Konkurrenceklausuler - hvad sker der ved fratrædelse?

Hvad skal virksomheden være opmærksom på, og hvad sker der, hvis medarbejderen overtræder klausulen?

I to øvrige artikler har vi gennemgået de almindelige gyldighedsbetingelser, reglerne for bortfald og opsigelse af samt kompensation for konkurrenceklausuler. I denne artikel gennemgår vi:

  • En tjekliste for, hvad virksomheden bør være opmærksom på, hvis en fratrædende medarbejder har en konkurrenceklausul.
  • Virksomhedens reaktionsmuligheder, hvis medarbejderen overtræder klausulen.

Tjekliste ved fratrædelse

Der ét regelsæt for klausuler, der er indgået før den 15. juni 1999, et andet regelsæt for klausuler, der er indgået i perioden fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015, og et tredje regelsæt for klausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016. Det er derfor vigtigt, at virksomheden i forhold til tjeklisten er opmærksom på, hvornår klausulen er indgået, og hvilket regelsæt, der er gældende.

  • Læs klausulen
  • Hvornår er klausulen indgået?
  • Hvor længe har medarbejderen været ansat? For ansættelser af kort varighed kan klausulen bortfalde automatisk.
  • Hvorfor fratræder medarbejderen? Ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold bortfalder klausulen.
  • Skal klausulen opsiges? Hvad er virksomhedens beskyttelsesbehov, og hvad skal medarbejderen lave fremover?
  • Skal der udbetales kompensation?
  • Indskærp medarbejderens pligt til at søge anden passende beskæftigelse, hvis der skal betales kompensation, og følg op efterfølgende.
  • Er der grund til at tro, at medarbejderen vil overtræde klausulen?

Reaktionsmuligheder ved overtrædelse

Overtræder en medarbejder sin konkurrenceklausul, og ønsker virksomheden fortsat at håndhæve klausulen, bør der reageres med det samme.

Hvis virksomheden allerede inden ansættelsesforholdets ophør kan konstatere, at medarbejderen agter at tage konkurrerende beskæftigelse efter fratrædelsen, kan der i visse tilfælde være grundlag for en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Aftaler om konkurrenceklausuler indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderen ved overtrædelse skal betale en konventionalbod, dvs. et på forhånd fastsat erstatning, til virksomheden. Størrelsen af boden varierer, men svarer ofte til mellem ½ og 1 helt års løn. Domstolene kan tilsidesætte en aftale om en konventionalbod eller nedsætte bodens størrelse, hvis aftalen ikke står i rimeligt forhold til den interesse, der skal beskyttes, samt forholdene i øvrigt.

Herudover kan medarbejderen blive pålagt at betale yderligere erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ved overtrædelse af en konkurrenceklausul har virksomheden under visse betingelser endvidere mulighed for at få nedlagt et fogedforbud, der forhindrer, at medarbejderen påbegynder eller fortsætter den konkurrerende beskæftigelse. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for, at medarbejderen overtræder konkurrenceklausulen.

CfL anbefaler, at virksomheden straks søger advokatbistand, hvis en medarbejder overtræder eller agter at overtræde sin konkurrenceklausul.

Læs de to tidligere artikler i serien om konkurrenceklausuler:

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

 

Opdateret i april 2021

Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut" og læs kapitlet om konkurrenceklausuler.

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder også et afsnit om konkurrenceklausuler og blandt andet fem eksempler på konkurrenceklausuler, som kan bruges som inspiration.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk

 Anette Mortensen   
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 51 54 41 48
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.