Som bestyrelsesmedlem er du en del af selskabets øverste ledelse og dermed ansvarlig for værdiskabelsen. Få indblik i det ansvar, som følger med at være bestyrelsesmedlem.

At blive valgt til at sidde i bestyrelsen er en tillidserklæring, som kræver en grundlæggende forståelse for dit ansvar og rammerne for arbejdet i en bestyrelse. På uddannelsen får du indblik i, hvordan du kan skabe resultater via dit bestyrelsesarbejde på bestyrelsesmøderne og i samarbejdet med selskabets direktion.

Dit udbytte af at deltage i ’Det Værdiskabende Bestyrelsesarbejde’

Gennem uddannelsen Det Værdiskabende Bestyrelsesarbejde opnår du et indblik i rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdets kompleksitet samt de arbejdsområder arbejdet i bestyrelsen kræver. Ligeledes arbejdes der med, hvordan du sikrer overholdelse af Selskabsloven i dit bestyrelsesarbejde.

Du får kendskab til konkrete værktøjer, der sammen med en nødvendig forståelse for det finansielle, herunder evnen til at læse og forstå et årsregnskab og dets nøgletal, klæder dig på i rollen som bestyrelsesmedlem. Alt dette gør dig bedre rustet til dine bestyrelsesposter og samtidig udvider det din personlige kompetenceprofil.

En vigtig del af arbejdet i bestyrelsen er at sikre selskabet den ”rigtige” strategi. Det handler om at få udarbejdet en velfungerende strategi for selskabet og samtidig sikre, at direktionen følger de anvisninger, som bestyrelsen har. Strategien er det vigtigste værktøj for bestyrelsen, hvorfor der i de seneste år er kommet langt større fokus på dette i bestyrelseslokalerne. Ved at have de grundlæggende kompetencer på plads i dit bestyrelsesarbejde, vil du i højere grad kunne bidrage til selskabets værdiskabelse og dermed sikre den nødvendige succes for selskabet. 

Indhold

 • Bestyrelsens rammer og ansvar
 • Habilitet og tavshedspligt
 • Aktiv anvendelse af forretningsorden og forventningsafstemning
 • Bestyrelsesmøder, -dagsorden og referat/forhandlingsprotokol
 • Årsregnskab og årsrapport
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsens årshjul
 • Corporate Governance
 • Bestyrelsen og strategien
 • Det værdiskabende samarbejde i bestyrelsen
 • Casearbejde
 • Brug af bestyrelseskvarter

Hvordan forløber uddannelsen?

Uddannelsen forløber sig over 3 dage med høj intensitet for at nå en bred og værdiskabende forståelse af arbejdet i bestyrelsen. Vi vil veksle mellem oplæg, cases, diskussion og fokus på personlig læring til eget bestyrelsesarbejde. De to første dage er sammenhængende og afholdes osm internat med indkluderet overnatning. Den sidste dag finder sted hos CfL i København. 

Der forventes deltagerinvolvering gennem aktiv deltage på uddannelsesdagene samt i form af en hjemmeopgave. Selve uddannelsen lægger op til både nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer, som ønsker et brush op på deres bestyrelsesarbejde.