Det, der gjorde dig til en god specialist, gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Du skal udvikle nye kompetencer, og måske er der noget, du skal holde op med at gøre. På kurset Fra faglig specialist til personaleleder får du praktiske ledelsesredskaber, der hjælper dig med at skabe resultater sammen med dine medarbejdere.

CFL_certifikat -logo _neg Kurset indgår i CfL Leadership Certificate

Dit udbytte af et kursus i Fra faglig specialist til personaleleder

På kurset Fra faglig specialist til personaleleder får du en forståelse af forskellige aspekter ved ledelse. Du får kortlagt dine stærke sider set i et ledelsesperspektiv, og du får en indsigt i dine forudsætninger for at være leder.  

Dette kursus giver dig nogle praktiske ledelsesredskaber og metoder til at arbejde videre med din lederstil. Du udvikler dine evner til at kommunikere, delegere og motivere, ligesom du bliver bedre til at prioritere din tid til ledelse. Du lærer at tackle vanskelige ledelsessituationer her og nu. Efter forløbet vil du i højere grad vide, hvad god ledelse kræver af dig.

Indhold

Modul 1  

 • Hvordan prioriterer du de forskellige aspekter af dine ledelsesopgaver?
 • Hvordan spiller din personlighed ind på din ledelsesstil og fokus?
 • Hvordan anlægger du et positivt og konstruktivt perspektiv i problemløsning og feedback?
 • Hvordan forvalter du dit ledelsesansvar og får tid til ledelse?
 • Hvordan identificerer du dine medarbejderes motivation?
 • Hvordan bruger du coaching i dit lederskab?
 • Sådan udvikler du en handlingsplan til gennemførelse inden modul 2.

Modul 2

 • Få sparring på din handlingsplan og arbejdet med den.
 • Hvordan leder du forandringer?
 • Hvordan håndterer du modstand mod forandring?
 • Hvordan kommunikerer du på en assertiv måde?
 • Hvordan holder du den svære samtale?
 • Hvordan skal du udvikle dig som leder fremover?

Hvordan forløber kurset?

Kurset består af to moduler i internat. Kurset bygger på aktuel ledelsesteori, som vi arbejder med via praktiske øvelser. Vi lægger vægt på at træne dig i relevante ledelsesmetoder og -redskaber, så du kan gå direkte hjem og lede på en ny og bedre måde. Træningen sker med udgangspunkt i cases fra din hverdag. Du får løbende feedback på træningen fra såvel instruktører som medkursister. Kursets opbygning og intensitet gør det muligt at erfaringsudveksle og sparre med de andre deltagere og derigennem udbygge dit netværk.

Modul 1 og 2 udgør et samlet forløb, hvor du mellem modulerne arbejder med din egen udviklingsplan og hjemmeopgaver.

Deltagerne udtaler

Kurset har givet mig en bedre forståelse af diverse ledelsesmæssige værktøjer, som jeg efterfølgende har haft stor glæde af i min hverdag og bruger på daglig basis. Kurset er medvirkende til, at jeg har fået en bedre forståelse for emner såsom delegation, feedback, beslutningsstile, prioritering, GROW-modellen, forandringsprocesser og afholdelse af vanskelige samtaler. Kursets undervisere var i øvrigt kendetegnet ved en høj grad af viden fra den ”virkelige verden”, hvilket var med til at øge troværdigheden og relevansen.

Skipper Pelle Falsled, fg. Advokaturchef, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Deltagere på CfLs kursus i Fra faglig specialist til personaleleder

Du kan være nyudnævnt leder med et til to års erfaring, som har brug for at udvikle din egen ledelsesstil og få konkrete, anvendelige lederværktøjer. Du kan også arbejde som specialist uden at være leder og har nu brug for at få et indblik i, hvad god ledelse kræver.

Seneste hold på Fra faglig specialist til personaleleder havde deltagere fra:

ATP

Banedanmark

BL Grundvand A/S

Boligselskabet Friheden

Conaxess Trade Denmark A/S

Danske Spil A/S

DGI

Fredericia Maskinmesterskole

HDI-Gerling Forsikring

LEO Pharma A/S

Merus Audio ApS

RADS

Rigsadvokaten

Rockwool International A/S

Sennheiser Communications A/S

Skandia Asset Management

Undervisningsministeriet

UNISPORT A/S

Instruktøren fortæller om kurset Fra faglig specialist til personaleleder