Strategieksekvering

Strategisk lederskab og beredskab er afgørende faktorer for virksomhedens succes med at skabe værdi og realisere sit potentiale i en verden under konstant forandring. CfL tilbyder at give jeres ledergruppe et inspirationsoplæg baseret på et udvalgt koncentrat af CfLs erfaringer, modeller og værktøjer med henblik på:

 • At give inspiration til det igangværende eller fremtidige strategiarbejde.                
 • At give bedre fælles forståelse og referenceramme for strategiarbejdet, samt de rammer og faktorer der kan påvirke dette.
 • At blive mere bevidst om prioritering, håndtering og synliggørelse af strategiarbejdet i dagligdagen.
 • At give indsigt i og forståelse for nogle konkrete værktøjer og modeller til brug for det videre arbejde.

At skabe motivation for at arbejde mere systematisk og struktureret med strategiprocesser og værktøjer.

CfL tilstræber at skabe en dialogbaseret præsentationsform, hvor ledergruppens egne oplevelser og erfaringer inddrages i dialogen.

Vi ser frem til at mødes med jer og bidrage til jeres fælles strategiske indsigt, indsats og fokus.

Program

Hvorfor strategisk lederskab og beredskab

 • Kort overordnet begrebsopsamling og rammesætning – mission, vision & strategi.

Overordnede rammer for strategiarbejdet

 • Udefragivne rammer og egne opsatte rammer.
 • Interessenter – påvirkning, involvering og håndtering.

Prioritering af strategiarbejdet

 • Hvilken plads og prioritering har det strategiske arbejde i dagligdagen og på årsplan?
 • Balancen mellem det kort og langsigtede fokus.

Processer og værktøjer i strategiarbejdet

 • Hvilken systematik og struktur anvendes i det strategiske arbejde?

Eksempler på udvalgte modeller og værktøjer: 

 • Strategisk diagnose/analyse
 • Strategisk gearing/beredskab
 • Strategisk innovation/scenarier/forretningsmodeller
 • Strategisk eksekvering, mobilisering, implementering og opfølgning