Excellence Modellen er udviklet af ledere til ledere i både private og offentlige organisationer. Modellen bidrager til virksomhedens strategiske udvikling ved at synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultater.

Excellence Modellen giver ledelsen et struktureret overblik over både virksomheden som helhed, og hvordan virksomheden klarer sig. Modellen gør det dermed muligt for ledelsen at afgrænse, hvor der skal igangsættes initiativer for at forbedre virksomhedens præstation og styrke dens udvikling.

The European Foundation for Quality Management (EFQM) har udviklet og ejer Excellence Modellen og driver med udgangspunkt i modellen arbejdet med at udvikle excellence i europæiske organisationer.

CfL føler et ansvar for at skabe et frugtbart miljø for udvikling og udveksling af best practice for de virksomheder og organisationer, som bruger eller overvejer at bruge Excellence Modellen, til at arbejde med virksomhedsudvikling, forbedringer og forandringsprocesser.

Modellen består af ni områder (kriterier), der hver er opdelt i en række underkriterier. Idéen er, at virksomheden skal vurdere sig selv - selvevaluere - på disse kriterier.

Excellence Modellen

Modellen omfatter et selvevalueringsværktøj med ni overordnede og 32 konkrete spørgsmål, der tager udgangspunkt i de otte grundlæggende begreber, og bruges som kritisk spørgeramme til at evaluere organisationens indsats og resultater. En organisation udviser excellence, når den med udgangspunkt i nøje gennemtænkte indsatser skaber bedre resultater end andre organisationer og som helhed vedvarende opnår fremragende resultater.

Risiko for at overse det væsentligste

Forhenværende områdedirektør, Vest Christina Nüssler, CfL, har i en årrække arbejdet med Excellence Modellen. Hun siger: “Ved at bruge en ledelsesmodel undgår virksomheden at fokusere sine forbedringstiltag på ét bestemt område, som den har god erfaring med. Det forhindrer også, at virksomheden overser andre vigtigere forbedringsområder.” Excellence Modellen er funderet i praksis og fokuserer på de mest betydningsfulde områder, der i sidste ende skaber resultater. Modellen er derfor med til at sikre et helhedsorienteret syn på virksomheden. Modellen skaber overblik over, hvordan virksomheden klarer sig på en række udvalgte områder, og gør det dermed muligt for ledelsen at afgrænse, hvor der skal igangsættes initiativer for at forbedre virksomhedens præstation.

Platform for forbedringsinitiativer

Excellence Modellen er således med til at holde fokus på de områder, der generelt opfattes som vigtige og fungerer som en platform, der samler virksomhedens forbedringsinitiativer.
Christina Nüssler siger: “For mig er det ikke vigtigt, hvilken model du vælger, men at den model, du vælger, bruges konsekvent, og at du konsekvent anvender den viden, du får gennem modellen.
Modellen er jo ikke sandheden i sig selv. Samtidig er det også værd at understrege, at mange virksomheder med fordel anvender Excellence Modellen sammen med andre ledelsesmodeller som f.eks. Balanced Scorecard.”

Du kan læse mere her: www.efqm.org