Bliv klædt på til at udvælge og udvikle de bedste ledere. Testen er konstrueret til at afdække lederes adfærd og prioriteter inden for en række områder af afgørende betydning for ledelsesmæssig performance.

LFP - CfL Leadership Focus Profile måler på fire overordnede aspekter af ledelsesopgaven:

LFP - CfL Leadership Focus Profiles state-of-the-art testkonstruktion sikrer herudover høj grad af validitet og præcision.

  • Drift: Sikre effektivitet og kvalitet i opgaveafviklingen.
  • Relationer fra og til andre: Understøtte opgaveløsningen ved at udvikle og vedligeholde produktive relationer.
  • Udvikling: Forbedre og udvikle arbejdsgange og forretningsområder, så organisationen og dens medarbejdere altid er rustet til et stigende konkurrence- og forandringspres.
  • Motivation: Hvad engagerer og inspirerer lederen til ledelse?

 

Formålet med LFP - CfL Leadership Focus Profile?

Kurset autoriserer dig i at anvende LFP - CfL Leadership Focus Profile. På kurset lærer du, hvordan du læser testprofiler og anvender den i rekrutterings- og udviklingssamtaler. Du får også indsigt i LFP - CfL Leadership Focus Profiles unikke testkonstruktion, og hvad denne byder på af nye muligheder for at udvikle og udvælge ledere.

Profilen giver en mængde relevante vinkler på lederen, som kan uddybes og undersøges ved rekrutterings- eller udviklingssamtalen.

 

Hvordan og hvem kan anvende LFP - CfL Leadership Focus Profile?

Testen og kurset henvender sig til alle rekrutteringskonsulenter, ledelsescoaches og -rådgivere samt HR-professionelle, som arbejder med:

  • Rekruttering og udvælgelse af ledere
  • Udvikling af ledere
  • Identificering af ledertalenter og klargøring til lederrollen
  • Karriererådgivning og ledercoaching.

Hvem bruger  LFP - CfL Leadership Focus Profile?

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder:
Arla Foods Ingredients amba, Djurslands Bank A/S, IDA, Realkreditrådet og Telenor A/S.

"Med LFP - CfL Leadership Focus Profile blev der stillet skarpt på mine udfordringer og styrker. Som leder af en udviklingsafdeling, er det væsentligt, at jeg lykkes med at inddrage andre i løsningerne uden samtidig at give køb på det overordnede formål. Jeg bruger dagligt indsigten fra Leadership Focus Profile til at sikre dette."

Torben Andersen – IT direktør, DAO A/S

 

Hvordan får jeg adgang til  LFP - CfL Leadership Focus Profile?

Du skal gennemføre et autorisationskursus på 2 + 1 dag. Mellem anden og tredje kursusdag skal du i en periode på 4-6 uger gennemføre 3 træningssamtaler, når det passer dig. På den tredje kursusdag arbejder I med erfaringsudveksling og fælles tolkningsøvelser. Efter endt kursus er du kvalificeret og autoriseret til at anvende LFP - CfL Leadership Focus Profile.

Det er en forudsætning for at deltage i autorisationskurset, at du har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL, medmindre du har grundkursus i erhvervspsykologisk testning fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL eller Cubiks.

 

Certificering i  LFP - CfL Leadership Focus Profile koster:

Medlemmer: 14.800 kr. / Andre: 17.400 kr.

Kursusmaterialer