CfL rådgivning

Sådan arbejder vi med at etablere et ledelsesgrundlag

Et fælles ledelsesgrundlag betyder i praksis at afklare forventninger til adfærd, performance, prioriteringer og værdier på hvert ledelseslag.

CfL fokuserer på at sikre en rød tråd i ledelseslagene og skabe en fast struktur for jeres ledelsesudvikling. I fællesskab definerer vi, hvad der karakteriserer god ledelse i jeres organisation.

Ledelsesgrundlaget består af et værdimæssigt niveau, som beskriver, hvad der kendetegner god ledelse i organisationen for at give alle et klart billede af, hvordan en god leder agerer i spændingsfeltet mellem at sikre resultater, relationer, fornyelse og stabilitet. Lederen skal sikre balance.

Hvis ledere eksempelvis udelukkende går efter at skabe kortsigtede resultater, så slider de deres medarbejdere op. Hvis ledere omvendt kun går efter fornyelse, forstyrres fokus på at skabe gode resultater, og resultatet bliver forvirring, fordi ting hele tiden ændres.

Læs også: Sådan arbejder vi med Leadership Pipeline

Der er flere trin i samarbejdet om det fælles ledelsesgrundlag:

  • Etableringen af en fælles ledelsesmodel for hele organisationen, så man konkret kan definere overordnede ledelsesværdier, som skal gennemsyre ledelse på alle niveauer. Arbejdet med ledelsesgrundlaget tager afsæt i virksomhedens værdier, visioner og mål samt den aktuelle strategi.

  • At fastlægge færdigheder, prioriteringer og værdier i de forskellige ledelseslag, så man kan matche sig op mod idealbilledet og målrettet styre ledelsesudviklingen. Til dette formål bruger vi typisk Leadership Pipeline-tankegangen.

  • Når krav og forventninger til de enkelte ledelsesniveauer er fastlagt, kan det danne grundlag for ledelsesudvikling, Performance Management, coaching, efterfølgerplanlægning/Succession Planning, rekruttering, jobbeskrivelser, coaching mv.

Læs også: Sådan kvalificerer du dine ledelsesbeslutninger

Har du spørgsmål?

Henrik Graungaard
Chefrådgiver

T: +45 5154 4126
M: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik