Kortlægning af JTI-profiler satte skub i ny strategiproces

Kan eksekveringskraften blive for stor? Ja, i hvert fald hvis du har brug for at løfte din ledergruppe og sætte det helt lange lys på, lyder det fra Lise Lykke Steffensen, adm. direktør i NordGen. Læs om ledergruppens aha-oplevelser med udviklingsværktøjet JTI.    

 

Af Pia Fuglsang Bach, communitychef i CfL, juni 2021

 

Lad os indlede med resultaterne. Siden Lise Lykke Steffensen begyndte som adm. direktør i NordGen i 2016 er indtægterne løftet med 36 procent til i alt 46 mio. skr., selskabet er i gang med at bygge nyt hovedkontor, og så har det gennemført et omfattende digitaliseringsprojekt til både tiden og inden for budgettet.

Der kan føjes meget mere til listen, men pointen er, at resultaterne skal være på plads, før man som topleder kan udfolde sin historie med overbevisning.

Det pointerede Lise Lykke Steffensen, da hun for nyligt holdt oplæg på CfL-Klubhusmødet om udvikling af ledergrupper, hvor hun med både autoritet og autenticitet fortalte om NordGens forvandling fra et smukt strandet skib til et femmastet fartøj i høj fart, som hun selv formulerede det.

Læs også: Ledergrupper skal i arbejdstøjet

Det er ikke kommet af sig selv. Der har været mange planer, processer og redskaber i spil, og en af dem har været udviklingsværktøjet JTI.

JTI har bidraget til at styrke samarbejdet i ledergruppen som helhed, men det har også været med til at løfte de enkelte medlemmers bidrag. Hvordan vender vi tilbage til.

For høj eksekveringskraft

NordGen er en institution under Nordisk Ministerråd, som er sat i verden for at arbejde som genbank og videnscenter for at fremme bæredygtighed inden for landbrug, havebrug og skovbrug.

De strategiske forandringer, som selskabet har gennemgået, har været omfattende, men de har været båret af en ledergruppe, der har fungeret som et samarbejdende team med et stærkt ønske om at løfte et fælles mål - i fællesskab vel at mærke.

Organisationen består i dag af 35 højtuddannede medarbejdere og specialister fra samtlige nordiske lande, og institutionen har et omfattende internationalt samarbejde.

Når man kigger på ledergruppen, er der umiddelbart stor diversitet, men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden, når man inddrager JTI-Profilerne

Den udvidende ledergruppe i NordGen tæller i alt otte medlemmer med fire forskellige nationaliteter. Fem er kvinder, tre er mænd, aldersspændet går fra 34-57 år, mens erfaring med ledelse spænder fra 3-25 år og den uddannelsesmæssige baggrund fra erhvervsskoler til post.doc.

”Når man kigger på ledergruppen, er der umiddelbart stor diversitet, men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden, når man inddrager JTI-Profilerne,” fortalte Lise Lykke Steffensen, og påpegende at en af de store udfordringer i ledergrupper var eksekveringskraften.

”Jeg har aldrig været et sted, hvor man var så god til at eksekvere, men for at formulere en ny, visionær strategi havde vi brug for mere omtanke og refleksion, så opgaven var i høj grad at skrue ned og bruge mere tid på processerne.”

Det var her, JTI kom ind i billedet - som startskuddet til en ny og anderledes strategiproces.

Introduktion til JTI

JTI, der er en forkortelse for Jungiansk Typeindeks, er – som navnet siger - udviklet på baggrund af Carl Jungs teori om psykologiske typer. Hvis du ikke allerede kender begrebsapparatet, så er der her en helt kort introduktion.

JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker med afsæt i fire dimensioner beskrevet som mentale modpoler:

Ekstrovert (E) – Introvert (I)
Sansning (S) - Intuition (N)
Tænkning (T) – Følen (F)
Vurdering (J) – Opfattelse (P)

Teorien er udviklet på engelsk, hvor Vurdering er oversat fra Judgement, Opfattelse fra Perception, mens N er valgt fra iNtuition for at undgå forveksling med I’et i Introvert.

