Læger med kendskab til sig selv og andre bliver bedre til at samarbejde

Udviklingsværktøjet JTI har vist sig at være gavnligt for lægerne. Derfor er det blevet en fast del af deres kurser.

Lægerne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har i årevis fået kurser i ledelse, administration og samarbejde.  Udviklingsværktøjet JTI (Jungiansk Typeindeks) vist sig at være så gavnligt for dem, at de bruger det som en fast del af deres kurser. Regionerne står selv for kurserne, og alle undervisere er autoriseret i JTI hos CfL. 

Værktøjet viser forskelle i lægernes opfattelse og beslutninger

Jungiansk Typeindeks er et udviklingsværktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle, der er mellem mennesker. Udviklingsværktøjet fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt. ”Det er et rigtig godt værktøj at bringe ind i undervisningen, for det giver kursisterne mulighed for at få viden på området om, hvad forskellene betyder for den måde, de samarbejder på,” fortæller overlæge Marlene Mohr fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation. Marlene Mohr har været autoriseret til at undervise i JTI siden lederkurset startede for omkring fem år siden. Hun har været underviser på kurset samt udviklet og implementeret den form, som undervisningen har i dag.

Når forskelligheder fænger

Marlene Mohr blev JTI-autoriseret for 5 år siden og har glæde af det dagligt. ”Flere kommer og spørger mig, hvordan jeg trives i lægefaget med mine lidt atypiske præferencer, og det svarer jeg gladeligt på”. Marlene har selv oplevet, at alle 16 forskellige typer er lige vigtige og bidrager lige positivt i lægegerningen. Hun oplever generelt, at vi tager for lidt hensyn til præferencerne i hverdagen, og derfor kommer vi ikke til at udnytte alle medarbejderes potentiale. ”Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi skal teste alle, men at vi skal forholde os nysgerrigt til menneskers forskelligheder,” anbefaler hun.

Det er en fordel at være bevidst om egne styrker og svagheder 

Over tre kursusdage arbejder lægerne sammen i grupper med en løs opgave. Her bliver det tydeligt, at de enkelte læger har præferencer. ”Arbejdet giver dem viden om deres egne styrker og svagheder i forhold til relationer og skaber energi og overskud i deres hverdag,” fortæller Marlene Mohr. Arbejdsgrupperne er på forhånd sat sammen. De er så forskellige som muligt mht. præferencer, specialer og køn, da de vil lægge pres på lægerne, så de mærker, hvordan deres forskelle bliver udtrykt både i samarbejdet, i fremlæggelserne, og når de skal færdiggøre opgaverne.

Nysgerrige naturvidenskabsfolk 

Ifølge overlægen har lægernes interesse for udviklingsværktøjet JTI udviklet sig de seneste år. ”Flere og flere læger er nysgerrige efter at arbejde konstruktivt med sig selv og deres præferencer”, fortæller Marlene Mohr. ”Før forholdt mange sig mere skeptisk. Den nysgerrighed, de har nu, kommer af, at de tidligere deltagere på kurserne taler om deres præferencer. Derudover bliver det mere og mere almindeligt, at lægerne også får kendskab til præferencer fra andre uddannelser, grupper eller situationer, de indgår i,” fortæller Marlene Mohr.

Læs også: Typepræferencer og lederadfærd

Har du spørgsmål?

Hafdis B. Thorsteinsdottir
Relations Manager

T: +45 2098 3977
M: hbt@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om medarbejderudvikling

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.