Etablering af ledelsesgrundlag

Mange ledelser arbejder i dag uden fast grund under fødderne og mangler et fælles sprog og fundament for ledelse. Som ledelseshus kan vi i CfL etablere det faste grundlag, som enhver ledelse har brug for.

For at højne ledelseskvaliteten og værdiskabelsen i en organisation er det afgørende at få etableret et fælles ledelsesgrundlag. Det betyder i praksis at afklare forventninger til adfærd, performance, prioriteringer og værdier på hvert ledelseslag. Vi fokuserer på at sikre en rød tråd i ledelseslagene og skabe en fast struktur for jeres ledelsesudvikling. I fællesskab definerer vi, hvad der karakteriserer god ledelse i jeres organisation, og hvilke specifikke krav og forventninger det stiller til de enkelte lederes virke og kompetencer. Dette giver retning og bidrager til at skabe klare mål og rammer for den daglige ledelse.

Ledelsesgrundlaget består af et værdimæssigt niveau, som beskriver, hvad der kendetegner god ledelse i organisationen for at give alle et klart billede af, hvordan en god leder agerer i spændingsfeltet mellem at sikre resultater, relationer, fornyelse og stabilitet. Lederen skal sikre balance. Hvis ledere eksempelvis udelukkende går efter at skabe kortsigtede resultater, så slider de deres medarbejdere op. Hvis ledere omvendt kun går efter fornyelse, forstyrres fokus på at skabe gode resultater, og resultatet bliver forvirring, fordi ting hele tiden ændres.

Proceselementer i løsning

Der er to essentielle trin i samarbejdet om det fælles ledelsesgrundlag:

  • Etableringen af en fælles ledelsesmodel for hele organisationen, så man konkret kan definere overordnede ledelsesværdier, som skal gennemsyre ledelse på alle niveauer. Arbejdet med ledelsesgrundlaget tager afsæt i virksomhedens værdier, visioner og mål samt den aktuelle strategi.
  • At fastlægge færdigheder, prioriteringer og værdier i de forskellige ledelseslag, så man kan matche sig op mod idealbilledet og målrettet styre ledelsesudviklingen. Til dette formål bruger vi typisk Leadership Pipeline-tankegangen. Når krav og forventninger til de enkelte ledelsesniveauer er fastlagt, kan det danne grundlag for ledelsesudvikling, Performance Management, coaching, efterfølgerplanlægning/Succession Planning, rekruttering, jobbeskrivelser, coaching mv.