Konkurrenceklausuler - hvad koster de?

Hvornår skal der betales kompensation, og hvordan beregnes den?

En konkurrenceklausul er en aftale, som begrænser en medarbejder i at deltage i konkurrerende virksomhed i en periode – typisk 1 år – efter fratrædelse fra virksomheden.

Med udgangspunkt i funktionærlovens § 18, der gælder for konkurrenceklausuler, indgået fra og med den 15. juni 1999, gennemgår vi her

  • reglerne for beregning af kompensation og
  • medarbejderens pligt til at begrænse sit tab, så længe klausulen løber.

Kompensation

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis der skriftligt er aftalt en kompensation, svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, for den periode efter fratrædelsen, klausulen er gældende.

Kompensationen beregnes af samtlige sædvanlige løndele, herunder pensionsbidrag, værdi af fri bil, bonus m.v. Beløbet beskattes som almindelig lønindtægt, men der beregnes ikke feriepenge.

Der betales månedsvis, dog forfalder kompensationen for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at er medarbejderen opsagt begrundet i virksomhedens forhold, bortfalder klausulen, og der skal ikke betales kompensation – heller ikke engangsbeløb.

Har virksomheden opsagt en konkurrenceklausul, bortfalder medarbejderens krav på kompensation samtidig med klausulen. Medarbejderen har dog altid krav på mindst 3 måneders kompensation – engangsbeløbet – såfremt medarbejderen fratræder inden 6 måneder efter, at klausulen er opsagt.

Modregning

I kompensationen kan modregnes medarbejderens indtægter fra andet passende arbejde. Dog kan der ikke modregnes i engangsbeløbet.

Passende arbejde er kun arbejde inden for medarbejderens faglige område, eller det område, medarbejderen er uddannet til eller har haft beskæftigelse indenfor. Indtægter, der stammer fra anden beskæftigelse, kan ikke modregnes.

Tabsbegrænsningspligten

En medarbejder, der modtager kompensation for en konkurrenceklausul, har pligt til at begrænse sit – og dermed virksomhedens tab – i den periode, klausulen er gældende. Det betyder, at medarbejderen skal søge anden passende beskæftigelse inden for sit faglige område eller det område, den pågældende er uddannet til eller har haft beskæftigelse indenfor.

Opfylder medarbejderen ikke sin tabsbegrænsningspligt, fx fordi den pågældende vælger at starte selvstændig virksomhed frem for at søge lønnet beskæftigelse, bortfalder retten til kompensation ud over engangsbeløbet.

Mere om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler - Hvornår gælder de?

Konkurrenceklausuler - Hvad sker der ved fratrædelse?

For yderligere informatin kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut" og læse kapitlet om konkurrenceklausuler.

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder også et afsnit om konkurrenceklausuler og blandt andet fem eksempler på konkurrenceklausuler, som kan bruges som inspiration.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 3348 8863
E: dsp@cfl.dk

Charlotte Nørtoft Meldgaard
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: cme@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR

Hvordan stopper ledere sexisme?

Hvorfor har så mange ledere svært ved at håndtere sexisme og krænkelser i dag, og hvad kan man gøre som leder for at skabe den forebyggende kultur. Vi har bl.a. spurgt Sara Louise Muhr som er professor på CBS.