Teamledelse

I mange virksomheder er medarbejderne opdelt i teams. Udover mange fordele, er teamorganiseringen også en vigtig strategi for at få arbejdet gjort.

Af seniorrådgiver Henriette Klein-Ipsen, juni 2020

Agile og fleksible arbejdsmiljøer kræver, at teams opererer både som fysiske- og virtuelle teams, hvor medarbejderne er placeret over hele verden eller i forskellige dele af virksomheden. Det betyder, at samarbejdet skal fungere - uanset lokalitet. Succes kommer i kraft af den fælles viden og rigdom der opstår, når alle spiller ind med forskellige perspektiver. Et team er den enhed, der har fleksibilitet og ressourcer til at reagere hurtigt på de ændringer, der er en del af vores hverdag.

På trods af denne kritiske afhængighed af teams, er det ikke mange virksomheder, der investerer i de forudgående uddannelser og værktøjer, som kan ruste teams til succes.

I 2017 foretog Ken Blanchard Companies i samarbejde med Training Magazine en undersøgelse med 1.300 personer og stillede spørgsmål om teams og teamledelse. Undersøgelsen konkluderede at:

  • Vi tilbringer mere end halvdelen af vores arbejdstid i teams
  • I gennemsnit er vi en del af fem eller seks teams, og hvert team består af 10 eller 11 personer
  • Kun 27 procent af de adspurgte mente, at deres team var et high performing team
  • Kun en af fire deltagere følte, at deres virksomhed effektivt arbejder med teamlederuddannelse

Ifølge undersøgelsen var dårlig organisering, mangel på klare roller og beslutningsrettigheder, dårlig ledelse, og dårlig- eller ingen planlægning, udfordringer som mange kunne nikke genkendende til. Teams er helt klart valget når virksomheder skal løse udfordringer eller tackle vedvarende problemer, men forskning i teams ser ud til at lade meget tilbage at ønske.

Blanchards forskning og erfaring har vist, at tankegangen hos et high performing team adskiller sig fra andre teams. High performing teams defineres af fire nøgletankegange:

  1. Teams har brug for klarhed og forventningsafstemning ift. præstation. Uden et fælles formål og klare mål, vil teamet ikke komme langt. Klarhed om, hvorfor og hvordan teamet arbejder sammen, danner grundlaget for at komme i mål.
  2. Konflikt er med til at få teamet til at vokse - konflikt er uundgåelig – og sundt. For at teams skal være modstandsdygtige og innovative, skal de være villige til at rulle ærmerne op, diskutere og holde alle engageret i aktiv debat om de vanskelige emner. Det giver nemlig de bedste kreative løsninger.
  3. Teams er afhængige af tillid – teammedlemmer skal kunne stole på hinanden. Tillid er lige så væsentlig som klarhed. Gode teams ved, hvad de gør – klarhed – og tror nok på hinanden til at gøre det – tillid. En medarbejder er meget mere tilbøjelig til at være fuldt engageret, hvis han eller hun har tillid til teamlederen.
  4. High performance teams er selvledende. Efterhånden som teamet bliver gode til at arbejde sammen og agere som en stærk enhed, vil teammedlemmerne dele lederskab med teamlederen og andre teammedlemmer. Det betyder ikke, at der ikke er nogen leder, men derimod, at medlemmerne er mindre afhængige af teamlederens retning.

At være i stand til at lede produktive, effektive teams, der kan udnytte de enkelte teammedlemmers styrker, håndtere tværfunktionelle udfordringer og få arbejdet gjort, er væsentligt for enhver teamleder. At være en dygtig teamleder kommer ikke af sig selv. Teamledere og medlemmer har brug for træning i at lære faserne i teamudvikling, hvordan man opbygger tillid, hvordan man kanaliserer konflikter til produktiv problemløsning, og hvordan de kan opretholde deres høje produktion over tid.

Har du spørgsmål?

 

Henriette Klein-Ipsen
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4179
M: hki@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Her er 5 læringer af coronakrisen

Du kan godt glemme femårige strategiplaner, og så bør du vente med at opsige alle lejemål for at sende medarbejderne på permanent hjemmearbejde. Vi har samlet erfaringerne fra CfLs toplederstafet i en Maggi-terning.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.