Bestyrelsesevaluering

Den årlige bestyrelsesevaluering giver dig som formand og din bestyrelse et målrettet grundlag for at værdiskabe og udvikle bestyrelsens samlet fokus, arbejdsmetoder, sammensætning og kompetencer, så organisationen kan blive drevet optimalt.

Hvorfor gennemføre bestyrelsesevaluering?
Undersøgelser viser, at organisationer og mennesker ikke kan lære, hvis der ikke gives feedback på deres arbejde. Løbende vurderinger er derfor generelt styrkende for præstationer, og en sådan vurdering kan i en bestyrelseskontekst bestå af en årlig evaluering, som sikrer, at bestyrelsens sammensætning afspejler selskabets fremadrettede vækst. Fordelen ved en ekstern bestyrelsesevaluering, lavet af CfL, er, at der opstilles et fortroligt rum og forhold, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for, at fremføre deres meninger og ideer.

Evalueringsprocessen
CfL bidrager til bestyrelsesevalueringen fra start til slut i et forløb tilpasset netop din organisations forhold. Alle forløb starter med en grundig dialog med formandskabet om de kompetencer, forudsætninger og udfordringer som opleves samt om de mål evalueringen skal bidrage til at opnå. Hertil udarbejdes en evalueringsrapport som sammenfatter resultater og anbefalinger. Evalueringen involverer og engagerer alle i bestyrelsen, i direktionen og de personer, som bestyrelsen i øvrigt vurderer, er relevante at inddrage. Dette danner grundlag for en videre dialog som drøftes med enten formandsskabet og/eller bestyrelsen. Dialogen dannes på baggrund af evalueringsrapporten, som giver et klart billede af, hvor bestyrelsen har fokuseret i det seneste år, og hvor denne skal justere sit fokus og sine arbejdsmetoder i det kommende år.