Kurser i diversitet og inklusion

Overvejer du at styrke dine kompetencer inden for diversitet og inklusion? Her finder du kurser skabt til at styrke din organisations evne til at omfavne og få gavn af diversitet, ligestilling og inklusion (DEI = Diversity, Equity & Inclusion). Det kan være et spørgsmål om kulturel, kønsmæssig eller socioøkonomisk diversitet, og meget andet.

Kurserne er designet til at udruste ledere og HR-professionelle med de nødvendige værktøjer til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø. Det gælder både tiltrækning af talenter, fastholdelse og medarbejderudvikling.

Uanset om du er ny inden for emnet eller ønsker at opgradere dine nuværende færdigheder, har vi et spændende udvalg af kurser til rådighed, der alle kan hjælpe dig med at nå dine mål.

Oversigt over vores kurser i diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion

HR's rolle i DEI: Styrk diversitet, ligestilling og inklusion

Lær hvordan du styrker HR-arbejdet med diversitet, ligestilling og inklusion. Forstå begrebet DEI (Diversity, Equity & Inclusion) og hvordan du bruger det.

DKK 9.900,- ekskl. moms / 11.900,- ekskl. moms

19. september 2024

2 dage

København

Diversitet og inklusion

Diversitet som strategi i ledelse

Skal diversitet og inklusion lykkes, må vi gøre op med gængse forestillinger om ledelse, effektivitet og performance. Få nye metoder til at bringe forskellighed i spil og navigere i kompleksitet.

DKK 11.900,- / 13.200,-

5. november 2024

2 dage

København

Diversitet og inklusion som del af din karrierevej

Kurser i diversitet og inklusion tilbyder en unik mulighed for at engagere sig i strategisk tænkning og ledelsespraksis med fokus på at skabe et inkluderende arbejdsmiljø.

For at realisere potentialet i et mangfoldigt arbejdsmiljø, er kurser i diversitet og inklusion grundlæggende for lederes og HR-professionelles kompetenceudvikling.

Når du har deltaget i et kursus og opnået anerkendelse som specialist inden for diversitet og inklusion, repræsenterer det ikke kun et karrieremæssigt skridt, men også et kvalitetsstempel af din viden. Det åbner døre til avancerede roller indenfor HR og ledelse, hvor du kan spille en central rolle i at skabe positive forandringer i din organisation.

I en stadigt mere globaliseret verden bliver diversitet og inklusion et afgørende konkurrenceparametre for virksomheder. Mangfoldighed beriger organisationers kreativitet og problemløsning, men kræver strategisk fokus på inklusion for at blomstre.

Med de rette færdigheder inden for diversitet og inklusion, kan du fremme kreativitet, innovation, effektiv rekruttering, forbedret risikohåndtering, bedre brand identitet og meget mere. Det kan føre til organisatoriske gennembrud og styrke dit teams evne til at navigere i en stadigt forandrende verden. Samtidig vil det positionere dig som en leder inden for feltet og ekspert på højt niveau, klar til at forme en mere inkluderende fremtid.

 

Kompetenceudvikling i din organisation

Formålet med diversitets- og inklusionsuddannelser er tværgående: at styrke dine individuelle kompetencer som specialist inden for området, samt at hæve hele organisationens niveau af inklusionspraksis.

Kurserne integrerer både praktiske og teoretiske elementer i en sammenhængende læringsproces. Det sikrer at du kan omsætte din viden direkte til handling i din daglige praksis og bidrage til at skabe konkrete forbedringer.

Strategisk kompetenceudvikling inden for diversitets- og inklusionsområdet sikrer, at du som medarbejder besidder de nødvendige og opdaterede færdigheder, der matcher de stadigt skiftende krav og den kompleksitet, som feltet indebærer.

Når din virksomhed investerer i specialiserede kurser “HR's rolle i DEI: Styrk diversitet, ligestilling og inklusion” og “Diversitet som strategi i ledelse” skabes der en fælles forståelse for metodikken, der understøtter effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen.

