CfL rådgivning

Bestyrelsesevaluering

CfL kan bidrage til bestyrelsesevalueringen fra start til slut i et forløb tilpasset netop din organisation.

Den årlige bestyrelsesevaluering giver et målrettet grundlag for at udvikle bestyrelsens samlede fokus, arbejdsmetoder, sammensætning og kompetencer.

Hvorfor gennemføre bestyrelsesevaluering? 

Undersøgelser viser, at organisationer og mennesker ikke kan lære, hvis der ikke gives feedback på deres arbejde.

Løbende vurderinger er derfor generelt styrkende for præstationer, og en sådan vurdering kan i en bestyrelseskontekst bestå af en årlig evaluering, som sikrer, at bestyrelsens sammensætning afspejler selskabets fremadrettede vækst.

Fordelen ved en ekstern bestyrelsesevaluering er, at der skabes et fortroligt rum, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at fremføre deres meninger og ideer.

Evalueringsprocessen 

CfL bidrager til bestyrelsesevalueringen fra start til slut i et forløb tilpasset netop din organisation. Alle forløb begynder med  en grundig dialog med formandskabet om de kompetencer, forudsætninger og udfordringer, som opleves samt om de mål evalueringen skal bidrage til at opnå.

Herefter udarbejdes en evalueringsrapport som sammenfatter resultater og anbefalinger.

Evalueringen involverer og engagerer alle i bestyrelsen, i direktionen og de personer, som bestyrelsen i øvrigt vurderer, er relevante at inddrage. Dette danner grundlag for en videre dialog som drøftes med enten formandsskabet og/eller bestyrelsen.

Dialogen dannes på baggrund af evalueringsrapporten, som giver et klart billede af, hvor bestyrelsen har fokuseret i det seneste år, og hvor denne skal justere sit fokus og sine arbejdsmetoder i det kommende år.

CfL udbyder også en række uddannelser målrettet bestyrelsen

Har du spørgsmål?

Henrik Graungaard
Chefrådgiver

T: +45 5154 4126
M: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik