Performance management

Performance management (PM) er en ledelsesdisciplin og en systematik til at sætte mål, monitorere og lede resultatorienteret. PM kan inkludere en kobling til bonus/resultatløn samt til organisationens talent management arbejde.

PM kan, når det er godt sat op og ledt, hjælpe virksomhederne med målrettet at eksekvere. God PM kan sikre et globalt helhedsperspektiv i virksomheden, samtidig med at medarbejderne oplever deres indsats anerkendt og deres talent udfoldet.

Desværre peger erfaringerne fra mange års praksis med PM på en del negative effekter. I mange virksomheder forstærker PM suboptimering og manglende ansvar for helheden. Ligesom komplekse løsninger og de opgaver, der ikke entydigt falder indenfor afdelingens eller den enkelte medarbejders mål, risikerer helt at blive tabt på gulvet.

Årsagerne er ofte et for detaljeret og låst system, der øger kompleksiteten og simpelthen belønner det forkerte, og som fjerner ansvar fra både medarbejdere og ledere i stedet for at understøtte ansvarliggørelse.

Vi løser dette sammen med vores kunder ved at etablere ledelse af alle tre elementer ud fra en organisatorisk helhedsbetragtning:

Etablering af målsystem – vi arbejder med governance, roller og ansvar samt rapporteringer, som helst skal passe ind i de systemer, kunden har i forvejen.

Målsætning – skæve målsætninger giver skæve resultater. Vi ønsker mål, som fokuserer på den ønskede performance, helst for enden af den relevante værdikæde. Hvis der kobles performanceevalueringer og evt. bonusløn på målene, anbefaler vi, at der ikke sættes individuelle mål.

Mål ledelse – en virksomheds resultater er skabt af mange menneskers indsats. Ledelse består blandt andet i at koordinere og løfte den indsats. Vi arbejder med etablering af møder evt. med måltavler og med træning af ledere til at lede grupper og den enkelte medarbejder.

Proceselementer i løsningen:

Systemopsætning

  • Sammen med kunden defineres den ønskede performance. Her vægter helhedsperspektiv og enkelthed meget højt.
  • Hvilke tal skal lederne på de forskellige niveauer bruge for at kunne monitorere performanceudviklingen?
  • Hvad er ledernes og medarbejdernes råderum, ansvar og beslutningskompetence?

Målsætning

  • Hvilke mål driver bedst helhedens performance?
  • Test for ikke intenderede konsekvenser.
  • Defintion af mål.
  • Fælles ledelsesbeslutning om de strategiske performancemål.

Ledelse

  • Performancemålene indgår i den løbende dialog mellem leder og medarbejdere – gerne med tydelige data tilgængelige.