Bidrag til Bedømmelse giver en nuanceret indsigt i jeres kandidaters motivation, drive, opgaveløsning, temperament og måde at samarbejde på.

På denne måde sikrer I et optimalt match til stillingen og vigtig viden om, hvilke personlighedstræk I eventuelt skal være opmærksomme på i forhold til den nyansatte kandidat.

 

Formålet med Bidrag til Bedømmelse

Kurset certificerer dig i at anvende Bidrag til Bedømmelse. På kurset lærer du baggrunden for testen, hvordan du læser testprofiler og holder tilbagemeldingssamtaler. Derudover bliver du præsenteret for, hvordan du kan bruge værktøjet i rekruttering.

 

Hvordan og hvem kan anvende Bidrag til bedømmelse?

Dette kursus henvender sig til alle HR-konsulenter, rekrutteringskonsulenter og personalemedarbejdere, som arbejder professionelt med:

  • Personvurdering i forbindelse med rekruttering generelt
  • Rekruttering og/eller onboarding af ledere
  • Rekruttering og/eller onboarding af akademikere
  • Rekruttering og/eller onboarding af specialister
  • Rekruttering og/eller onboarding af funktionærer

 

Hvem bruger Bidrag til Bedømmelse?

“For at tilføre endnu mere kvalitet i rekrutteringsprocessen har vi valgt at supplere vores værktøjskasse med BTB for funktionærer og OTS for timelønnede. Og med stor accept i vores organisation!”

Margrete Larsen, HR-Direktør, VERDO A/S

 

Hvordan får jeg adgang til Bidrag med Bedømmelse? 

Du skal gennemføre et certificeringskursus på 2 + 1 dag. Mellem anden og tredje kursusdag skal du i en periode på 4-6 uger gennemføre 5 træningssamtaler, når det passer dig. På den tredje kursusdag arbejder I med erfaringsudveksling, fælles tolkningsøvelser samt yderligere træning af tilbagemelding. Efter endt kursus er du kvalificeret og certificeret til at anvende Bidrag til Bedømmelse.

Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL, medmindre du allerede har bestået et grundkursus i test fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL eller Cubiks.

 

Hvad koster Bidrag til Bedømmelse?

Certificering: 

Medlemmer: 14.800 kr. / Andre: 17.400 kr.

Læs hvad instruktøren siger om BTB

Kursusmaterialer