En personlighedsprofil kan ikke være rigtig eller forkert, men som mennesker har vi hver især præference for enten det ene eller det andet, og når vi kender disse præferencer, giver JTI-testen os en ud af i alt 16 typekoder, der er beskrivende for vores personlighedstype.

Hvis du vil vide mere om JTI, så får du her en grundig indføring i typologien

Dominans af ESTJ

Tilbage til NordGen, hvor den første strategiproces strakte sig fra 2017-2019. Den var på alle måder en succes med stor målopfyldelse, udvikling og fremdrift.  

”Det gik godt, og vi kunne i princippet have fortsat i samme spor, men vi havde brug for at få et meget længere lys på. Når man er rigtigt god til at eksekvere, og har en kort tidshorisont, så er det supervanskeligt, og vi var derfor nødt til at gøre noget anderledes,” fortæller NordGens CEO og uddyber:

”Da vi skulle tage hul på den nye strategiproces, tog vi så fat på JTI’en, og nu forstod vi pludseligt, hvorfor vi havde så meget fokus på handlekraft. I ledergruppen havde fire af de otte medlemmer sammensætningen ESTJ, der er en klar eksekveringsprofil, og så havde vi en med profilen ISTJ, som selv mente, hun hørte til i ESTJ-kategorien. Vi var så tre tilbage med andre profiler.”

”Det gav en aha-oplevelse, en masse grin og en masse nysgerrighed på hinandens profiler. Viden om og erkendelsen af, hvor man selv står, og hvorfor man reagerer som man gør, blev øjenåbnere til at forstå, at vi agerer på helt forskellige måder.”

JTI dannede fundamentet for at arbejde med strategiprocessen for 2020-2022 på en helt anderledes måde end vanligt, og alle blev efterfølgende kastet ud i kreative processer og scenario-modeller på helt op til 30 år.

Resultatet af det samlede arbejde er en ekstrem ambitiøs strategi for NordGen, der skal være en meget mere aktiv spiller inden for bæredygtighed.

Artiklen fortsætter under boksen. 

Download rapport om lederudvikling

Lise Lykke Steffensen holdt oplæg på CfL-Klubhusmødet 4. juni 2021 under overskriften "Sådan udvikler du din ledergruppe".

Rammen for CfL-Klubhusmødet var en omfattende undersøgelsen af ledergruppers arbejde foretaget i et samarbejde mellem CfL og Human Engage. Undersøgelsen rummer et væld af resultater, der kan bruges som et arbejdsredskab til at diskutere og spejle arbejdet i egen ledergruppe.

Udfyld formular og download rapporten. Det er også muligt at bestille en benchmarking i forhold til din egen organisation. 

Diversitet i tænkemåde

Og hvad var det så JTI’en gjorde for NordGens ledergruppe?

”Den gav forståelse for, hvorfor vi så hurtigt blev enige, hvor vigtigt det var at inddrage andre profiler for at løfte fællesskabet, og den understøttede os i, at vi havde brug for mere tanke før handling. Vi kørte loops af JTI undervejs, bl.a. om beslutningspræferencer, og alt i alt fik vi ny viden om både egne og andres styrker og svagheder,” siger Lise Lykke Steffensen, der opsummerer arbejdet med ledergruppen og den nye strategi i fire punkter:

  • Psykologisk sikkerhed og intern tillid er en forudsætning for at skabe en ledergruppe, der bringer sig selv i spil samt vil hinanden og fællesskabet

  • Man skal forstå ledergruppen som et team, der skal arbejde sammen. Det handler om at løfte i fællesskab. Jo mere folk hver især tager fat, desto mere når vi.

  • Diversitet er vigtigt for at få flere synspunkter og perspektiver ind i gruppen. Det handler både om alder, køn og etnicitet, men også tankemæssigt.

  • Man skal ikke være nervøs for at gå nye veje med kreative processer. 

Læs også: Sådan bliver ledergruppen en succes

Andre læste også

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik