Sådan får du succes med virtuel undervisning

CfL har gennem de seneste år skruet op for blended learning, e-learning og online kurser. Det nyeste er virtuel undervisning. Her er 3+7 anbefalinger.

Hvis din virksomhed skal i gang med virtuel undervisning, så læs med her. Der er gode råd at hente, hvad enten du selv skal undervise eller har ansvaret for kompetenceudvikling. Og så er der ekstra bonus for deltagerne.

Af Gitte Madsen, seniorrådgiver i CfL, og Ruth Ruth Znaider, fagchef i CfL. Januar 2020

Når undervisningen hives ud af klasselokalet og flyttes over på digitale platforme, bruges begreber som online kurser og e-learning ofte i flæng, men det unikke ved virtuel undervisning er, at alt foregår live.

Der er direkte interaktion mellem undervisere og kursister og kursisterne imellem. Når først kameraet snurrer, fanger bordet.

CfL har længe haft digitale tilbud på programmet. Det nyeste er virtuel undervisning, primært for globale virksomheder. Her får du vores vigtigste anbefalinger – hvad enten du selv skal undervise eller har ansvaret for kompetenceudvikling.  

Artiklen fortsætter under boksen 

CfLs digitale definitioner

Blended learning: En undervisningsmetode, der mikser fysisk tilstedeværelse med digitale undervisningsformer. 

E-learning: Er den brede betegnelse for digital kompetenceudvikling. E-learning kan foregå live, men meget materiale såvel som kurser udbydes ofte i formater, som deltagerne kan tilgå, når det passer dem.  

Online kurser: Er specifikke kurser, der udbydes på nettet. Kan være live, men vil ofte være tilgængelige, når det passer deltagerne. Det gælder eksempelvis de kurser, CfL tilbyder i samarbejde med GoLearn

Virtuel undervisning: Foregår altid live med direkte interaktion mellem undervisere og kursister og kursisterne imellem.

Webinar: Er det samme som et online kursus. CfL-Testværktøjer har en lang række webinarer. Se oversigt her. 

Før du går i gang

For mange vil virtuel undervisning være noget helt nyt, og som altid er det en god idé at udarbejde en detaljeret projektplan med afdækning af ansvar, kompetencer, ressourcepersoner, tidsestimater mm.

Det er også en god idé at trække på andres erfaringer. CfL har i en tidlig fase brugt eksterne konsulenter, der har delt ud af deres erfaringer med virtuel facilitering, som vi læner os opad.

Overordnet adskiller virtuelle kurser sig fra fysiske kurser på særligt tre områder:  

1. Mediet er nyt 

Det giver sig selv, da det virtuelle rum er meget anderledes end det fysiske lokale. Det betyder, at I tidligt i processen skal tage stilling til, hvilke platforme I vil bruge. Er det Adobe, Zoom eller noget helt tredje? De forskellige platforme kan noget forskelligt, og de koster noget forskelligt. Valget vil påvirke resten af udviklingsprocessen.

2. Kurset er nyt

Det kan godt være, at jeres medarbejdere efterspørger et eksisterende kursus med et specifikt indhold, men vær forberedt på, at jeres materiale skal udvikles eller opfindes helt forfra. Tag afsæt i eksisterende klasserumsmateriale, i det omfang I kan, men ofte vil den virtuelle undervisning foregå på et andet sprog – typisk engelsk – og så er det forfra.

3. Det er nyt for deltagerne

Virtuel undervisning vil også være nyt for mange medarbejdere, så de skal forberedes grundigt – også ud over almindelig læsning af artikler eller andet materiale. Det er en fordel, at de på forhånd sætter sig ind i den virtuelle platform, kurset skal foregå på. Som minimum skal de helt banalt altid tjekke, at både lyd og kamera virker, inden de logger på. 

Læs også: Bare kom an. Tiden er inde til online kurser og virtuelle netværk


Udvikling og levering

Generelt skal man tage højde for, at både forberedelse og afholdelse af et virtuelt kursus kræver en langt strammere struktur end et fysisk kursus, hvor der typisk er mere elastik i tiden.

Vi har samlet syv punkter, der kræver særlig opmærksomhed.

1. Deltagere og målgruppe

Overvej antal deltagere nøje. Det er CfLs erfaring, at det fungerer godt med op til 12 personer på et kursus.

Sørg for at få en ekstra god baggrundsviden om målgruppen, så I sikrer jer, at I rent fagligt rammer det rigtige niveau.

2. Undervisere 

Det giver en god dynamik med to undervisere, der ligeledes kan hjælpe hinanden med at holde styr på tid og spørgsmål fra deltagerne. Desuden er det muligt på skift at holde små pauser, når der skal gøres klar til næste seance.

3. Længde og format 

Valget af format er afgørende for, hvordan kurset i øvrigt skal skrues sammen.

Et af de formater, der fungerer godt i CfL, er to kursusdage à to gange to timer med en lang pause imellem modulerne. Desuden anbefaler vi en uge imellem de to kursusdage - gerne suppleret med en hjemmeopgave.

4. Materiale 

Hvis I vil tage udgangspunkt i et eksisterende undervisningsmateriale, så er kunsten at holde fast i dybden samtidigt med, at powerpoints og andet materiale skal igennem en stram forenkling og redigering.

