HR-jura

Konkurrenceklausuler - hvad sker der ved fratrædelse?

Hvad skal virksomheden være opmærksom på, og hvad sker der, hvis medarbejderen overtræder klausulen?

I to øvrige artikler har vi gennemgået de almindelige gyldighedsbetingelser, reglerne for bortfald og opsigelse af samt kompensation for konkurrenceklausuler. I denne artikel gennemgår vi:

  • En tjekliste for, hvad virksomheden bør være opmærksom på, hvis en fratrædende medarbejder har en konkurrenceklausul.
  • Virksomhedens reaktionsmuligheder, hvis medarbejderen overtræder klausulen.

Tjekliste ved fratrædelse

Der ét regelsæt for klausuler, der er indgået før den 15. juni 1999, et andet regelsæt for klausuler, der er indgået i perioden fra den 15. juni 1999 til den 31. december 2015, og et tredje regelsæt for klausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016. Det er derfor vigtigt, at virksomheden i forhold til tjeklisten er opmærksom på, hvornår klausulen er indgået, og hvilket regelsæt, der er gældende.

  • Læs klausulen
  • Hvornår er klausulen indgået?
  • Hvor længe har medarbejderen været ansat? For ansættelser af kort varighed kan klausulen bortfalde automatisk.
  • Hvorfor fratræder medarbejderen? Ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold bortfalder klausulen.
  • Skal klausulen opsiges? Hvad er virksomhedens beskyttelsesbehov, og hvad skal medarbejderen lave fremover?
  • Skal der udbetales kompensation?
  • Indskærp medarbejderens pligt til at søge anden passende beskæftigelse, hvis der skal betales kompensation, og følg op efterfølgende.
  • Er der grund til at tro, at medarbejderen vil overtræde klausulen?

Reaktionsmuligheder ved overtrædelse

Overtræder en medarbejder sin konkurrenceklausul, og ønsker virksomheden fortsat at håndhæve klausulen, bør der reageres med det samme.

Hvis virksomheden allerede inden ansættelsesforholdets ophør kan konstatere, at medarbejderen agter at tage konkurrerende beskæftigelse efter fratrædelsen, kan der i visse tilfælde være grundlag for en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Aftaler om konkurrenceklausuler indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderen ved overtrædelse skal betale en konventionalbod, dvs. et på forhånd fastsat erstatning, til virksomheden. Størrelsen af boden varierer, men svarer ofte til mellem ½ og 1 helt års løn. Domstolene kan tilsidesætte en aftale om en konventionalbod eller nedsætte bodens størrelse, hvis aftalen ikke står i rimeligt forhold til den interesse, der skal beskyttes, samt forholdene i øvrigt.

Herudover kan medarbejderen blive pålagt at betale yderligere erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ved overtrædelse af en konkurrenceklausul har virksomheden under visse betingelser endvidere mulighed for at få nedlagt et fogedforbud, der forhindrer, at medarbejderen påbegynder eller fortsætter den konkurrerende beskæftigelse. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for, at medarbejderen overtræder konkurrenceklausulen.

CfL anbefaler, at virksomheden straks søger advokatbistand, hvis en medarbejder overtræder eller agter at overtræde sin konkurrenceklausul.

Læs de to tidligere artikler i serien om konkurrenceklausuler:

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

 

Opdateret i april 2021

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik