Konkurrenceklausuler - hvornår gælder de?

I forbindelse med ophør af ansættelsesforhold opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en klausul er virksom eller ej.

En konkurrenceklausul er en aftale, som begrænser en medarbejder i at deltage i konkurrerende virksomhed i en periode – typisk 1 år – efter fratrædelse fra virksomheden.

I forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en konkurrenceklausul er virksom eller ej.

Det kan være hos den virksomhed, medarbejderen fratræder fra, men også hos den virksomhed, som måske overvejer at ansætte den pågældende.

Virksomhederne er ofte ikke opmærksomme på, at konkurrenceklausulen bortfalder automatisk, når medarbejderen opsiges, fordi den pågældendes stilling nedlægges, eller hvis ansættelsesforholdet har været kortvarigt.

Omvendt er medarbejdere, der har påtaget sig en konkurrenceklausul ofte ikke helt bevidste om, hvilke begrænsninger i adgangen til at søge nyt job, en klausul faktisk indebærer.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • de almindelige gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler,
  • situationer med automatisk bortfald af konkurrenceklausuler, og
  • reglerne for opsigelse af konkurrenceklausuler

Gyldighedsbetingelser

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis

  • medarbejderen er myndig,
  • er særligt betroet, dvs. ansat i et job, der giver kendskab til oplysninger, der i en konkurrencesituation kan anvendes til skade for virksomheden, og
  • klausulen og kompensation (svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelses-tidspunktet) fremgår af en skriftlig kontrakt.

Bortfald

En konkurrenceklausul bortfalder automatisk, hvis

  • virksomheden opsiger ansættelsesforholdet, uden at medarbejderen selv har givet anledning til det, dvs. begrundet i virksomhedens forhold,
  • medarbejderen selv siger op, fordi virksomheden groft har misligholdt ansættel-sesforholdet, eller
  • ansættelsesforholdet ved fratrædelsen har varet i højst 3 måneder.

Ved bortfald af konkurrenceklausulen, skal virksomheden ikke betale kompensation, dvs. at også medarbejderens krav på engangsbeløbet bortfalder.

Eksempel

En virksomhed skærer på baggrund af et dalende salg ned i antallet af medarbejdere og opsiger en salgschef, der efter sin kontrakt er omfattet af en konkurrenceklausul. Da opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, bortfalder konkurrenceklausulen automatisk, og medarbejderen har ikke krav på nogen kompensation (heller ikke engangsbeløbet).

Opsigelse

En konkurrenceklausul kan opsiges af virksomheden – både under og efter ansættelsen - med 1 måneds varsel til bortfald med udgangen af en måned. Medarbejderens krav på kompensation bortfalder tilsvarende.

Medarbejderen har dog altid krav på mindst 3 måneders kompensation (engangsbeløbet), ved fratrædelse inden 6 måneder efter, at klausulen er opsagt.

Eksempel

En medarbejder, der er omfattet af en konkurrenceklausul, opsiger i maj måned sin stilling til fratrædelse med udgangen af juli. Virksomheden mener ikke, at der er behov for at opretholde klausulen, og opsiger den derfor, straks man modtager opsigelsen. Da medarbejderen når at fratræde sin stilling inden 6 måneder efter, klausulen er opsagt, har den pågældende krav på engangsbeløbet, svarende til 3 måneders kompensation, med den sidste lønudbetaling.

Mere om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler - Hvad koster de?

Konkurrenceklausuler - Hvad sker der ved fratrædelse?

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut" og læse kapitlet om konkurrenceklausuler.

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder også et afsnit om konkurrenceklausuler og blandt andet fem eksempler på konkurrenceklausuler, som kan bruges som inspiration.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om HR