Begynd med at skrive overskrifter til hovedtemaerne i powerpoints og sæt løbende billeder på. Det er en effektiv måde at skabe en rød tråd i processen på, og billeder er en god måde at visualisere og dermed syreteste de vigtigste pointer på. Sørg for at have rettigheder til de billeder, I bruger.

Kig løbende hinanden i øjnene og spørg: Giver dette værdi for målgruppen? Hvis det bare er darlings, så ud med det.

Inden I går i luften, så sørg for at have print af slides, talepapir og tidsslots for hele dagen.

5. Flow og facilitering

Når råskitsen er på plads, så kig på tider og skab helt korte undervisningssekvenser. Deltagerne kan ikke holde deres opmærksomhed ved de enkelte emner så længe som i det fysiske rum. Et estimat er maksimalt 10-15 minutter pr. emne.

Når det handler om facilitering, så er kunsten at skabe nærhed i det virtuelle rum. Vi anbefaler, at I skaber plads til mange dialoger deltagerne imellem i form af breakouts i mindre virtuelle grupper.

Værdien af disse virtuelle grupperum kan ikke overvurderes, og de kan sagtens fungere i op til 15 minutter. I det hele taget fungerer det godt at veksle mellem undervisning, gruppe- og plenumdiskussioner.  

Når I først er live, bør kommunikationen med deltagerne overvejende foregå på skærmen via kamera og mikrofon frem for på chatten. Det er ekstremt effektivt, da det giver en god fornemmelse for deres energi, spørgelyst, materialets relevans og meget mere.

På den måde er den virtuelle facilitering ikke helt så langt fra den fysiske, som man umiddelbart skulle tro.  

6. Testversion

Før I går live, er en testversion med kolleger rigtig godt givet ud. Det er her, det bliver tydeligt, hvad der virker og ikke virker. Det gælder alt fra indhold over facilitering til teknik.

7. Teknik 

Ansvaret skal placeres - hvem sikrer, at teknikken spiller? Lidt afhængigt af, hvor langt I er med virtuel træning eller undervisning, kan det det være en god idé med to producere. Ud over at sikre, at alt fungerer, kan de være behjælpelige med at dele deltagerne i virtuelle grupperum eller holde øje med chatten, så underviserne ikke overser noget.  

Læs også: Derfor skal du arbejde med Sitationsbestemt Ledelse

Deltagernes dom

Så vidt CfLs anbefalinger og erfaringer, men hvad siger kunderne?

Det er en kendt sag, at globaliseringen har skabt øget efterspørgsel efter online kurser, men de seneste par år er der tilføjet endnu en dimension: Klimadagsordenen.

Bæredygtighed i bredeste forstand står højt på virksomhedernes agenda, og mange kan ikke længere forsvare høj rejseaktivitet, med mindre det er forretningskritisk. På den måde er virtuelle løsninger blevet et krav fra flere og flere af CfLs kunder, særligt de internationale organisationer.

Her har deltagerne beriget os med en overraskende bonusinformation:

Når vi samler en række ansatte i en global virksomhed på et virtuelt kursus, oplever de det som en unik mulighed for at bygge relationer med kolleger på tværs af landegrænser, kultur og sprog.

Ansatte i eksempelvis Kina vil næppe nogensinde træffe kolleger fra resten af verden i et fysisk klasserum. I det virtuelle rum er alt muligt.

Virtuel undervisning på to minutter

 • Sørg for, at der er en teknisk ansvarlig til stede under hele forløbet.

 • Din visuelle fremtoning bliver meget tydelig på en skærm. Tag tøj på, der både viser professionalisme, og som ikke støjer. Det samme gælder baggrunden.

 • Tal langsomt og kig ind i kameraet mest muligt. Det kræver, at du har formuleret dine vigtigste budskaber i kortfattede noter. Resten kommer af sig selv, når du er i luften.

 • Hav print af dine slides med tider, som du kan bruge undervejs til at holde overblik.

 • Hav vand ved din side.

 • Husk hele tiden at være opmærksom på, om kamera og mikrofon er tændt eller mutet.

 • Lav en code of conduct, der skal sikre, at alle møder til tiden og er engagerede.

 • Hav small talk spørgsmål klar som icebreaker, hvis deltagere logger på meget tidligt.  

 • Sørg for at have en oversigt over deltagerne og eventuelt at krydse af, når du har spurgt nogle. På den måde får du aktiveret alle.

 • Husk løbende at fortælle deltagerne, hvad der skal ske – også selvom det står på skærmen. Virtuel kommunikation kræver endnu tydeligere kommunikation end i det fysiske rum.

 • Deltagerne skal på forhånd booke eller vælge et lokale, hvor de ikke bliver forstyrret, og så skal de opfordres til at vælge en professionel baggrund bag kameraet.

 • Også deltagernes fremtoning er synlig på skærmen, så de skal opfordres til at klæde sig på som til ethvert andet kursus.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

 

Gitte Madsen
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4158
M: gma@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om organisering

8 udfordringer ved det hybride arbejde

Hybridarbejdet er en ekstrem form for individualisering, der rokker ved hele fundamentet for en arbejdsplads, lyder det fra organisationsforsker Peter Holdt Christensen. Læs om hans seneste forskning.