Instruktørens ord om CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

Få fokus på ledernes kompetencer

Af Annette Elgaard Bøttger

I mit arbejde med udvikling af ledere har jeg ofte været nødsaget til at fungere som tolk for at hjælpe lederne med at oversætte deres personprofiler til deres dagligdag og virkelighed hjemme i organisationen. Jeg er derfor rigtig glad for, at dette arbejde nu er blevet meget lettere efter lanceringen af ledelsesredskabet CfL-Leadership Focus Profile (LFP).

Da vi udviklede LFP, tog vi udgangspunkt i lederrollen og ledelsesopgaven frem for i den klassiske personlighedsteori for at sikre så let og direkte en kobling mellem værktøjets resultat og ledelsesgerningen som muligt - og dette er lykkedes til fulde. Den feedback vi får fra vores nycertificerede LFP-brugere er netop, at de med LFP har fået et værktøj, der både i udvælgelse og udvikling har en stor præcision og anvendelighed, og som gør det let at udfordre ledere på deres måde at løfte ledelsesopgaven på.

LFP identificerer blandt andet lederens forudsætninger holdnings- og handlingsmæssigt for at lykkes med tilrettelæggelsen og afviklingen af den løbende drift ved eksempelvis at kaste lys på, hvor optaget lederen er af planlægning, tempo og resultatopnåelse. Vigtig viden at have, hvis man er ved at ansætte, forfremme eller forflytte en leder til en driftstung stilling.

LFP undersøger også, hvor optaget lederen er af at udvikle sin forretning, sine processer og sine produkter. Er lederen eksempelvis nytænkende og i stand til at udfordre det bestående? Tør han tage chancer og prøve nye metoder af, eller træffer han helst sikre valg?

Endvidere afdækker LFP lederens sociale stil og adfærd. Hvilke ledelsesstile kunne tænkes at ligge lederen mest lige for? Bliver lederen for eksempel irritabel og kontant, når hun skal udøve instruerende ledelsesstil, men varm og lyttende, når hun skal delegere - eller omvendt?

Endelig identificerer LFP, hvad der driver og motiverer lederen. Er der eksempelvis tale om en leder, som gerne vil bestemme over andre - eller vil lederen bare ikke selv bestemmes over? Vil lederen helst konkurrere med sig selv om sine præstationer - eller er lederen mere optaget af at være bedre end andre?
LFP giver med andre ord testbrugeren en fornemmelse af, hvordan lederen vil agere og prioritere i en række konkrete ledelsessituationer og øger dermed træfsikkerheden i forbindelse med udvælgelse såvel som effektiviteten af udviklingstiltag.

Se mini-webinar om CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

Har du spørgsmål?

 

Annette Elgaard Bøttger
Chefrådgiver

T: +45 2098 3908
M: aeh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om medarbejderudvikling

Bliv klædt på til personlighedstest

Et solidt, velunderbygget værktøj er et godt afsæt og fundament i en rekrutterings- eller udviklingssamtale, men der skal meget mere til. Læs her, hvad der er på spil.

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Teamledelse

I mange virksomheder er medarbejderne opdelt i teams. Udover mange fordele, er teamorganiseringen også en vigtig strategi for at få arbejdet gjort.