 

Hvem får mest ud af et kursus i diversitet og inklusion?

Det gør alle, der ønsker at udvikle deres kompetencer indenfor ligestilling, diversitet og inklusion i en erhvervsmæssig- og personlig sammenhæng.

Forståelse for mangfoldigheds- og inklusionspraksis er nyttig uanset branche eller nuværende jobfunktion. Kurserne er relevante både for dem, der er nye på området, samt erfarne ledere, teamledere, mellemledere, HR-specialister og andre fagfolk, der ønsker at fremme en inkluderende kultur på arbejdspladsen.

Relevans for forskellige jobfunktioner

I stort set alle brancher og organisationstyper spiller effektiv diversitets- og inklusionsledelse en central rolle i at opnå strategiske mål og skabe et inkluderende arbejdsmiljø. Udvikling af kompetencer inden for området er derfor ikke kun relevant for personer med specifikke titler. Alle, der er involveret i eller har ansvar for kultur og personale, uanset deres position, kan drage fordel af kurserne. Fra HR-specialister til ledere på alle niveauer er færdighederne afgørende, og alle kan bidrage til at fremme en kultur med øget inklusion.

En dybdegående forståelse for inklusionsprincipper og metoder styrker teams på tværs af organisationen og forbedrer organisationens samlede evner og forståelse inden for området. Det fører til mere målrettede og effektive initiativer, der kan have stor betydning for virksomhedens medarbejdere og andre stakeholders.

Kurserne forbereder en bred vifte af professionelle til at navigere og lede i komplekse udfordringer og muligheder i enhver del af organisationen, der relaterer sig til mangfoldighed.

 

Vores kurser inden for diversitet og inklusion

Vores kurser inden for diversitet og inklusion tilbyder en platform for faglig, dybdegående viden og praktiske færdigheder, som er afgørende for at navigere i komplekse udfordringer relateret til emnet. Det kan være udfordringer, såsom vanskeligheder med at håndtere forskellige kulturer, diskrimination på baggrund af køn, religion, hudfarve m.m.. Det kan også være modstand over for forandringer.

Fra teoretiske koncepter til hands-on værktøjer er vores kurser skræddersyet til at styrke enhver medarbejders kompetencer, uanset personlighed og rolle i organisationen. Det sikrer en robust og fleksibel tilgang, som kan implementeres under forskellige organisatoriske strukturer og i skiftende arbejdsmiljøer.

På tværs af fagdisciplinerne er der, takket være kursernes varierende fokus og kompleksitet, mulighed for at udvikle et skarpt øje for problematikker og løsninger inden for området.

Med kurser, der henvender sig til både HR og ledelse, kan vi tilpasse indlæringsprocessen til dine og din organisations specifikke strategiske behov. Som kursist bliver du derfor rustet til at imødegå fremtidens udfordringer og skabe synlige resultater for din organisation.


Fra nybegynder til avanceret niveau

Emnet om ligestilling, diversitet og inklusion kræver en bred tilgang fra fundamentale til mere komplekse teknikker. Hos CfL har vi kurser, som imødekommer forskellige udfordringer og optimeringspunkter, der måtte være i virksomheden.

Som kursist kan du skræddersy din læringssti for at matche karriereambitioner og din virksomheds behov.

Vælg det helt rigtige kursus

I en tid, hvor samfundet er i konstant udvikling, er det afgørende at kunne navigere i de komplekse kommunikationssituationer, der opstår. Evnen til at forstå, respektere og håndtere diversitet og inklusion er ikke blot en fordel, men en nødvendighed. Vores kurser inden for diversitet og inklusion tilbyder dig en unik mulighed for at udvikle disse afgørende færdigheder.

Kursus: Diversitet som strategi i ledelse

Kurset "Diversitet som strategi i ledelse" henvender sig til ledere og professionelle inden for strategi, HR og organisationsudvikling og fokuserer på ledelsens rolle i at integrere diversitet og inklusion i organisationens strategi. Det sigter mod at styrke ledernes evner til at skabe en inkluderende kultur og håndtere diversitetsrelaterede udfordringer på ledelsesniveau.

