Skab Tillid hjælper ledere og deres teammedlemmer til at forstå, hvordan de kan opbygge tillid på arbejdspladsen og hvordan de kan reparere tilliden, hvis den har lidt et knæk

Gensidig tillid er grundlaget for en åben samtale omkring præstation og udvikling

Tillid er fundamentet i alle relationer. Vores workshop – Skab Tillid – hjælper dig og dine kolleger med at identificere handlinger, der nedbryder tillid på arbejdspladsen. Kurset træner dig i tillidsskabende adfærd – for tillidsskabende adfærd øger engagement, kreativitet og skaber gensidig forståelse. Og vi ved, at et klima med meget tillid skaber velvære, gode intentioner, forøget samarbejde og som en afledt effekt – bedre resultater.

Formålet med Skab Tillid

Efter deltagelse i workshoppen ”Skab tillid”, vil du opleve at samarbejdet øges, at der bliver fokuseret på risikovillighed og at effektiviteten øges. Samtidig forøges engagement og loyalitet til virksomheden.

Fordelen ved høj tillid i organisationen er:

  • Forøget præstation (performance) – Medarbejdere har højere engagement og bliver bedre til selv, at træffe beslutningerne.
  • Behold dine talenter – Medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive og overfor andre, omtale virksomheden som en god arbejdsplads.
  • Forøge kreativitet og innovation – Medarbejdere føler sig sikre og kommunikerer mere åbent, deler deres bedste ideer og tager initiativ.
  • Skabe samarbejde – Kolleger og teammedlemmer hjælper hinanden og arbejder sammen på at få arbejdsopgaver færdige til tiden.

Når tilliden lider et knæk kan arbejdsmiljøet blive giftigt. Medarbejdere bliver stressede og arbejder mere i siloer. Samarbejdsfrekvensen bliver lav, arbejdsmoralen og produktiviteten falder. Hvis medarbejdere ikke stoler på arbejdskolleger eller ledere, leverer de ikke deres optimale indsats. Dette kan resultere i dyre medarbejderudskiftninger.

Vores workshop, Skab Tillid hjælper ledere og deres teammedlemmer til at forstå, hvordan de kan opbygge tillid på arbejdspladsen og hvordan de kan reparere tilliden, hvis den har lidt et knæk

Baseret på 30 års forskning har vores eksperter I tillid udviklet en simpelt – men stærk tillidsmodel, der giver en fælles sprog/ramme fokuseret på den specifikke adfærd, der skaber tillid.

Hvem kan anvende Skab Tillid?

Kurset henvender sig til alle medarbejdere, Team ledere, Ledere, Topledere og HR-konsulenter.

Hvordan får jeg adgang til Skab Tillid?

Skab Tillid kan leveres som et Virksomhedsinternt kursus – Intern HR/konsulenter køber faciliteringsmaterialer og leverer internt.

Workshoppen kan leveres som en selvstændig workshop eller som en del af et længere forløb.

Kurset leveres som en åben workshop af CfL -tilmelding via hjemmeside.

Hvad koster Skab Tillid?

Åbent kursus hos CfL Medlemmer: 4.995 kr. ex. moms/ Andre: 5.750 kr. ex. moms – inklusiv deltagermaterialer og forplejning.

Faciliteringsmateriale for HR/konsulenter: 3.750 kr. ex. moms
(derudover kommer deltager materiale som bestilles særskilt)