Hjælp - mine medarbejdere har konflikter

Konflikter har det med at fjerne fokus fra den fælles opgave og flytte det over i personfnidder, personlige magtkampe og kampe om ressourcer.

En organisation præget af højt konfliktniveau er ikke rar at arbejde i.  Den er formentlig heller ikke særlig effektiv.  Kort sagt stjæler konflikter energi fra medarbejderne og gør dem uproduktive. Ønsker man velfungerende og stærke relationer på en arbejdsplads, er byggestenene gensidig respekt, tillid og bevidstheden om et fælles formål.

Det lyder jo ligetil, så hvorfor er det så svært?  Faktum er, at der findes konflikter i de fleste organisationer, og der findes uproduktiv fnidder og sladder i de fleste organisationer.  Hvorfor mon?

Måske fordi at relationer har stor betydning for os alle sammen.  Vores trivsel og sågar eksistensberettigelse i en organisation kan afhænge af, at vi har en relationel tilknytning til vores kollegaer og leder.

Smid frygten for at være ’anderledes’

Når det kan være så svært at løse konflikter, kan det skyldes, vi er bekymrede for at sætte vores relationer på spil. Vi vil helst ikke fremstå anderledes eller ytre uenighed på et område, hvor der synes at være bred enighed, da det vil få os til at skille os ud. Denne frygt for at skille sig ud opstår særligt i de tilfælde, hvor vi ikke kender hinanden særlig godt, eller når vi ikke har en klar fælles opfattelse af, hvad arbejdsopgaverne går ud på.

Men det tager tid at opbygge tillid og stærke relationer blandt medarbejdere. Forståelse og respekt for hinandens forskellige bidrag og kvaliteter er ikke ligetil. Nogle gange synes vi, at vores egne måder er de rigtige, og i disse tilfælde skal vi hjælpes til at se værdien af andres bidrag. Forståelsen for den fælles opgave skabes heller ikke af sig selv, og vores forskellige bidrag til den kræver dialog og forventningsafstemning.

Der skal arbejdes for bæredygtige og smidige relationer. Det kræver fokus fra ledelsens side, og det kræver at man investerer i opbygningen af samarbejdsrelationerne. 

Undgå at konflikterne vokse sig store

Det er lettest at arbejde med konflikter, før de vokser sig store. Det indebærer, at de uenigheder og misforståelser, der opstår i det daglige arbejde, bliver håndteret i opløbet, ved at de enkelte personer løser dem i dialog med hinanden.

Et stærkt relationsberedskab i en organisation kan forhindre, at konflikter får lov til at vokse sig store. En virksomhed, der har et sådant beredskab, anerkender forskellighed og mangfoldighed som værdifuldt og faciliterer en åben og konstruktiv feedback blandt sine medarbejdere.

Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat. Der er forskellige værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne med relationsarbejdet. Et af dem er Jungiansk Typeindeks, der fokuserer på at arbejde konstruktivt med medarbejdernes forskelligheder.