Kursus: HR's rolle i DEI: Styrk diversitet, ligestilling og inklusion

Kurset "HR's rolle i DEI: Styrk diversitet, ligestilling og inklusion" er specifikt rettet mod HR-medarbejdere og partnere, og fokuserer på HR's rolle i implementeringen af diversitets-, ligestillings- og inklusionsinitiativer i organisationen. Det lægger vægt på at udruste HR-professionelle med de nødvendige færdigheder og værktøjer til at fremme en inkluderende kultur og håndtere DEI-relaterede udfordringer.

Fordele ved deltagelse

Deltagelse i kurserne "HR's rolle i DEI: Styrk diversitet, ligestilling og inklusion" og "Diversitet som strategi i ledelse" giver dig ikke kun mulighed for at udvikle afgørende kompetencer inden for diversitet og inklusion samt styrke dine lederevner, men også for at få adgang til den nyeste viden og forskning på området.

Gennem kurserne vil du lære om aktuelle tendenser, innovative metoder og bedste praksis inden for diversitetsledelse og inklusion. Den nye viden vil ruste dig til at tackle komplekse udfordringer og skabe reelle forandringer i din organisation. Samtidig vil du kunne anvende denne viden til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, der er rustet til fremtidens udfordringer og muligheder.

 

Anvendelse af kursusbeviset i praksis

Et kursusbevis inden for diversitet og inklusion fungerer som et pålideligt kvalitetsstempel for professionel ekspertise og effektiv praksis på området.

Det indebærer:

  • Forbedret implementering af diversitets- og inklusionsinitiativer ved brug af standardiserede processer og terminologi. Det fremmer klar kommunikation og forståelse blandt alle involverede parter.
  • Optimeret ressourcestyring ved anvendelse af specialværktøjer og teknikker til at håndtere diversitet og inklusion på en mere struktureret måde.
  • Bedre håndtering af risici ved at tilgå dem mere systematisk, hvilket mindsker chancerne for uventede problemer.
  • Karriereudvikling gennem anerkendte kursusbeviser, hvilket forbedrer både individuelle og teambaserede evner til gavn for organisationen som helhed.

Certificerede eksperter i diversitet og inklusion er bedre rustede til at imødekomme de krav, der stilles i et dynamisk arbejdsmarked.

Det skaber både personlig og organisatorisk værdi, hvilket resulterer i øget succesrate for initiativer og muligheder for vækst inden for organisationer.

CfLs tilgang: sådan foregår et kursus

Vores tilgang til kurser i diversitet og inklusion er baseret på ekspertise og effektive metoder. Vi kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden for at sikre, at du som deltager er godt rustet til at tackle mange slags udfordringer.

Vi fokuserer på at skræddersy indholdet efter kunders specifikke behov.

Vores undervisere er fagfolk med omfattende praktisk erfaring inden for diversitet og inklusion, hvilket sikrer en høj kvalitet i undervisningen og en værdifuld læringserfaring for alle deltagere.

 

Tilpassede interne kurser i diversitet og inklusion

Sammen med os kan du tilpasse et internt kursusforløb, der matcher din organisations specifikke behov inden for diversitet og inklusion. Ved at skræddersy kurset sikrer I størst mulig relevans og direkte anvendelighed af de indlærte kompetencer. Tilpasningen inkluderer en tilretning af kursusindholdet til jeres specifikke arbejdsgange, kultur og aktuelle projekter.

Måske står I overfor kommende større projekter eller er allerede midt i dem? I kursusforløbet kan vi arbejde med disse og maksimerer deres operationelle effektivitet.

Ved at afholde kurserne internt i jeres organisation bliver læringen forankret mere effektivt i virksomhedens kontekst. Det styrker personaleudviklingen ved at skabe en fælles forståelse for metoder og tilgange. Det interne miljø fremmer også tværfaglig dialog og styrker samarbejdsrelationer, hvilket er afgørende for succesfuld projektgennemførelse.

