Ledelse som Stressforebyggelse

Håndter stressede medarbejdere

12.750,- / 15.000,-

Information

VARIGHED: 2 dage

KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Der er ingen planlagte afholdelsesdatoer. Klik her for at få besked når der kommer nye datoer.

PRIS: Medlemmer: 12.750 kr. / Andre: 15.000 kr. (ex. moms)

>Download folder om kurset

Håndter stressede medarbejdere

Stressede medarbejdere kan hverken levere optimalt på jobbet eller have en god trivsel. Og er lederen ikke i stand til at reagere hensigtsmæssigt på stresssymptomer, risikerer de at udvikle sig til - både privat og organisatorisk omkostningstunge - langtidssygemeldinger.

”Vi skal passe godt på de ca. 2,8 millioner mennesker, der hver dag går på arbejde i Danmark. Det er dem, der får vores samfund til at hænge sammen, og de har selvsagt krav på et godt og trygt arbejdsmiljø. Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling”

Ordene er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kvittering for Ekspertudvalget om Arbejdsmiljøs anbefalinger til regeringen.

I blandt anbefalinger er, at landets virksomheder styrker lederes kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø via lederuddannelse.

Som ét bud herpå, udbyder CfL nu et evidensbaseret to-dages-kursus som klæder lederne på til at håndtere stress. Uanset hvilken holdning den enkelte leder måtte have til fænomenet stress, så er fakta som den ansvarlige virksomhed forholder til, at:

 • Stress og depression ser ud til i 2020 at være en af de største sygdomsfaktorer (WHO)
 • Andelen af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer er stigende (NFA, 2017)
 • 15 % af de erhvervsaktive danskere føler sig stressede ”hele tiden” eller ”ofte”, og jobbet er den primære årsag (NFA, 2014).
 • Andelen af stressede er fire gange så høj, for de der har en lav ledelseskvalitet – og deres sygefravær er næsten dobbelt så højt (COWI, 2018)
 • Ledere – modsat hvad evidensen peger på reducerer stress-problematikker – har tendens til at tabuisere stress. Dette ved (a) i stedet at tale om travlhed, (b) betvivle at der er tale om ”rigtig stress” samt (c) ved at rette fokus på private eller personlige årsager og gøre tilstanden til den stressramtes eget ansvar (Ladegård et. al., 2017)

Forløb

Ledelse som Stressforebyggelse er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Vi kombinerer den erhvervspsykologiske viden på feltet med din hverdag og de udfordringer, som du har med at håndtere stress. Kurset vil gøre dig i stand til, at gå aktivt ind problematikkerne, der ellers risikerer at blive ”lægens bord” og ende ud i omkostningstunge langtidssygemeldinger. Det behøver stress ikke at føre til. Men det kræver solid viden om fænomenet og om værktøjerne på området, hvis du som leder skal sætte ind – tidligt og kompetent.

 

Indhold

 • Identifikation af stresssymptomer
 • Dialog med medarbejdergrupper om stressproblematikker
 • Ledelse af stressramte medarbejdere – uden berøringsangst
 • ”Tidlig indsats”: Iværksætte forebyggende stresshåndteringsplaner for medarbejdere med stresssymptomer
 • Iværksætte tilbagevendelsesplaner ved stressrelateret sygefravær
 • Træning i den prekære samtale (med professionelle skuespillere)

Målgruppe

Dette er et kursus som henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, som enten selv skal forebygge og håndtere stress, eller assistere andre i arbejdet med stress-problematikker.

Før start

Du skal på kurset gerne medbringe en case, som du kan dele med dine medkursister og få sparring på. Det kan være en stressproblematik med en medarbejder, du allerede har måtte håndtere, er ved at håndtere, eller som du frygter i den nærmeste fremtid, at komme til at skulle håndtere. Eller det kan være et mere sammensat organisatorisk problem, som f.eks. uhensigtsmæssig kultur eller arbejdsgange.

Dit udbytte

Formålet med Ledelse som Stressforebyggelse er, at give deltagerne værktøjerne til, at håndtere stressramte medarbejdere, og herved minimere stress-omkostningerne, som f.eks. nedsat performance, forhøjet konflikt, mistrivsel, sygefravær og jobrotation.

Dag 1: Hvad er stress

Introduktion:

 • Præsentation
 • Forventningsafstemning
 • Teori og viden om stress

Individet i fokus:

 • Hvordan opleves stress
 • Hvordan identificeres stress
 • Hvordan håndteres stress

Dag 2: Hvordan håndteres stress

Forebyggelse:

 • Gruppe
 • Ledelse
 • Organisation

Sparring og træning:

 • Casearbejde
 • Træning

 

Hent folder om Ledelse som stressforebyggelse Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen
12.750,- / 15.000,-

Information

VARIGHED: 2 dage

KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Der er ingen planlagte afholdelsesdatoer. Klik her for at få besked når der kommer nye datoer.

PRIS: Medlemmer: 12.750 kr. / Andre: 15.000 kr. (ex. moms)

>Download folder om kurset

Få besked om nye datoer

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig når der er fastlagt nye datoer for kurset.

Få besked om nye datoer

Fot få mail når der er nye datoer skal du acceptere vores privatlivspolitik

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Susanne Hommelgaard
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4166
M: suh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet for erfarne ledere Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig som erfaren leder og et indblik i over kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Klik her