Konkurrenceklausuler - hvad sker der ved fratrædelse?

Hvad skal virksomheden være opmærksom på, og hvad sker der, hvis medarbejderen overtræder klausulen?

I de to seneste numre af HR-juraNyt har vi gennemgået de almindelige gyldighedsbetingelser samt reglerne for ophør af og kompensation for konkurrencekausuler.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • En tjekliste for, hvad virksomheden bør være opmærksom på, hvis en fratrædende medarbejder har en konkurrenceklausul.
  • Virksomhedens reaktionsmuligheder, hvis medarbejderen overtræder klausulen.

Tjekliste ved fratrædelse

  • Læs klausulen
  • Hvornår er klausulen indgået?

Der gælder særlige regler for klausuler, indgået før den 15. juni 1999.

  • Hvor længe har medarbejderen været ansat?

For ansættelser fra 0-3 måneder bortfalder klausulen automatisk. For ansættelser fra 3-6 måneder kan klausulen højst gøres gældende i 6 måneder.

  • Hvorfor fratræder medarbejderen?

Ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold bortfalder klausulen, og der skal ikke betales kompensation.

  • Skal klausulen opsiges?

Hvad er virksomhedens beskyttelsesbehov, og hvad skal medarbejderen lave fremover?

  • Skal der udbetales kompensation?
  • Indskærp medarbejderens pligt til at søge anden passende beskæftigelse, hvis der skal betales kompensation, og følg op efterfølgende.
  • Er der grund til at tro, at medarbejderen vil overtræde klausulen?

Reaktionsmuligheder ved overtrædelse

Overtræder en medarbejder sin konkurrenceklausul, og ønsker virksomheden fortsat at håndhæve klausulen, bør der reageres med det samme.

Såfremt virksomheden allerede inden ansættelsesforholdets ophør kan konstatere, at medarbejderen agter at tage konkurrerende beskæftigelse efter fratrædelsen, kan der i visse tilfælde være grundlag for en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Konkurrenceklausuler indeholder som oftest en bestemmelse om, at medarbejderen ved overtrædelse skal betale en konventionalbod, dvs. et på forhånd fastsat erstatning, til virksomheden. Størrelsen af boden varierer, men svarer ofte til mellem ½ og 1 helt års løn.

Herudover kan medarbejderen blive pålagt at betale yderligere erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Ved overtrædelse af en konkurrenceklausul har virksomheden under visse betingelser endvidere mulighed for at få nedlagt et fogedforbud, der forhindrer, at medarbejderen påbegynder eller fortsætter den konkurrerende beskæftigelse.

CfL anbefaler, at virksomheden straks søger advokatbistand, hvis en medarbejder overtræder eller agter at overtræde sin konkurrenceklausul.

Læs de to tidligere artikler i serien om konkurrenceklausuler:

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut" og læs kapitlet om konkurrenceklausuler.

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder også et afsnit om konkurrenceklausuler og blandt andet fem eksempler på konkurrenceklausuler, som kan bruges som inspiration.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 3348 8863
E: dsp@cfl.dk

Charlotte Nørtoft Meldgaard
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: cme@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR-jura

Få 12 gode grunde til at ledere skal elske HR-jura

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.