Hvis du ønsker mere information om intern afholdelse af et kursus, kan du kontakte os via kontaktformularen nederst på siden.

 

Teamopbygning gennem fælles læring

Kurser i diversitet og inklusion, som holdaktiviteter i din organisation, kan fungere som et værktøj til at bygge bro mellem forskellige perspektiver og skabe en stærk fælles forståelse. Integrationen af kurser på tværs af organisationen understøtter en helhedsorienteret forståelse af diversitets- og inklusionsarbejdet.

Gennem fælles læring kan I udvikle et fælles udgangspunkt, der hjælper med at reducere misforståelser og øger succesraten af jeres diversitets- og inklusionsinitiativer.


Målrettede løsninger for din virksomhed

Tilpassede kurser skaber unik værdi:

Med kurser inden for diversitet og inklusion, skræddersyet til din organisation, sikrer vi, at indholdet adresserer jeres specifikke udfordringer og målsætninger.

Kurserne tilpasses organisationens strategiske fokusområder og kulturelle kontekst, hvilket sikrer, at deltagerne kan anvende deres nyerhvervede kompetencer direkte i deres daglige arbejde. Derudover understøtter de en målrettet kompetenceudvikling, der matcher de enkelte medarbejderes og teamets specifikke behov.


Tilpassede kurser forstærker praksisnær læring:

En intern uddannelsesstrategi styrker dynamikken. Ved at tilpasse kurserne inden for diversitet og inklusion efter den interne kontekst opnår I en forstærket læring, der er forankret i praksisnære eksempler og case-studier relateret til jeres daglige drift og projekter.

Fleksibel kursusafholdelse fremmer organisatorisk integration:

Kurserne i diversitet og inklusion kan afholdes fysisk i jeres organisation, hvilket muliggør et uddannelsesformat, hvor både tidsplan og indhold er koordineret i tæt samarbejde med alle deltagere.

Opdaterede kurser følger tidens tendenser:

Alle vores kurser inden for diversitet og inklusion er baseret på de seneste trends og bedste praksisser inden for området. Vi sikrer, at de kompetencer, I som medarbejdere opnår, er i overensstemmelse med aktuelle ledelsesteorier og teknologiske fremskridt, så alle deltagere er bedre rustet til fremtidens udfordringer.

Ofte stillede spørgsmål

DEI står for Diversity, Equity & Inclusion. På dansk: diversitet, ligestilling og inklusion. De tre elementer udgør fundamentet for at skabe et retfærdigt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor forskellige baggrunde og perspektiver værdsættes og respekteres.

Diversitet henviser til forskelligheden blandt mennesker inden for en organisation eller samfund. Det omfatter forskelle i køn, alder, etnicitet, kulturel baggrund, seksuel orientering, tro, handicap og meget mere.

Ligestilling eller lighed handler om at sikre fair adgang og rettigheder til alle, uanset baggrund eller identitet. Det indebærer at skabe lige muligheder for alle, eliminere diskrimination og fremme retfærdighed på arbejdspladsen.

Inklusion indebærer at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne, respekterede og værdsatte for deres unikke bidrag. Det handler om at aktivt fremme deltagelse, mangfoldighed og samarbejde på tværs af forskellige grupper og individuelle forskelle.

HR står for Human Resources. HR-funktionen i en organisation varetager typisk rekruttering, ansættelse, udvikling og støtte af medarbejdere samt implementering af politikker og programmer vedrørende arbejdsmiljø, trivsel og personaleforvaltning.

Diversitet og inklusion er afgørende for at opbygge et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø samt støtte organisationers succes. Ved at omfavne diversitet kan virksomheder drage fordel af en bred vifte af perspektiver, ideer og erfaringer, hvilket fører til øget kreativitet, innovation og problemløsningsevner. 

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Bliv endnu bedre til det du gør…. Hent vores kursuskatalog til ledere og HR for 2023. Download her