dine medarbejdere motiveret af din lederstil?

Selvreflektion er en vigtig egenskab som leder og som menneske i det hele taget. Brug derfor et par minutter på at reflektere over, om du er opmærksom på individet, når du uddelegerer opgaver, eller når du giver feedback.

Ved du eksempelvis i hvilket omfang dine medarbejdere hver især har behov for ros, planlægning og fast struktur?

Otte modsatrettede præferencer

CfL benytter personlighedstesten JTI til at kategorisere personlighedstyper. JTI, også kaldet Jungiansk Typeindeks, er som navnet antyder udviklet på baggrund af Carl Jungs teori om psykologiske typer.

JTI er et værktøj, der hjælper med at gruppere mennesker i 16 forskellige personlighedstyper. Grupperingen sker på baggrund af otte diametralt modsatrettede præferencer. Som mennesker har vi hver især præference for enten det ene eller det andet, og når vi kender disse præferencer, giver JTI-testen os en typekode som er beskrivende for vores personlighedstype.

Carl Jungs 8 præferencer

De lidt underligt placerede store bogstaver i iNtuition og oPfattelse og det “manglende” J i vurdering skyldes, at ordet er en fordanskning af begrebet Judgement = J, oPfattelse af begrebet Perception = P, iNtuition fra iNtuition = N. N er valgt for at undgå forveksling med Introversion = I.

Artiklen fortsætter under boksen.

Kom godt fra start med din nye lederrolle

Hos CfL tilbyder vi forskellige kurser til dig, der er ny i lederrollen. Lederudviklingsprogrammerne Den nye leder og Prolog - leder med uformelt ansvar er en investering i dig, der ønsker at blive forberedt og udviklet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i hverdagen. 

Programmerne skaber et unikt fundament for nye ledere både med og uden personaleansvar. Du får et solidt udgangspunkt for udvikling af dig selv og dine resultater. 

Eksempler på motivation ifølge JTI’en

Som leder og som individ kan det være meget værdifuldt at kende vores egne præferencer. Det giver os et grundlag for at forstå vores tilbøjeligheder, præferencer og adfærd. Samtidig hjælper det os til at være opmærksom på vores medarbejderes, kollegaers og venners præferencer og adfærd i konkrete situationer.

Når vi har forståelse for hinandens personlighedstyper, har vi et vigtigt afsæt for blandt andet at minimere konflikter, vi styrker den indbyrdes relation, og så forstår vi ikke mindst, hvordan vi hver især motiveres og demotiveres.

I næste afsnit bliver du præsenteret for tre eksempler på, hvordan udvalgte personlighedstyper motiveres og demotiveres.

Hvis du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med JTI’ens personlighedstyper, kan du med fordel se nærmere på dem her og læse en beskrivelse af de 16 persontyper.

Sådan motiveres ENFP-profilen

ENFP'ere kan have svært ved at motivere sig selv til at lave noget, de finder kedeligt. De nyder at udforske nye ideer og nye muligheder, og de kan blive frustrerede, hvis de bliver tvunget til at lave det samme i for lang tid. Af den grund kan du opleve, at ENFP'ere har problemer med opgaver, de ikke finder interessante. Får de derimod opgaver inden for områder, de finder spændende, vil du opleve, at ENFP’ere stortrives og løser opgaven til perfektion. De er intelligente individer, som simpelthen ikke bruger deres tid på at lave ting, de ikke nyder.

En god måde at motivere ENFP’ere er ved løbende at skifte deres opgaver. At have et par projekter, som de kan skifte frem og tilbage mellem, kan virkelig hjælpe med at forhindre, at de kommer til at kede sig.

De motiveres af entusiasme og energi fra andre mennesker og kan demotiveres af for meget hierarki og struktur.

ENFP’ere er generøse med ros, komplimenter og påskønnelse af andre, og de søger selv den samme påskønnelse. Ros og positivt feedback er dermed vigtig motivationsfaktor hos denne type.

Sådan motiveres ISTJ-profilen

ISTJ'ere er ofte lette at motivere, især når det kommer til nødvendige daglige opgaver. De kæmper typisk mere, når det kommer til at træde uden for deres komfortzone. De nyder praktiske aktiviteter og er ofte fokuseret på tidsplaner. Hvis de skal gøre noget, der ligger langt uden for deres normale aktiviteter, kæmper de måske lidt for at motivere sig selv. Hvis ISTJ'ere ved, at der skal gøres noget, er de fantastiske til at skubbe sig selv til at udrette det.

Hvis ISTJ’ere ikke føler sig tilstrækkeligt værdsat, og føler at deres indsats ikke gør en forskel, kan de have svært ved at motivere sig selv. De har simpelthen brug for at vide, at de gør det godt og få tilstrækkeligt positiv feedback for at holde motivationen oppe. Hvis ISTJ'ere får kritik, skal det være konstruktivt, for at de kan foretage de nødvendige ændringer.

De stiller store krav til sig selv og deres omgivelser, når det kommer til ansvarlighed, indsats, ordentlighed og struktur. De løser opgaver på baggrund af fakta og kan have det svært med ”kreativt kaos”. Dette kan også komme til udtryk i arbejdsmiljøet, hvor de har behov for at kunne arbejde koncentreret og uforstyrret.

Sådan motiveres ENTJ-profilen

ENTJ'er er ofte meget motiverede mennesker, der konstant stræber efter at nå deres mål. De ønsker at få succes og tager ofte mange opgaver ind på én gang. De er hårdtarbejdende og intelligente individer, hvilket ofte i sig selv er nok til at holde dem motiverede. Konkurrence kan være en glimrende måde at hjælpe en ENTJ, der er gået i stå. De motiveres af, at de hele tiden vil forbedre sig selv og vokse som individer. Hvis de får en sund konkurrence, som de er begejstrede for, vil ENTJ hurtigt hive sig selv op igen.

Hvis ENTJ’ere har truffet en beslutning, holder de klippefast på den, og der skal logiske argumenter til at ændre deres overbevisning. Denne persontype tager gerne en diskussion med saglige argumenter, men vil blive demotiveret af kontra-beslutninger, som ikke er bakket op af logiske argumenter.

De motiveres af kreative miljøer og mennesker med klare ambitioner og planer for fremtiden. Deres fremadstormende sind kan dog til tider gå ud over detaljegraden. Dette kan være frustrerende både for ENTJ’eren, som måske oplever at skulle vandre samme rute en gang til, og for andre, som muligvis irriteres over at skulle overtage jobbet med at rydde op.

Læs også: Motivation af medarbejdere er en vigtig opgave i lederrollen

Vi har samlet de 10 gode råd i en gratis e-bog Uanset din baggrund står du over for en helt ny opgave. Her er 10 råd, der kan hjælpe dig godt i gang i dit første lederjob. Download din gratis e-bog her

Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.