Distanceledelse kræver en tydelig leder

Artiklen har været bragt i Jyllands Posten i april 2019

Er der en leder til stede? Det er titlen på ny bog af Lars Pedersen, indehaver af Pitstop Management. Her kan du læse uddrag af artikel om bogen.

I takt med globalisering, projektarbejde og udflytning bliver distanceledelse et stadig mere afgørende vilkår. Afstanden mellem leder og medarbejder kan skabe mange udfordringer, men der kan også være fordele ved at få tingene på afstand.

»Det giver et klarsyn, overblik og et helikopterperspektiv,« siger Lars Pedersen, forfatter til bog om distanceledelse.

Lars Pedersen er blevet interviewet af Jyllands-Posten i forbindelse med bogudgivelsen. 

Du kan læse hele artiklen her

Jesper Bubandt Toft, chefrådgiver i CfL, medviker også i artilken, og hans overordnede budskab er, at ledelsen skal være klar og tydelig. 

»De fire mål for god distanceledelse, som vi arbejder med, er oplevet nærvær, vi-følelse, koordination og retning. Det er også mål, man arbejder med generelt i ledelse. På en måde kan man sige, at distancen udfordrer din ledelse til at være endnu mere klar og tydelig,« siger han og fortsætter:

»Og så er der de teknologiske aspekter, hvor man skal have gode rutiner ind i brugen af de forskellige typer af teknologi, man bruger. Det kræver noget tilvænning, men kan godt lade sig gøre. Vi har jo vænnet os til telefonen og er så småt ved at vænne os til telekonferencer, videokonferencer og web-baserede samarbejdsplatforme,« forklarer Jesper Bubandt Toft.

Man kan sige, at distancen udfordrer din ledelse til at være endnu mere klar og tydelig.

Han fremhæver, at ledelsen skal være tydelig i sin brug af teknologier og være klar på, hvad og hvordan man måler på resultater.

»Når distancen udfordrer ledelsen, er det vigtigt at have en god fælles forståelse af ledelse. Det kan hjælpe at finde nogle målepunkter, man selv som leder kan holde øje med. Og så er det vigtigt, at ledernes ledere har fokus på god ledelse. Det er en ekstra udfordring, hvis chefen presser lederne ned i opgaveløsning i stedet for op i helikopteren og arbejde med struktur, delegering og tillid,« siger chefrådgiveren.

Om fremtiden lyder det i artiklen:

»For mange organisationer er fremtiden, at færre skal præstere mere. Sammenlægninger, fusioner og samarbejder skaber større enheder, og det sker i former, der ikke altid betyder, at man er i samme formelle organisation. I stedet foregår samarbejdet i netværk og værdikæder, og det kræver ledelse og samarbejde over distancen,« siger Lars Pedersen.

Jesper Bubandt Toft har også et bud:

»Distance er og har altid været et vilkår for mange organisationer – helt fra militæret til en børnehave med flere afdelinger. Vi kommer til at få mere af det også på tværs af kulturer, fordi teknologien gør det muligt, og mange virksomheder bliver mere globale.

Vi kommer til at få lettere ved det, fordi vi vænner os til det. Distance er noget af det, man ikke kan komme let omkring, så det forsvinder ikke.

Til gengæld kalder det på, at ledelsesopgaven bliver taget meget seriøst. Det kan godt være en udfordring at få tid nok til at arbejde med den nødvendige struktur på sin ledelse i en travl hverdag med mange opgaver og måske endda også geografisk spredt,« mener chefrådgiveren.